Urząd Gminy w Nadarzynie

OZE W Gminie Nadarzyn

18 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”.
Gmina Nadarzyn otrzymała prawie 6 mln zł na blisko 300 instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Wartość całego przedsięwzięcia to 7,5 mln zł. W ramach projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na 2, 3 i 4 absorbery, panele fotowoltaiczne 3kW i 5kW orasz pompy ciepła do cwu i pompy ciepła do co.

Materiał z podpisania umowy znajduje się tutaj.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Planujemy ogłoszenie przetargu w sierpniu br.

Przypominamy, że wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wizji lokalnej każdego gospodarstwa domowego i sprawdzenia możliwości montażu instalacji pod względem wykonalności technicznej. Wizyta ekipy technicznej to ostatni moment, kiedy będą mogli Państwo podjąć decyzję o ewentualnej rezygnacji w udziale w projekcie.

Planujemy, że termin wpłat 20% udziału własnego mieszkańców to wrzesień 2017 roku. O szczegółach będziemy informować Państwa korespondencyjnie.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

efvrsw8az48E3nBwCAP1mHLgJA19JFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSA761lPwD9TlFUefBbLgAAAABJRU5ErkJgggA=

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.