Urząd Gminy w Nadarzynie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie

W związku z reformą oświaty rozbudowane zostaną dwie szkoły podstawowe w Gminie Nadarzyn. Jedną z nich jest placówka w Młochowie. 20 października br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót Zakładem Remontowo-Budowlanym „ELLA” z/s ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Młochowie. Został również przekazany plac budowy. Wykonawca przystąpił do realizacji, trwa tyczenie geodezyjne obiektu w terenie.

Zakres rozbudowy obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku, który przeznaczony będzie na cele dydaktyczne. Dobudowany budynek będzie funkcjonalnie połączony z pozostałymi istniejącymi budynkami przejściami na obu kondygnacjach. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach w rzucie, w poziomie parteru:  3788 x 1628 cm.

Na parterze przewidziano następujące pomieszczenia:

 • Hall wejściowy
 • Pomieszczenie WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Szatnię
 • Zaplecze kuchenne przystosowane do wydawania posiłków dowiezionych z zewnątrz przez firmę cateringową składające się z: korytarza dostaw, wydawalni i zmywalni
 • Aulę, przystosowaną dodatkowo do pełnienia funkcji sali konsumpcyjnej
 • Salę pracowni plastycznej z zapleczem magazynowym
 • Pracownię komputerową
 • Klatkę schodową

Na piętrze przewidziano pomieszczenia:

 • WC dla dziewcząt
 • WC dla chłopców
 • WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Pomieszczenie porządkowe
 • 5 sal lekcyjnych z zapleczami
 • Korytarz komunikacyjny

drukuj (Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie)

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.10.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 769/14 o powierzchni 0,0595 ha opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00058763/4.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

NOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nadarzyński Ośrodek Kultury w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku 26 października o godz. 17:00 zaprasza na wykład

"Księżyc jakiego nie znamy - jego wpływ na Ziemię i człowieka"

Zajęcia poprowadzi Krzysztof Figarski.

Księżyc od zawsze jest obok nas i przez to stał się tak zwyczajny jak liście na drzewie czy piasek na plaży. Tymczasem miał on wielkie znaczenie przy powstawaniu życia na Ziemi i ma cały czas ogromny wpływ na klimat naszej planety oraz jej funkcjonowanie (zmienność pór roku, opady, ciśnienie, trzęsienia Ziemi). Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo Księżyc wpływa również na nasze życie i zdrowie. Oprócz tego na wykładzie poruszone zostaną takie zagadnienia jak czerwony księżyc, niesamowita historia powstania i jego podboju, oddalanie się od Ziemi, związek z katastrofą Titanica, zagadkowa druga strona księżyca, problem wody, tajemnice księżyca, czy księżyc jest jedyny?

Wstęp wolny, sala nr 2.

Zapraszamy

Planowane wyłączenia prądu - Wolica

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Wolica.

Szczegółowe informacje na stronie dostawcy:

https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 

Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych  oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78os. (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

Zakres tematyczny: Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa  w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w  szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z  tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe: Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;

2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi  realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;

3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;

4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;

5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;

6. Liczba uczniów  szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;

7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;

8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Informacje na stronie Biura Edukacji.

Informacja dla Mieszkańców

Informujemy Mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu przy ul. Głogowej w Starej Wsi. Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 12 października br.

Projekt organizacji ruchu dostępny jest o kliknięciu w więcej.

Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

Od 5 lat organizowany jest cykl spotkań pod nazwą Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. W ramach tego wydarzenia odbywają się szkolenia i warsztaty w placówkach oświatowych, wykłady otwarte i występy w NOK, Dzień Drzwi Otwartych w GODM Tęcza (możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie), występy artystyczne.

Gościliśmy wielu uznanych specjalistów, wykonawców, artystów, społeczników a wśród nich m.in. dr Bohdan Woronowicz, prof. Mariusz Jędrzejko, Anna Pietrzak i Bronisław Kornaus, Jacek Kawalec (monodram Ta cisza to ja), Jan Mela (Fundacja Poza Horyzonty), Grupa Circus ( Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii), Piotr Nagiel, Zespół MSW Skład, Zespół 24 godziny, Dobromir Makowski (RapPedagogia), Paweł Urbański, szkoleniowcy i profilaktycy.

Co roku proponowana jest tematyka spotkań i wydarzeń, a tak przedstawiała się na przestrzeni tych pięciu lat:
2013 Profilaktyka przez sport - sport alternatywą dla używek; Uzależnienia - mechanizmy.
2014 Kultura i Profilaktyka; Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień - zdrowienie we wspólnocie i rodzinie; Uzależnienia: Powiedz stop syntetycznym emocjom/ Przeszłość nie zamyka nam przyszłości.
2015 Przeciwdziałanie przemocy - ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, hajtu, trollingu; Kultura i Profilaktyka.
2016 Niepełnosprawność nie jest ograniczeniem (wskazanie na szukanie swoich mocnych stron/pokonywanie słabości); O pokonywaniu uzależnień - Dasz radę! (środki psychoaktywne, uzależnienia behawioralne).
W 2017 roku nasze działania skoncentrowały się wokół dwóch tematów: dopalacze i depresja.

O dopalaczach rozmawialiśmy w maju i czerwcu (w maju wykład w NOK nt. substancji psychoaktywnych wygłosił prof. Mariusz Jędrzejko a w czerwcu odbył się cykl warsztatów dla uczniów gimnazjum). Kontynuacją tego tematu będą spotkania w Liceum Ogólnokształcącym w Nadarzynie – w październiku odbędzie się szkolenie dla rady pedagogicznej a w listopadzie - spotkanie z rodzicami.

W ramach podejmowanej tematyki zdrowia psychicznego i depresji poszerzona została oferta Punktu Konsultacyjnego - od czerwca tego roku, raz w miesiącu mamy możliwość bezpłatnych konsultacji lekarza psychiatry.
Już teraz zapraszamy Państwa na wykład pt. Depresja, który poprowadzi lekarz psychiatra Grzegorz Nawara w dniu 17 listopada 2017 roku o godz.18.30 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.

Poniżej przedstawiam kalendarium wydarzeń październik - grudzień 2017:
17.10.2017 - szkolenie dla sprzedawców Świadomi i odpowiedzialni sprzedawcy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
25.10.2017 - szkolenie dla Rady Pedagogicznej Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków - Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie.
04.11.2017 - 19. lecie Grupy AA Klemens, Msza św., koncert - Dom Parafialny w Nadarzynie.
17.11.2017 - wykład pt. Depresja poprowadzi dr Grzegorz Nawara, lekarz psychiatra - Nadarzyński Ośrodek Kultury; występ wokalny młodzieży z Grupy Oazowej w Kostowcu; rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Kolory depresji.
22.11.2017 - Szkolenie dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i dopalaczach? - Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie.
02.12.2017 - podsumowanie i zakończenie V NDP; koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina - Nadarzyński Ośrodek Kultury.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w proponowane przedsięwzięcia i zapraszam Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.