Urząd Gminy w Nadarzynie

Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na:
Budowę sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na części:

1) Część 1- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 4984,83m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do granicy robót przebudowy drogi S8) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2;
2) Część 2 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5798m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: al. Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej o długości 697,9 m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie-odcinek 5A1;
3) Część 3 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3032,9m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w Kajetanach);
4) Część 4 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany-Walendów (ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, droga gminna bez nazwy do ul. Ludowej w m Marysin przy granicy z Gminą Lesznowola).

Termin składania ofert do dnia 31 marca 2017r.
Termin realizacji zadania do dnia 30.03.2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.nadarzyn.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Referat Inwestycji

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.