Urząd Gminy w Nadarzynie

Najlepsi gospodarze na Mazowszu – Nadarzyn w czołówce

Nadarzyn został laureatem regionalnej edycji Rankingu Zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Wśród mazowieckich gmin wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w Rankingu dynamiki wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2003 – 2015.

15 marca 2017 r., podczas konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu jst, która odbyła się w Europejskim Centrum Matecznik „Mazowsze” w Otrębusach rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Zebrani wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz prezydenci miast z całego Mazowsza, także posłowie i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem poruszali również gorące bieżące tematy – propozycję ograniczenia możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dwóch czteroletnich kadencji, ograniczanie kompetencji samorządów lokalnych czy poselski projekt ustawy metropolitarnej.

Konkluzją konferencji jest stanowisko przyjęte przez samorządowców, w którym czytamy m.in. Wprowadzenie dwukadencyjności w praktyce oznacza, że ponad 62 proc. gospodarzy polskich miast i gmin, którzy przez lata cieszyli się zaufaniem i szacunkiem swoich wyborców, i ciężko pracowali na rzecz rozwoju swoich miejscowości, nie będzie mogło startować w najbliższych wyborach samorządowych. Mieszkańcy tych miejscowości zostaną pozbawieni możliwości wyboru i głosowania na tych kandydatów, których uważają za najbardziej odpowiednich do sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta ich małych ojczyzn”.

Konferencję zakończyła uroczysta gala, podczas której marszałek Adam Struzik uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu.

Samorządy oceniano za pomocą 15 różnych zmiennych, które wyjaśniają najważniejsze obszary rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Przykładem są m.in. wydatki majątkowe i inwestycyjne, na transport i łączność, procent dochodów własnych, liczba osób pracujących i bezrobotnych oraz podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5770,dyskusja-o-zrownowazonym-rozwoju-mazowsza.html

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.