Urząd Gminy w Nadarzynie

 • -
 • -

Referat Inwestycji – przetargi

Dzisiaj zostały złożone oferty przetargowe na:

Budowę sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Część 1- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 4984,83 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do granicy robót przebudowy drogi S8) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2;

Część 2- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5798m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: al. .Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej o długości 697,9 m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie-odcinek 5A1;

Część 3- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3032,9 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w Kajetanach);

Część 4- Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany-Walendów (ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, dr. gminna bez nazwy do ul. Ludowej w m Marysin przy granicy z Gminą Lesznowola).

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Niestety brak złożonych ofert na Część 1 i Część 4 w/w postępowania.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostanie ponownie ogłoszone postępowanie dla tych dwóch części, z terminem składania ofert do dnia 19.04.2017r.

Referat Inwestycji

 • -

Szkoła Podstawowa w Ruścu ogłasza nabór

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu ogłasza nabór dziewcząt i chłopców do klasy IV sportowej, profil - piłka ręczna. Szczegóły na plakacie.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków:

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szczegóły w załącznikach.

 • -

Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na:
Budowę sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na części:

1) Część 1- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 4984,83m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do granicy robót przebudowy drogi S8) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2;
2) Część 2 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5798m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: al. Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej o długości 697,9 m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie-odcinek 5A1;
3) Część 3 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3032,9m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w Kajetanach);
4) Część 4 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany-Walendów (ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, droga gminna bez nazwy do ul. Ludowej w m Marysin przy granicy z Gminą Lesznowola).

Termin składania ofert do dnia 31 marca 2017r.
Termin realizacji zadania do dnia 30.03.2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.nadarzyn.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Referat Inwestycji

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Najlepsi gospodarze na Mazowszu – Nadarzyn w czołówce

Nadarzyn został laureatem regionalnej edycji Rankingu Zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Wśród mazowieckich gmin wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w Rankingu dynamiki wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2003 – 2015.

15 marca 2017 r., podczas konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu jst, która odbyła się w Europejskim Centrum Matecznik „Mazowsze” w Otrębusach rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Zebrani wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz prezydenci miast z całego Mazowsza, także posłowie i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem poruszali również gorące bieżące tematy – propozycję ograniczenia możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dwóch czteroletnich kadencji, ograniczanie kompetencji samorządów lokalnych czy poselski projekt ustawy metropolitarnej.

Konkluzją konferencji jest stanowisko przyjęte przez samorządowców, w którym czytamy m.in. Wprowadzenie dwukadencyjności w praktyce oznacza, że ponad 62 proc. gospodarzy polskich miast i gmin, którzy przez lata cieszyli się zaufaniem i szacunkiem swoich wyborców, i ciężko pracowali na rzecz rozwoju swoich miejscowości, nie będzie mogło startować w najbliższych wyborach samorządowych. Mieszkańcy tych miejscowości zostaną pozbawieni możliwości wyboru i głosowania na tych kandydatów, których uważają za najbardziej odpowiednich do sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta ich małych ojczyzn”.

Konferencję zakończyła uroczysta gala, podczas której marszałek Adam Struzik uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu.

Samorządy oceniano za pomocą 15 różnych zmiennych, które wyjaśniają najważniejsze obszary rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Przykładem są m.in. wydatki majątkowe i inwestycyjne, na transport i łączność, procent dochodów własnych, liczba osób pracujących i bezrobotnych oraz podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5770,dyskusja-o-zrownowazonym-rozwoju-mazowsza.html

 • -

Planowane wyłączenia prądu – AKTUALIZACJA!!!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że:

we czwartek 16 marca 2017 r. planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Urzut. W godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Wiklinowa, Bielińska, Jesienna, Lazurowa, Aleja Katowicka od ul. Lazurowej do Malowniczej (stacja 02-0444 Urzut 1).

Planowane przerwy w dostawie prądu w miejscowości Rusiec przeniesiono z początkowo podanego terminu 17 marca na 24 marca.

To nie koniec planowanych wyłączeń prądu w tej miejscowości. W Ruścu prądu nie będzie:

- w poniedziałek 20 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Cicha, Rodzinna, Środkowa, Osiedlowa (stacja 02-1562 Rusiec Osiedlowa).

- we wtorek 21 marca w godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Cytrynowa, Środkowa, Rodzinna oraz Cicha (stacja 02-1563 Rusiec Osiedle 2).

- w środę 22 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Górna i Aleja Katowicka (stacja 02-1563 Rusiec Osiedle 2).

- w piątek 24 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy Alei Katowickiej.

- również w piątek 24 marca nastąpi przeniesiona z 16 marca przerwa w dostawie prądu w godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Aleja Katowicka nr 215, 213, 211, 209, 300, 286, 278, Południowa oraz Mirabelki (stacja 02-0438 Rusiec 2).

We wtorek 21 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Stara Wieś. Prądu nie będą mieli mieszkańcy Alei Katowickiej (stacja 02-0439 Rusiec).

We środę 22 marca w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu Walendów, Kajetany. Prądu nie będą mieli mieszkańcy prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Rolna, Czarny Las (stacja 02-0409 Walendów, 02-0796, 02-1039, 02-0841, 02-1147).

We czwartek 23 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Urzut oraz Stara Wieś. Prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Lazurowa, Strumykowa, Północna, Jesienna, Bielińska, Wiklinowa, Dymarkowa. Stara Wieś - Volvo, Metra Poland Aluminium, SCANIA (stacja 02-4326, 02-3801, 02-3497).

Również 23 marca planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Strzeniówka. W godzinach od 8:00 do 14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Tujowa (stacja 02-1428 Strzeniówka).

W piątek 24 marca w godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Mirabelki oraz Południowej w Starej Wsi (stacja 02-0438). PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje również, że w godzinach od 8:00 do 14:00 planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Stara Wieś, Urzut, ulice: Chabrowa, Łączna, Malownicza, Różana (stacja 02-1422).

W Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 • -

Szkolenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

6 marca 2017 roku LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zorganizowała w Nadarzynie szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie utworzenia lub rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach szkolenia dokonano wprowadzenie do tematyki wdrożenia realizacji RLKS w okresie programowania 2014-2020 EFRROW oraz zaprezentowano zasady przyznawania wsparcia na operacje obejmujące działania w obszarze przedsiębiorczości. Przedmiotem szkoleń było zaprezentowanie potencjalnym wnioskodawcom warunków ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Premie) oraz na rozwój już działających firm na obszarze trzech gmin członkowskich LGD. Szczególnie zwrócono uwagę na wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia określony w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Uczestnicy zapoznali się także z zasadami wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i biznes planu. Zaprezentowano również lokalne kryteria wyboru operacji stosowane w ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania. Szkolenia na zlecenie LGD przeprowadził ekspert ds. funduszy europejskich Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.

Materiały ze spotkania oraz informacje dotyczące ogłoszonych naborów można pobrać ze strony LGD: http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/

Biuro LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 • -

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

W związku z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 przez Gminę Nadarzyn, prosimy o składanie stosownych wniosków.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nadarzyn.pl/ lub w Urzędzie Gminy Nadarzyn w Gminnym Zespole Oświatowym, ul. Mszczonowska 24, pokój 108.

Szczegóły w załączniku:

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie

 • fot. http://www.mazovia.pl
  fot. http://www.mazovia.pl
 • fot. http://www.mazovia.pl
  fot. http://www.mazovia.pl

Ponad 20 km ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Dzięki środkom unijnym, w drugiej połowie 2018 r. w gminie Nadarzyn oddanych do użytku zostanie ponad 20,7 km ścieżek rowerowych oraz 7 punktów Bike&Ride z 70. miejscami postojowymi.

Ponad 4,5 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Nadarzyn na budowę dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowym udogodnieniem mają być wiaty i punkty serwisowe.
Inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt będzie realizowany w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Na podstawie informacji
Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nordic Walking - Marsz po zdrowie!

Sezon z "kijkami" uważamy za rozpoczęty. W sobotę 4 marca ruszył pierwszy w tym roku Marsz po zdrowe. Trening nordic walking dla osób aktywnych 50 plus prowadzony był pod czujnym okiem instruktora. Po rozgrzewce, krótkim szkoleniu i radach fachowca kilkudziesięcioosobowa grupa energicznie ruszyła na podbój terenów Rezerwatu Przyrody Młochowski Łęg. Marsz zakończyła impreza integracyjna w gościnnej Zagrodzie Ojrzanów. Na strudzonych wędrowców czekało ognisko i stoły z regionalnymi specjałami. Zmęczeni ale i zadowoleni uczestnicy dyskutowali o udanym rozpoczęciu sezonu i snuli plany kolejnych marszów. Z nowymi znajomymi umawiali się na indywidualne spacery nordic walking.

Organizatorem marszu był Gminny Ośrodek Sportu. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Marszu po zdrowie.

 • -

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej?

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wraz z Urzędami Gmin członkowskich zaprasza na szkolenie: „Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej?”
Zainteresowane osoby zapraszamy 6 marca 2017 r. o godz.14:00 do Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn.

Szczegółowe informacje na plakacie i stronie LGD.

 

Planowane wyłączenia prądu - Nadarzyn i Kajetany

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we czwartek 9 marca 2017 r. planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Nadarzyn oraz Kajetany. W godzinach od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Kajetanowska, Kwiatowa, Zarzewie, Polna, Spokojna, Pogodna, Bociania, Słoneczna, Mszczonowska i Mostowa w Nadarzynie oraz mieszkańcy ulicy Chabrowej i Klonowej w Kajetanach (stacje 02-0425 Nadarzyn Polna 02-1280 Nadarzyn Pogodna 02-0994 Nadarzyn Polna 2 02-1257 Nadarzyn Zarzewie 02-1663 Kajetany Klonowa).

W Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.