Urząd Gminy w Nadarzynie

Twoja krew może uratować komuś życie

Regionalne Centra Krwiodawstwa alarmują, w magazynach zaczyna brakować krwi. Potrzebne są wszystkie grupy. Deficyt tej ratującej życie substancji nasila się zwłaszcza podczas wakacji, gdy rośnie zapotrzebowanie, a maleje liczba krwiodawców.

Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. W Nadarzynie najbliższa akcja odbędzie się 3 września br. pod siedzibą OSP Nadarzyn ( ul. Warszawska 15) w godzinach 9:00-13:00.

Plan Akcji krwiodawstwa w woj. mazowieckim na stronie:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiana w rozkładzie jazdy autobusu linii 733

Mieszkańcy Starej Wsi w tym m. in. Artur Kostecki wielokrotnie zgłaszali uwagi do kursów autobusowych linii 733 do tej miejscowości. Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców i zgłoszonym przez nich uwagom od 1 sierpnia br. pilotażowo autobus linii 733 odjeżdżający o godz. 19:35 z Okęcia zajeżdżał będzie dodatkowo na pętlę w Starej Wsi. Ponadto z uwagi na skrócenie czasu przejazdu autobusów linii 733 na odcinku S8 autobusy tej linii będą o 6 minut wcześniej przyjeżdżały i wyjeżdżały z przystanku w Młochowie. W załączeniu skorygowany rozkład jazdy.

OZE W Gminie Nadarzyn

18 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”.
Gmina Nadarzyn otrzymała prawie 6 mln zł na blisko 300 instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Wartość całego przedsięwzięcia to 7,5 mln zł. W ramach projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na 2, 3 i 4 absorbery, panele fotowoltaiczne 3kW i 5kW orasz pompy ciepła do cwu i pompy ciepła do co.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

ŚCIEŻKI W GMINIE NADARZYN

Od czerwca br. rozpoczęła się budowa ścieżek na terenie naszej gminy w ramach unijnego projektu pn.  „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.

Budowę dróg rowerowych podzieliliśmy na cztery części. Część 1, 2 i 3 to w projekcie etap I oraz część 4 to w projekcie etap II.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

 

 • -

Nadarzyn w czołówce najbogatszych gmin

Ranking „Wspólnoty” ilustruje kondycję polskich samorządów w oparciu o dynamikę wskaźników finansowych. Gmina Nadarzyn jest w czołówce najzamożniejszych gmin.

Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska autorzy „Rankingu dochodów JST 2016” opublikowanego w miesięczniku „Wspólnota” zaznaczyli, że w tym roku dotychczasowe podejście może nie być tak adekwatne jak dotąd. Wyjaśnili, że brane pod uwagę wskaźniki są istotne, ale zmiany w otoczeniu, w którym działają samorządy, w większym stopniu niż dotychczas odnoszą się do innych czynników.
Jako przykład podają między innymi zakres kompetencji - wykonywanie nowych zadań jak w przypadku programu 500+ (finansowanego znacznymi dotacjami z budżetu państwa), pozbawienie samorządów prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących sieci szkół, plany dotyczące fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu regionalnych izb obrachunkowych. Wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania samorządów, ale albo nie znajduje bezpośredniego odbicia we wskaźnikach finansowych, albo powoduje, że mechaniczne odczytywanie zmian tych wskaźników może doprowadzić do mylnych wniosków.
- Pominęliśmy wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje takie mają chwilowy, za to bardzo silny wpływ na dochody. Wysoka dotacja potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu – wyjaśniają Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. - Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).
Jak w ubiegłych latach dochody do budżetu zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.
Autorzy zwrócili uwagę, że w 2016 roku poziom inwestycji samorządowych był najniższy od 11 lat.
- Tempo spadku wydatków majątkowych to i tak nic, w porównaniu z wielkością środków unijnych wydatkowanych przez samorządy. Tempo zmian jest tak zawrotne, że kilka razy sprawdzaliśmy dane, nie mogąc uwierzyć, że zapaść jest aż tak znaczna – wyjaśniają.


Więcej szczegółowych informacji na stronie:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf

 • -

Wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”

Gmina Nadarzyn bierze udział w projekcie prezentacji wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na terenie poszczególnych gmin powiatu pruszkowskiego. W Nadarzynie ekspozycję obejrzeć będzie można w dniach 19- 29 września 2017 r. Natomiast już od 26 lipca do 15 sierpnia 2017 r. wystawa prezentowana będzie przy Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie (w tygodniu i w soboty do g. 18:30, a w niedziele do g. 20.00). Do zapoznania się z nią zapraszają Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski i Muzeum Dulag 121.

Zapraszamy Państwa na wystawę opowiadającą historię wielkiej tragedii, która wydarzyła się na Kresach II Rzeczpospolitej. Złożyły się na nią dramat dwóch okupacji, narastająca groza wojenna, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów. Latem 1943 roku na Wołyniu i Małopolsce wschodniej doszło do zaplanowanej przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne UPA i OUN akcji ludobójstwa na ludności polskiej. Według szacunków historyków w Rzezi wołyńskiej mogło zginąć nawet 60 tysięcy osób, a wliczając mordy dokonane na terenie Małopolski od 100 do 130 tysięcy Polaków - starców, dorosłych i dzieci, choć są to tylko dane przybliżone. Przygotowana na 70. rocznicę ludobójstwa przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej wystawa planszowa opowiada historię czystki etnicznej, przedstawiając losy dwanaściorga ocalałych z niej dzieci. Ich wspomnienia oraz wspomnienia ich bliskich przywracają pamięć o zamordowanych i ocalonych mieszkańcach Wołynia, ale także układają się w obraz życia na wielokulturowych kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, ukazując zarówno tło, przebieg, jak i konsekwencje okrutnej zbrodni. Kolejne plansze wprowadzają odbiorcę w kontekst historyczny, opowiadają o sytuacji ludności kresowej podczas okupacji, przestawiając także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej i planowane działania OUN i UPA wobec ludności polskiej oraz Ukraińców, którzy pomagali wówczas przetrwać polskim sąsiadom. Drastyczne obrazy przedstawiające kulminacyjny moment wydarzeń - masowe mordy dokonane na Polakach mieszkających na Wołyniu – ukazane są dyskretnie, dostępne tylko przez specjalne wizjery. W powojennej Polsce pamięć o Rzezi wołyńskiej zatarto. Proces jej przywracania rozpoczął się dopiero po 1990 r. i trwa do dziś, między innymi za sprawą wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.
Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka Gorczyca z IPN.
Dodatkowe relacje świadków historii razem z materiałami ikonograficznymi oraz katalogiem towarzyszącym wystawie zobaczyć można na stronie www.zbrodniawolynska.pl
Wystawa pokazywana będzie także w Piastowie (16 VIII-4 IX), Michałowicach (5 IX-19 IX), Nadarzynie (19 IX-29 IX) oraz Raszynie (1 X-14 X).

 • -

Nadarzyn drugi w kraju w aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

Z radością informujemy, że Nadarzyn zajął 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” wśród gmin wiejskich.

Celem rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” było wyłonienie i nagrodzenie samorządów najprężniej działających w tym zakresie.
- Kultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych – czytamy na stronie organizatora rankingu. - Wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży Dziennik Gazeta Prawna postanowił zorganizować ranking, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością.
Nagrody zostały wręczone podczas odbywającego w Gdyni Kongresu „Perły Samorządu 2017”, zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Miasto Gdynia.
Udział w rankingu był bezpłatny.
Więcej:
http://g0.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2961000/2961634-dgp-aktywizacja-sportowa-dzieci-i-mlodziezy-2017-wyniki.pdf

Plan sieci dróg powiatowych - ankieta

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w związku z pracami nad przygotowaniem planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017- 2030 zaprasza do wypełnienia ankiety. Pozyskane informacje będą bardzo istotnym elementem, niezbędnym do przygotowania finalnej wersji dokumentu, który będzie odzwierciedlał realne potrzeby oraz zaplanowanie rozwiązań przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

 • -

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w czwartek 20 lipca planowana jest przerwa w dostawie prądu do miejscowości Wola Krakowiańska, Młochów i Urzut. W godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy  Złotej od numeru 35 w Woli Krakowiańskiej, ulicy Promyka w miejscowości Urzut oraz w Młochowie:

 • Młochowska, Instytut w Młochowie, Leśnictwo Młochów
 • ul. Aleja Kasztanowa
 • ul. Naturalna
 • ul. Willowa
 • ul. Błękitna
 • ul. Kanarkowa
 • ul. Dworkowa
 • ul. Wiejska
 • Młochów
 • ul. Żelechowska
 • ul. Mazowiecka  (stacje: 02-0334 Młochów Instytut 02-0335 Młochów 2; 02-0336 Młochów 1; 02-1730 Młochów al. Kasztanowa; 02-1725 Wola Krakowiańska Pławy)
Szczegóły na stronie dostawcy:

https://www.pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 

 • -
 • -
 • -

Utrudnienia w ruchu

Referat Inwestycji informuje, że 20 lipca rozpoczną się prace związane z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

 • -

Przerwy remontowe w SPG ZOZ Nadarzyn

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie będzie nieczynny 17.07.2017 – 30.07.2017 r. - w tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Młochowie.

Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny 31.07.2017 – 20.08.2017 r. - w tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie.

PRACA: poszukiwany intendent w przedszkolu

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie poszukuje od 1 września 2017r. pracownika na stanowisko intendenta w pełnym wymiarze pracy 40 godz. tygodniowo (pn. – pt.).

Oczekiwane wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
 • Umiejętność pracy na komputerze (program magazynowy –„SPIŻARNIA”),
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Mile widziane ukończone kursy w zakresie dietetyki,
 • Sumienność, systematyczność, dokładność i obowiązkowość.

Oferty prosimy składać do dyrektora Publicznego Przedszkola w Nadarzynie do 14.07.2017r, tel.: (22) 729-81-70

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.