Urząd Gminy w Nadarzynie

UWAGA! Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców gminy Nadarzyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił program: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Nr programu: 2017-OA-8

Gmina Nadarzyn w lutym planuje złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych – mieszkańców naszej gminy, na wymianę kotła węglowego lub palenisk węglowych na piec gazowy lub olejowy.

Prosimy o zgłaszanie się mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców.

Dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000,00 zł dla mieszkańców. Pozostałe koszty ponoszą mieszkańcy.

1. Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
2. Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

Planowany Harmonogram realizacji zadania:

I. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie złożenia przez gminę wniosku do WFOŚiGW 25.01.2017 r.
II. Gmina zbiera deklaracje od zainteresowanych wymianą pieców mieszkańców do 8.02.2017 r.
III. Gmina w lutym br. podpisuje umowy z zainteresowanymi mieszkańcami zawierające szczegóły techniczne i finansowe.
IV. Pod koniec lutego gmina składa wniosek o dofinansowanie ww. zadania do WFOŚiGW.
V. Po uzyskaniu dofinansowania Gmina organizuje przetarg na dostarczenie i montaż pieców dla mieszkańców.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia.

Zgłoszenie należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, pok. 100 lub mailem na adres: fundusze@nadarzyn.pl

Termin złożenia dokumentów upływa 8 lutego 2017 roku

Katarzyna Dombska, Kierownik Referatu ds. Funduszy zewnętrznych

 

drukuj (UWAGA! Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców gminy Nadarzyn)

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.