Urząd Gminy w Nadarzynie

Przerwa w dostawie wody!!!

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z przebudową sieci wodociągowej związanej z budową drogi ekspresowej nr 8 na odcinku Paszków - Radziejowice w dniu 01.12.2016r. w godzinach od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Rozalin ul. Przemysłowa, Urzut ul. Ekologiczna. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w środę 4 stycznia 2017 r. od godziny 8:00 do 14:00 prądu nie będzie w miejscowości Rusiec, ul. Główna, Owocowa, Łąkowa, Orchidei, firma 3M (stacja 02A0026 3M 02-1870 Kajetany 02-0431 Rusiec 5).

Również w środę, 4 stycznia 2017 r.  planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Nadarzyn. W godzinach od 9:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Mszczonowskiej 55D (stacja 02-0433 Rusiec 8).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Zaproszenie na Koncert Mikołajkowy

Apel WOŚP do Mieszkańców Gminy Nadarzyn

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy apeluje do Mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Szczegóły na plakacie

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 30 listopada 2016 r. /środa/ na godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji?tresc=6398

 

Gminna inicjatywa utworzenia liceum

Gmina Nadarzyn, od chwili wystąpienia z inicjatywą do Starostwa Powiatowego wnioskowała o utworzenie liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi. Wystosowane zostały w tej sprawie od czerwca br. trzy pisma - otrzymaliśmy odpowiedź tylko na pierwsze.
Pan Starosta zachował w nim dużą powściągliwość twierdząc, iż decyzję o ewentualnym powstaniu placówki ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Nadarzyn Zarząd podejmie do końca roku kalendarzowego.
Bardzo cieszy nas, że po zamieszczeniu zapytania do mieszkańców i  zapoznaniu ich z działaniami Gminy w zakresie projektu utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej na naszym terenie Starosta Pruszkowski zareagował tak szybko i pozytywnie - w swojej wypowiedzi z dnia 23 listopada br.

Poniżej zamieszczamy historię korespondencji ze Starostwem w ww. sprawie.

Prosimy w dalszym ciągu o głos poparcia gminnej inicjatywy utworzenia liceum, bo jak widać z zamieszczonej korespondencji kwestia powstania placówki ponadgimnazjalnej na naszym terenie nie jest sprawą przesądzoną.

Komunikacja Nadarzyn - Pruszków i dodatkowe połączenia

W dniu dzisiejszym Gmina Nadarzyn ogłosiła przetarg (termin składania ofert do 1 grudnia br.) dla zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Nadarzyn, za częściową odpłatnością Gminy Nadarzyn na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 2017 r. zakłada po pierwsze „młodszy” autobus (minimum 2010 r.) oraz zmiany istotne przede wszystkim dla mieszkańców ul. Błońskiej, którzy od stycznia 2017 r. zamiast dwóch kursów dziennie będą mieli cztery, z tym, że realizowane przez linię komunikacyjną organizowaną przez Gminę Brwinów (będzie ona przebiegała przez teren naszej gminy poczynając od strony Otrębus ulicą Błońską, na pl. Poniatowskiego, ul. Pruszkowską do osiedla w Kaniach należącego do Gminy Brwinów i z powrotem. Dzięki temu z pl. Poniatowskiego zyskamy cztery dodatkowe połączenia dziennie do WKD Otrębusy i w drodze powrotnej; z WKD Otrębusy na pl. Poniatowskiego przez ul. Błońską (i dalej do Strzeniówki) kursy będą realizowane „linią brwinowską” o godz.: 7:06, 10:58, 13:08, 16:38, natomiast z pl. Poniatowskiego w kierunku Błońskiej (i dalej do WKD Otrębusy) - o godz.: 7:31, 11:21, 13:32, 17:05.

Kolejne, i więcej, informacji na ten temat podamy po rozstrzygnięciu przetargu oraz w listopadowym wydaniu WN.

Ogłoszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Bielicach
Terenowy Zespół Doradczy w Piastowie

Zaprasza na spotkanie nt:

Technologia OZE do wykorzystania w gospodarstwie rolnym, energetyka prosumencka

Spotkanie odbędzie się w dniu

30 listopada 2016 roku (środa)

w Sali konferencyjnej UG w Nadarzynie
ul. Mszczonowska 24

Rozpoczęcie spotkania o godz. 9:00

Organizator: Marta Borowa
TZD Piastów

 

Uwaga kierowcy!

23 listopada 2016 roku wykonawca przewiduje zmiany organizacji ruchu w ramach przebudowy trasy S8 na odcinku Urzut (od ulicy Lazurowej) Rusiec (do ulicy Górnej). Tymczasowa organizacja polegać będzie na przełożeniu ruchu na lewą jezdnię, po której samochody poruszać się będą w obu kierunkach.

Wcinka DK8 - przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z przebudową sieci wodociągowej związanej z budową drogi ekspresowej nr 8 na odcinku Paszków - Radziejowice w dniu 23 listopada 2016r. w godzinach od 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Rozalin ul. Przemysłowa, Urzut ul. Ekologiczna.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Uwaga Rodzice – obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wynikającym z niej obowiązku szkolnym i nauki, prosimy Państwa o dopełnienie czynności związanych z zapewnieniem regularnego uczęszczania Państwa dzieci na zajęcia szkolne oraz powiadomienia Gminnego Zespołu Oświatowego o aktualnej formie spełniania obowiązku nauki (dotyczy uczniów realizujących proces dydaktyczny w szkołach ponadgimnazjalnych).

Wzór oświadczenia o spełnianiu obowiązku nauki znajduje się pod linkiem:

http://bip.nadarzyn.pl/38,oswiata.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym - p.108 lub przesłać pocztą tradycyjną: Gminny Zespół Oświatowy, Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn lub pocztą mailową: oswiata@nadarzyn.pl.

Maria Aleksińska, Gminny Zespół Oświatowy

Głos poparcia gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące

Szanowni Mieszkańcy, w związku z reformą systemu edukacji, która wkrótce rozpocznie się w całym kraju, Gmina Nadarzyn wystąpiła z inicjatywą przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym i sportowym.

Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę powstania na terenie Gminy pierwszego publicznego liceum ogólnokształcącego. Rozpoczynająca się reforma, która między innymi zakłada likwidację szkół gimnazjalnych jest naszym zdaniem sprzyjającym czasem do realizacji tej potrzeby. Mamy odpowiednią bazę lokalową oraz możliwości, aby podjąć to wyzwanie. Dodatkowym argumentem jest fakt, że jako jedna z nielicznych gmin w Polsce mamy dodatni przyrost naturalny.

Gmina Nadarzyn podjęła działania zmierzające do uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na powstanie na terenie gminy publicznego liceum ogólnokształcącego. Państwa głos w tej sprawie jest istotny, prosimy o poparcie naszej inicjatywy.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb

Swój głos poparcia można przekazać do 30.12.2016 r. poprzez formularz umieszczony poniżej lub osobiście w kancelarii UG Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 pok. 200.

Imię *
Nazwisko *
Miejscowość *

Kolejne wyróżnienie "Sportowa Gmina" dla Gminy Nadarzyn

Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. W tym roku odbyła się VIII edycja tego konkursu. Gmina Nadarzyn po raz kolejny została wyróżniona tytułem "Sportowa Gmina".

Filmowa relacja z uroczystości w zakładce iTV Nadarzyn.

Projekt naszej Biblioteki wywalczył dofinansowanie!

Projekt „Nowe e-usługi w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn” został oceniony najlepiej w swojej kategorii. Nasza Biblioteka otrzyma dofinansowanie – to wspólny sukces mieszkańców gminy i pracowników Biblioteki – podkreślają ci ostatni.

Z ogromną radością informujemy, że wniosek do projektu „Nowe e-usługi w BPGN” (zadanie 3) został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Zgodnie z informacjami ze strony Instytutu Książki projekt podczas oceny merytorycznej uzyskał 95 punktów, najwięcej ze wszystkich bibliotek aplikujących o dofinansowanie w swojej kategorii. W ramach zadania 3, projekty złożyły w sumie 132 placówki. 38 odrzucono ze względów formalnych, z pozostałej grupy wyłoniono 18 beneficjentów. Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn został najlepiej oceniony. Na jego realizację przyznano 29.232 zł.

Biblioteka wzbogaci się o nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownicy Biblioteki szczególnie dziękują wszystkim, którzy wypełnili ankietę (do czego zachęcaliśmy pod koniec września w publikacji: Dwie minuty dla Biblioteki) i przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektów organizacji ruchu przy ul. Sitarskich w Nadarzynie oraz ul. Stawowej w Walendowie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy pok. 100 do dnia 22 listopada br.

Pilne! Alternatywny Program OZE - solary i fotowoltaika

W dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy zgłosiła się firma PROMAG, która uzyskała dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Jest to program dla mieszkańców gminy. Warunkiem jest przystąpienie do programu minimum 50 mieszkańców zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną i 25 mieszkańców zainteresowanych kolektorami słonecznymi z terenu danej gminy.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami do programu mogą przystępować przedsiębiorcy oraz osoby, których budynki są jeszcze w trakcie budowy.

Instalacje będą dokonywane już na początku 2017 roku, jednak kwota wkładu własnego mieszkańców jest na poziomie 50% ceny instalacji.

Instalacje te od razu po montażu przechodzą na własność mieszkańców.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami OZE zamieszczamy w załączeniu informacje na temat tego programu oraz wzory umów, które firma PROMAG zawierałaby z mieszkańcami.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Jednocześnie informujemy, że program firmowany przez PROMAG jest dodatkową możliwością, z której mogą skorzystać mieszkańcy gminy Nadarzyn, natomiast nasz projekt "OZE w Gminie Nadarzyn" jest złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zgodnie z założeniami. Do lutego 2017 roku czekamy na dokonanie oceny i informację czy otrzymamy dofinansowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie firmy PROMAG prosimy o kontakt: ptokarzewski@promag-gaz.pl

Więcej informacji http://promag-gaz.pl/

 

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych Gminy Nadarzyn

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w Starej Wsi przy ul. Południowej w dniu 16.11.2016 r. w godzinach 9.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Stara Wieś.

Uwaga! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z przebudową wodociągu w ul. Leśnej w dniu 15 listopada 2016r. w godzinach od 9:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Nadarzyn ulic Leśnej i Podleśnej. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przeprasza za zaistniałe niedogodności.

 
 
 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i Wójt Gminy Nadarzyn zapraszają do uczestnictwa w obchodach upamiętniających 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczną się w dniu 11 listopada o godz. 10.30 Mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.

 

Program obchodów:

10.30 - Msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie;

11.30 - Program okolicznościowy przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie;

12.00 - Przemarsz na rynek w Nadarzynie i złożenie wieńców w Miejscach Pamięci Narodowej.

 

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi.

11 listopada w godz. 10:00 - 14:00 w związku z uroczystościami z okazji Narodowego Święta Niepodległości zamknięta dla ruchu zostanie część Placu Poniatowskiego przy Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. A co za tym idzie w ww. godzinach autobusy ZTM zatrzymywać się będą na przystanku przy ul. Kościelnej.

Turniej halowy piłki siatkowej o puchar zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn

Początek zawodów 26 listopada 2016r. (sobota) godzina 9:00

Regulamin:

Ilość drużyn 9

Drużyny występują w składach 6-osobowych. Grają w trzech grupach, po trzy drużyny w grupie (A, B i C), każdy z każdym do dwóch wygranych setów, trzeci do 15-stu.

Po grach w eliminacjach zespoły grają w następującej kolejności:

Drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w grupach ABC, zagrają o miejsca I-III.

Drużyny, które zajmą drugie miejsce w grupach ABC, zagrają o miejsca IV-VI.

Drużyny, które zajmą trzecie miejsca w grupach ABC, zagrają o miejsca VII-IX

Zawody prowadzić będą sędziowie z PZPS.

Nagrody: puchary, statuetki oraz inne nagrody rzeczowe

Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmuje p. Bogdan Malinowski osobiście - hala sportowa ul. Żółwińska 41, tel/fax: 739-90-18 lub email: goshala@op.pl

Termin zgłaszania drużyn do 21 listopada 2016r. Wpisowe wynosi 250 zł –płatne w dniu zawodów.

GOS

Planowane wyłączenia prądu - Rusiec i Walendów

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek, 15 listopada w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Rusiec, ul. Główna i Paprotki (stacja 02-0441 Rusiec 1).

Również we wtorek, 15 listopada planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Walendów. W godzinach od 9:00 do 11:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Słonecznej Polany, Pąsowej Róży, Leśnego Runa, Czerwonych Dębów, Porannej Rosy oraz Leśny Zaułek (stacja 02-0412 Walendów).

Natomiast w godzinach 13:00-15:00 prądu nie będzie w Walendowie przy ul. Brzozowej (osiedle Walendia) stacja 02-1598 Walendów Miasto i Ogród.

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Uwaga! Awaria rury, w Nadarzynie są problemy z ciśnieniem wody

Szanowni Mieszkańcy Nadarzyna i Strzeniówki,

Z powodu awarii głównej rury zasilającej przy ul. Komorowskiej w Nadarzynie są problemy z ciśnieniem wody. Awaria jest już usuwana. Prosimy o cierpliwość, za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn

Oświadczenie Urzędu Gminy Nadarzyn

Urząd Gminy jest jednostką apolityczną i neutralną światopoglądowo. Do zadań Gminy nie należy ocena osobistych przekonań obywateli. W związku z dyskusją społeczną dotyczącą koncertu Natalii Przybysz uprzejmie informujemy, że Nadarzyński Ośrodek Kultury posiada pełną autonomię w wyborze artystów i repertuaru, a Urząd Gminy Nadarzyn nie angażuje się w spory o charakterze ideologicznym.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.