Urząd Gminy w Nadarzynie

SZEŚĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA PROJEKT „OZE W GMINIE NADARZYN”!

Z wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Nadarzyn otrzymała jednak dofinansowanie na realizację projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Przyznano nam 5.995.720 zł środków unijnych w ramach Działania 4.1: „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Obecnie trwają przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przewidujemy, że umowa ta zostanie podpisana do końca czerwca. Wówczas zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie firmy lub firm, które dostarczą i zamontują mikro-instalacje w domach Mieszkańców Gminy Nadarzyn, którzy przystąpili do projektu. Opis istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zostanie przygotowany w oparciu o założenia przyjęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W projekcie uwzględniono 271 gospodarstw domowych. Mamy też listę rezerwową dotyczącą tych mieszkańców, którzy nie spełniali warunków na dzień podpisania umów lub złożyli ankiety po wyznaczonym terminie.

Przypomnijmy, że:

 • projekt jest skierowany do Mieszkańców Gminy Nadarzyn
 • wkład unijny to 80% wartości mikro-instalacji (na zakup i montaż)
 • mieszkańcy ponoszą 20% wkład własny do instalacji oraz ewentualne inne koszty w obrębie ich domu wykraczające poza zakres projektu
 • instalacje przeznaczone są do budynków mieszkalnych oddanych do użytku
 • instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych
 • w budynkach nie może być prowadzona działalność gospodarcza
 • projekt został napisany dla właściciel nieruchomości, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie i podpisali stosowne umowy z Gminą Nadarzyn.

Projekt obejmuje następujące instalacje:

 1. KOLEKTORY SŁONECZNE (2, 3 lub 4 absorbery)
 2. POMPA CIEPŁA DO CO
 3. POMPA CIEPŁA DO CWU
 4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac montażowych:

1. Wykonanie robót w zakresie instalacji kolektorów słonecznych obejmuje:

 • Dostarczenie i montaż kolektorów słonecznych,
 • Dostarczenie i montaż uchwytów montażowych do kolektorów słonecznych,
 • Montaż rurociągów solarnych,
 • Montaż elementów instalacji tj. zasobników naczyń przeponowych, pomp, podgrzewaczy,
 • Montaż pozostałych rurociągów,
 • Montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp.,
 • Wpięcie wykonanej instalacji do istniejącej instalacji.,
 • Montaż automatyki,
 • Wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie instalacji,
 • Napełnienie instalacji glikolem,
 • Izolowanie przewodów,
 • Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania,
 • Przeszkolenie użytkowników.

2. Wykonanie robót w zakresie instalacji powietrznych pomp ciepła do instalacji c.o. obejmuje:

 • Dostawę i montaż pompy ciepła,
 • Montaż elementów instalacji,
 • Montaż rurociągów,
 • Montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp.,
 • Wpięcie do istniejącej instalacji,
 • Montaż automatyki,
 • Izolowanie przewodów,
 • Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania,
 • Przeszkolenie użytkowników.

3. Wykonanie robót w zakresie instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej obejmuje:

 • Dostawę i montaż pompy ciepła zintegrowanej z zasobnikiem c.w.u.,
 • Montaż elementów instalacji,
 • Montaż rurociągów,
 • Montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp.,
 • Wpięcie do istniejącej instalacji,
 • Montaż automatyki,
 • Izolowanie przewodów,
 • Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania,
 • Przeszkolenie użytkowników.

4. Wykonanie robót w zakresie instalacji fotowoltaicznych obejmuje:

 • Dostarczenie i montaż paneli fotowoltaicznych,
 • Dostarczenie i montaż uchwytów montażowych do paneli fotowoltaicznych,
 • Dostarczenie i montaż inwerterów,
 • Dostawa i montaż okablowania,
 • Dostawa i montaż elementów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji,
 • Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania,
 • Przeszkolenie użytkowników.

Będziemy na bieżąco kontaktować się z Państwem i informować o kolejnych realizowanych zadaniach.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

efvrsw8az48E3nBwCAP1mHLgJA19JFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSASBcBINJFAIh0EQAiXQSA761lPwD9TlFUefBbLgAAAABJRU5ErkJgggA=

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 • autor: Katarzyna Dombska, data: 2017-06-02

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.