Urząd Gminy w Nadarzynie

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we środę 5 lipca planowana jest przerwa w dostawie prądu do miejscowości Nadarzyn, Walendów, Stara Wieś. W godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic w Nadarzynie:

  • Pogodna
  • Słoneczna
  • Mszczonowska od numeru 21 do 51

W godzinach od 8:00 do 14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Stawowej od nr 1 do 9 w Walendowie oraz oczyszczalnia.

W godzinach od 8:00 do 18:00 w Starej Wsi prądu nie będą mieli mieszkańcy:

  • Aleja Katowicka
  • ul. Mirabelki
  • ul. Południowa

We czwartek 6 lipca w godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy Nadarzyna stacja (02-0448 Kostowiec), Kostowca ul. Florentyny Dylman szkoła.

W piątek 7 lipca w godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy Woli Krakowiańskiej i Parol (stacje 02-0791 Parole 1, 02-0792 Parole 3, 02-0424 Parole 2, 02-0842 Wola Krakowiańska Szkoła, 02-1908 Wola Krakowiańska 3)

Szczegóły na stronie dostawcy:
https://www.pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Postaw na eksport z Warszawą!

Stolica, w ramach projektu Grow with Greater Warsaw, wesprze w eksporcie lokalnych przedsiębiorców kwotą 22 mln zł.

21 czerwca odbyła się konferencja, na której podsumowano przygotowania do programu wsparcia małych i średnich firm z metropolii warszawskiej.

Gmina Nadarzyn realizuje z Miastem stołecznym Warszawa jako liderem oraz 39 gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego projekt pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podejmujemy wspólnie wiele inicjatyw adresowanych do przedsiębiorców MŚP.

Grow with Greater Warsaw to pionierski projekt wsparcia dla początkujących i doświadczonych eksporterów, realizowany przez m. st. Warszawę we współpracy z 39 otaczającymi gminami WOF.
 
W ramach dotychczasowych przygotowań do programu Grow with Greater Warsaw, przeprowadzono kompleksową diagnozę potencjału eksportowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z aglomeracji warszawskiej, a także opracowano strategię internacjonalizacji MŚP z regionu. Kolejnym etapem, który rozpocznie się w 2018 r., będzie  wdrożenie programów wsparcia dedykowanego dla MŚP ze specjalności: nowoczesna moda i projektowanie, rozwiązania informatyczne i elektronika, innowacyjne tworzywa sztuczne, maszyny przyszłości oraz zrównoważone przetwórstwo spożywcze. To właśnie te branże zostały uznane za szczególnie perspektywiczne podczas diagnozy potencjału eksportowego MŚP z metropolii warszawskiej.

Partnerzy gminni będą zaangażowani w proces promocji i rekrutacji przedsiębiorców oraz będą uczestniczyć w warsztatach i doradztwie. To wszystko przyczyni się do umocnienia regionalnej marki i spójności gospodarczej obszaru oraz pogłębienia wspólnych, synergicznych działań wszystkich gmin.

Program wystartuje w 2018 r., ale już dziś można zgłosić się do bazy i otrzymywać informacje o projekcie. Wystarczy wysłać e-mail na adres: info@gwgw.com.pl z podaniem nazwy firmy, osoby do kontaktu, nr telefonu oraz adresu mailowego.

Grow with Greater Warsaw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedstawiamy prezentację poświęconą planowanym przedsięwzięciom i przybliżającą zakres i tematykę projektu.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 21 czerwca 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad: http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji?tresc=7048

 

  • -

IX Piknik Rodzinni i VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny

VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny odbędzie się w niedzielę 25 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. Start godzina 14:45, główna brama wjazdowa przy Kościele św. Klemensa w Nadarzynie. Bieg ulicami: Warszawską, Sitarskich, Przejazdową, Turystyczną  i powrót Warszawską - dystans 1200 m.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Ognisku „Tęcza” w Nadarzynie, 23 czerwca (piątek) w godzinach (9:00-17:00), 24 czerwca (sobota) w godzinach (12:00-14:00) i w dniu biegu tj. 25 czerwca od godziny 10:00 do 11:45 w Sali Klementyńskiej.

Zgłoszenia (od 14 do 22 czerwca) można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ognisko@nadarzyn.pl w tytule proszę napisać „zgłoszenie na VIII Bieg Rodzinny”.

Szczegółowy regulamin w załączniku.

Zapraszamy na konferencję „Grow with Greater Warsaw”

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu gminy na konferencję dedykowaną kompleksowemu programowi wsparcia eksportowego MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) z metropolii warszawskiej „Grow with Greater Warsaw”.

Miejsce szkolenia: Pałac Kultury i Nauki, Sala Marmurowa

Warszawa, 21 czerwca 2017 r.

W celu potwierdzenia udziału niezbędne jest uzupełnienie i przesłanie do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bjRIJl4XEBJRg5n

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt z: Michałem Smoleniem, PwC, tel. +48 519 508 486 lub pod adresem: promocjagospodarcza@pl.pwc.com

W załącznikach zaproszenie i agenda.

Długi weekend: zmiany w rozkładach jazdy

Zarząd Transportu Miejskiego w dniach 14-16 czerwca br. wprowadza zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.

W środę (14 czerwca) linia 385 kursować będzie wg. piątkowego rozkładu jazdy, a linie nocne kursować będą wg. rozkładu weekendowego.

W czwartek (15 czerwca) – Boże Ciało obowiązywał będzie rozkład jazdy dnia świątecznego. Linia 385 kursować będzie wg. sobotniego rozkładu jazdy, linie nocne wg. weekendowego rozkładu jazdy, a kursowanie linii 126 zostanie zawieszone.

W piątek (16 czerwca) obowiązuje sobotni rozkład jazdy. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii: 2, 24, 31, 122, 132, 138, 140, 145, 155, 160, 162, 167, 178, 186, 189, 504, 507, 512, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 190 na trasie skróconej CH MARKI – METRO RATUSZ ARSENAŁ. Uruchomione zostanie funkcjonowanie linii: 314, 317, 326, 331, 345, 397, 401, 402, E-1, E-9, Z-1, Z-2, a pociągi SKM kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=9588&l=1

Planowane wyłączenia prądu Rusiec - AKTUALIZACJA!!!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że 20 czerwca planowana jest przerwa w dostawie prądu do miejscowości Rusiec. W godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy:

  • ul. Szkolna
  • Aleja Katowicka od 187 do 201

Szczegóły na stronie dostawcy:
https://www.pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna
Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Referat Inwestycji - ogłoszenie

Referat Inwestycji informuje mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektowanej organizacji ruchu na ul. Ogrodniczej w Wolicy (po poprawkach). Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu do dnia 12.06.2017 r.

SZEŚĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA PROJEKT „OZE W GMINIE NADARZYN”!

Z wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Nadarzyn otrzymała jednak dofinansowanie na realizację projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Przyznano nam 5.995.720 zł środków unijnych w ramach Działania 4.1: „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Obecnie trwają przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje po kliknięciu w więcej.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.