Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie o pracę

Pilnie zatrudnię Intendenta do Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn.

Proszę o kontakt pod nr tel. 600 247 737

Zakres wymaganych czynności:

 1. zaopatrzenie żłobka w środki niezbędne do jego funkcjonowania
 2. prowadzenie gospodarki żywnościowej żłobka
 3. współudział w układaniu jadłospisów dekadowych w żłobku
 4. prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej
 5. przyjmowanie za potwierdzeniem od dyrektora odpłatności za żywienie dzieci oraz terminowe ich rozliczenie
 6. sprawdzenie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do inwentarza oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu
 7. przechowywanie rachunków
 8. prowadzenie kasy placówki
 9. prowadzenie kartotek materiałowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej
 10. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku żłobka
 11. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku
 12. zaopatrywanie żłobka w sprzęty ,środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 13. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
 14. kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, nadzór nad pracą pracowników obsługi
 15. w okresie wakacyjnym praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora
 16. na bieżąco prowadzenie i dokonywanie wpisów w Księdze Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej
 17. planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego lub zeszytu (potwierdzonego podpisem kucharki)
 18. sporządzanie na bieżąco raportów żywieniowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi żłobka
 19. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, terminowe sporządzanie rozliczeń miesięcznych
 20. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem
 21. wykorzystywanie produktów do przygotowania posiłków zgodnie z przeznaczeniem
 22. codzienne wywieszanie jadłospisu do informacji rodziców
 23. prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw
 24. prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
 25. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych
 26. czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP
 27. używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch) podczas wykonywania codziennych obowiązków
 28. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż.,wykonywanie badań okresowych
 29. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie regulaminu oraz procedur związanych z zamówieniami publicznymi w placówce, prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 30. wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki.
 • autor: Marta Jędrzejewska, data: 2017-01-27

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.