Urząd Gminy w Nadarzynie

S8 zmiany w organizacji ruchu

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.  informuje, że w nocy z 27/28 kwietnia zostaną ułożone dźwigary na obiekcie WS-11 nad skrzyżowaniem alei Kasztanowej z DK8 w km 436+300 w Młochowie. Od tego momentu rzeczywista skrajnia w pionie będzie wynosić 4,5m. Z tego powodu niemożliwy będzie przejazd pojazdów ponadgabarytowych.

W dniach 04-05.05.2017r. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. wprowadzi organizację ruchu na DK8 w km 438+483 – 439+841 zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu ma na celu zabezpieczenie robót związanych z budową obiektu mostowego MS-13 na rzece Zimna Woda, jak również pozwoli na wybudowanie lewej jezdni wraz z częścią dróg serwisowych.

W załączeniu projekt.

Kierownik Budowy

S8 odc. Przeszkoda–Paszków

 

Dofinansowanie do chipowania, sterylizacji i kastracji pupili

Gmina Nadarzyn informuje, że ruszyła akcja darmowego elektronicznego znakowania psów i kotów. Gmina dopłaca także do kastracji oraz sterylizacji czworonogów. Dofinansowanie w połowie pokrywające koszt zabiegu przysługuje właścicielom zamieszkującym na terenie gminy Nadarzyn.

Elektroniczne znakowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Chipowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikrochipu wielkości ziarenka ryżu. Dla zwierzęcia zabieg przypomina szczepienie. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych, w której umieszczane są dane właściciela pupila. Chipowanie to sprawdzona metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela znalezionego czworonoga.

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Gmina pokrywa połowę kosztu sterylizacji oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy Nadarzyn (tj. których właściciele zamieszkują na terenie naszej gminy).

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest:

 1. Wypełnienie przez właściciela formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu chipowania, sterylizacji/kastracji psa/kota w 2017r.” u weterynarza;
 2. Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zamieszkania na terenie gminy Nadarzyn (np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni);
 3. Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia;
 4. W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
 5. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk.

Akcja chipowania i sterylizacji/kastracji zwierząt prowadzona jest w gabinecie weterynaryjnym w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 20, tel. 22 729 81 92.

Prosimy o kontakt telefoniczny z gabinetem, w celu umówienia terminu zabiegu.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Nabór na praktykę absolwencką w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).
Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy
(w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc na praktyki odpłatne – ograniczona 347
Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy wynosi 2 100 zł brutto.

Liczba miejsc na praktyki nieodpłatne – nieograniczona.

Szczegóły na stronie Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych wyłączeniach prądu w miejscowościach: Stara Wieś, Urzut.

W czwartek 27 kwietnia w godzinach od 8:00 do 18:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu dla miejscowości Stara Wieś i Urzut, m. Kostowiec firmy Volvo, SCANIA, Dynatech, Lexar (stacje 02A0227 Volvo 02A0189 SCANIA 02-0907 Stara Wieś garbarnia 02-0444 Urzut 1 02-1542 Urzut Dymarkowa 02-21A1791 Urzut Wiklinowa 02A0139 Dynatech 02-1379 Urzut 02-1893 02A0127 Lexar Kostowiec 02-1422 Urzut Chabrowa 02-0445 Urzut 3 02-21W1782 Urzut Malownicza 02-1440 Urzut 02-0447 Urzut 2 02-0446 Urzut 4).

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Więcej na stronie PGE Dystrybucja S.A.:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

 

 • -

„MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe"

Zapraszamy do udziału w projekcie „MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe". Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób. Do udziału w projekcie zgłaszać się mogą osoby z terenów województwa mazowieckiego, posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (ponadgimnazjalne) oraz w wieku powyżej 25 lat. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegóły na plakacie.

 

 • -

"OZE w Gminie Nadarzyn"

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamieściła listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dot. energii ze źródeł odnawialnych. Nasz projekt pn. "OZE w Gminie Nadarzyn" nie został skierowany do dofinansowania.

Jesteśmy na liście rezerwowej na pozycji nr 3.

Gmina Nadarzyn przygotowuje się do złożenia protestu. Procedura rozpatrywania protestów trwa do trzech miesięcy. Będziemy Państwa informować na bieżąco, jeśli nastąpiłaby pozytywna zmiana statusu naszego wniosku.

Link do strony MJWPU:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Katarzyna Dombska, kierownik referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

 • -

Nabór do VII klasy sportowej

Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie zaprasza na egzaminy sprawnościowe uczniów i uczennice obecnych klas VI.

Więcej informacji na stronie SP w Nadarzynie (www.sp.nadarzyn.pl) lub pod numerami telefonów:

piłka siatkowa dziewcząt – trener Dariusz Zwoliński – 604462392

piłka nożna chłopców – trener Łukasz Milankiewicz – 885260037

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych

7 kwietnia 2017 r. Wójt Gmina Nadarzyn ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym:

 1. Publicznego Przedszkola w Nadarzynie, ul. Sitarskich 2, 05 – 830 Nadarzyn,
 2. Publicznego Przedszkola w Młochowie, ul. Źródlana 1, 05 – 831 Młochów,
 3. Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4, 05 – 830 Nadarzyn,
 4. Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, ul. M.F. Dymman 5, Kostowiec, 05-831 Młochów,
 5. Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, 05 – 830 Nadarzyn.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie:

http://bip.nadarzyn.pl/446,rok-2017?tresc=6840
http://bip.nadarzyn.pl/446,rok-2017?tresc=6842

 • -

Planowane wyłączenia prądu – Nadarzyn, Rusiec, Strzeniówka

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych wyłączeniach prądu w miejscowościach: Nadarzyn, Rusiec, Strzeniówka.

Szczegóły w załączniku oraz na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 • -

Szkoła Podstawowa w Ruścu ogłasza nabór

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ruścu ogłasza nabór dziewcząt i chłopców do klasy IV sportowej o profilu lekkoatletycznym. Szczegóły na plakacie.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.