Urząd Gminy w Nadarzynie

Wiadomości Nadarzyńskie

Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska

Szanowni Państwo!!

 

Dnia 7 lipca 2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (z decyzją można się zapoznać pod adresem internetowym:

http://www.nadarzyn.pl/plik,4877,2016-07-07-rdos-decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-pdf.pdf).

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., natomiast prace projektowe wykonuje ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Z informacji posiadanych przez Gminę wynika, że decyzja została wydana uwzględniając m.in. przebieg przez południowo – wschodnią część wsi Wolica (dotychczasowy przebieg). Gmina w chwili obecnej przygotowuje odwołanie od w/w decyzji i zachęca żeby mieszkańcy zrobili to samo.

Niestety decyzji tej nadano tryb natychmiastowej wykonalności, oznacza to że odwołanie od tej decyzji nie wstrzymuje biegu prac związanych z budową gazociągu.

Ponadto Urząd Gminy Nadarzyn nadal nie został poinformowany o ostatecznym przebiegu projektowanego gazociągu. Od dłuższego czasu nie udaje się nam skontaktować z przedstawicielami  GAZ-SYSTEMU lub ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie zapewniamy, że będziemy na bieżąco informować Państwa o aktualnej sytuacji w tej sprawie. Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Gminy (szczególnie zakładki: Planowana budowa Gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska).

W przypadku pytań i wątpliwości informacji w powyższej sprawie udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. 110, tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

 

 

                                                                                               Zastępca Wójta

                                                                                              Tomasz Muchalski

 

Nowa forma konsultacji w Pogotowiu "Niebieska Linia"

Od 1 sierpnia 2016r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym. Źródło: http://www.parpa.pl/

Krystyna Masłowska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Harcerze z Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” zapraszają 1 sierpnia o godz. „W” (17:00) na Plac Poniatowskiego do wspólnego uczczenia pamięci Powstańców Warszawskich.

Czcząc kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego warto pamiętać, że zginęło w nim blisko 16 tys. żołnierzy. Straty ludności cywilnej szacuje się od 150 do 200 tys. osób. Zabudowa lewobrzeżnej Warszawy została zniszczona w 84%. Zniszczenia w całym mieście wraz z Pragą wynosiły 65%. Zadbajmy o to, aby pamięć Powstańców uczcić z godnością i szacunkiem na jaki zasługują.

Warto pamiętać, że jednym z bohaterskich obrońców Warszawy był mieszkaniec Nadarzyna Karol Łoniewski, który jako łącznik przepłynął Wisłę wpław i zaniósł meldunek z oblężonego Śródmieścia na Pragę. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Walecznych. 1 października 2016 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Nadarzynie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Karola Łoniewskiego ps. „Lew”. Zgodnie z wolą rodziny spocznie on na nadarzyńskim cmentarzu, z wszystkimi honorami jak na Żołnierza Niezłomnego przystało.

Tegoroczny plan stołecznych obchodów 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stronie: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/72-rocznica-powstania-warszawskiego-program-obchod-w

1 sierpnia (poniedziałek)

 • Godz. 9.00 - Składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez gen. Antoniego Chruściela „Montera” - dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, ul. Filtrowa 68, (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK)
 • Godz.10.00 - Uroczystości przy Pomniku „Mokotów Walczący – 1944”, park im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, „Marsz Mokotowa” – przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej
 • Godz. 12.00 - Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Składanie wieńców, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 • Godz. 13.30 - Uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego Grota”, u zbiegu ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich
 • Godz. 14.00 - Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska
 • Godz. 16.00 - Składanie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela Montera” – 16.45 Cmentarz Wojskowy na Powązkach (kw. D 18, rz. L 01, gr.1)
 • Godz. 17.00 - Godzina „W” – Oddanie Hołdu Powstańcom, pomnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
 • Godz. 19.30 - Uroczystość złożenia wieńców przy pomniku „Polegli – Niepokonani”, Modlitwa wspólna, Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli ok. godz. 20.30 - msza św. Polowa
 • Godz. 20.00 – „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” – wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na plac Piłsudskiego
 • Godz. 21.00 - Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego – rozpalenie Ogniska Pamięci, ul. Bartycka
 • Godz. 24.00 – Uroczysta premiera spektaklu: Gdzie ty idziesz dziewczynko?, reż. Agnieszka Glińska w Sali pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego

Więcej informacji o uroczystościach przygotowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego na stronie:

http://www.1944.pl/o_muzeum/news/obchody_72_rocznicy_powstania_warszawskiego

1 sierpnia, w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, ZTM uruchomi pięć specjalnych linii autobusowych i jedną tramwajową. Zapewnią one dojazd do Muzeum Powstania Warszawskiego i stołecznych cmentarzy.

Uruchomiona zostanie też specjalna linia tramwajowa "W", która połączy plac Narutowicza z cmentarzem Wolskim, przejeżdżając koło Muzeum Powstania Warszawskiego. Tramwaje "W" jeździć będą w godzinach 14-19. Szczegóły na stronie:

http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=8306&l=1

Uwaga rodzice! Wyprawka szkolna 2016

Wyprawka szkolna 2016 - obowiązujące regulacje prawne

Z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/10297,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

 

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „OZE w gminie Nadarzyn”

Informujemy że została zakończona weryfikacja złożonych do projektu ankiet mieszkańców. Urząd Gminy będzie kontaktować się mailowo, telefonicznie lub listownie z mieszkańcami, jeśli firma ekspercka zgłosiła uwagi do ich ankiet.

Jednocześnie informujemy, że firma ekspercka zgłosiła zastrzeżenie w stosunku do domów, które są w trakcie budowy. Zgodnie z wytycznymi i Regulaminem konkursu budynki nie oddane do użytkowania nie mogą być przedmiotem tego projektu. W związku z tym, mieszkańcy, którzy zgłosili do projektu domy w trakcie budowy zostaną przesunięci na listę rezerwową.

Również po analizie przyjętych do wniosku założeń, eksperci zewnętrzni dokonali zmian wielkości zasobników na c.w.u., które współpracują z kolektorami słonecznymi. Aby uniknąć przegrzewania instalacji osoby, które ubiegają się o 4 kolektory słoneczne jednocześnie otrzymają zasobnik o pojemności 500 dm3, a nie 400 dm3, przy 3 kolektorach słonecznych – zasobnik 400 dm3, a nie 300 dm3, oraz przy 2 kolektorach słonecznych – zasobnik 300 dm3 a nie 200 dm3. Zmiany te nie pociągają za sobą zwiększenia kosztów udziału własnego właścicieli.

Następnym etapem przygotowania projektu jest podpisywanie umów z mieszkańcami.

Poniżej znajdują się wzory umów do podpisania. Również w Urzędzie Gminy będzie można otrzymać druki umów w kancelarii urzędu.

Jest 7 wzorów umów:

 1. Na zestaw 2 kolektorów;
 2. Na zestaw 3 kolektorów;
 3. Na zestaw 4 kolektorów;
 4. Na zestaw paneli fotowoltaicznych 3kW;
 5. Na zestaw paneli fotowoltaicznych 5kW;
 6. Na pompę ciepła na c.w.u.;
 7. Na pompę ciepła na c.o. i c.w.u.

W przypadku dwóch źródeł – wypełniają Państwo dwie odpowiednie umowy.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych i podpisanych umów do Urzędu Gminy do kancelarii pok. 100 do 31 sierpnia 2016 roku.

Przypominamy jakie są podstawowe warunki przyjęte do projektu:

 • projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Nadarzyn
 • instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych
 • instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych
 • w budynkach nie może być prowadzona działalność gospodarcza
 • budynek musi być oddany do użytku
 • właściciel nieruchomości podpisuje umowę użyczenia na rzecz gminy na okres 5 lat
 • gmina składa wniosek, w którym ubiegać się będzie dla mieszkańców o 80% dofinansowanie instalacji OZE na ich budynkach
 • mieszkańcy gwarantują 20% wkład własny

Jednocześnie przypominamy, że została ponownie otwarta lista rezerwowa.

 • -

Konkurs na „Najlepszy znak identyfikacji graficznej (logo)...

Konkurs na „Najlepszy znak identyfikacji graficznej (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”:
1. Organizator Konkursu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
2. Cel Konkursu:
Celem Konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charakteryzować wspólny obszar działania Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice być zrozumiałe i czytelne.
3. Przedmiot Konkursu:
Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać poczta lub dostarczyć osobiście jedną propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD w formacie PDF.
4. Terminarz Konkursu:
Rozpoczęcie Konkursu 22.07.2016 r.
Zakończenie Konkursu 02.09.2016 r.
5. Uczestnictwo i warunki konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zameldowanych na obszarze Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Prace Konkursowe wraz z „Kartą Zgłoszenia” oraz „Oświadczeniem” uczestników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 02.09.2016r. na adres: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn. Jury będzie stanowić Zarząd LGD. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ramach głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz na stronach Gmin członkowskich. Jednocześnie zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego pracy.
6. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci laptopa (wartość 2.000 PLN).

 • -

zaPARKuj w Młochowie - dla dzieci

Jeśli tylko masz ochotę, Prot z Filipem, Filip z Protem dziś rozśmieszą cię, rozbawią, Wszystkich w dobry humor wprawią!

7 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 po mszy świętej NOK zaprasza dzieci do Parku w Młochowie na przedstawienie Teatru Odskocznia: „Prot i Filip”.
Spektakl za pomocą dowcipnych dialogów, zaskakujących i pełnych humoru sytuacji, pokazuje jak wielką wartością w życiu każdego jest przyjaźń i szacunek do drugiej osoby.
Scenariusz spektaklu został napisany w oparciu o najsłynniejsze wiersze Jana Brzechwy. Jest to rodzaj teatru, który czerpie inspiracje od największych mistrzów błyskotliwego żartu – Kabaretu Starszych Panów, Flipa i Flapa, Charliego Chaplina.

UWAGA:
W razie niepogody zapraszamy na przedstawienie do świetlicy NOK mieszczącej się w remizie OSP przy ul. Mazowieckiej 3

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 04-830 Nadarzyn, www.nok.pl

Planowane wyłączenia prądu – Rusiec!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w poniedziałek 25 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Rusiec, ul. Cicha od 5B do 5E, 7H (stacja 02-1563 Rusiec osiedle).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

KOLEJNY ETAP ZA NAMI

                              EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
         ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

 

Dnia 13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD Rusiec, ul. Osiedlowa 72 pon.-pt. w godz. 8:00 - 16:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem dotacji unijnych.

Więcej informacji: www.nadarzyn-raszyn-michałowice.pl

Biuro LGD

 • -
 • -

Przedsiębiorco, nie daj się naciągnąć na wpis

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

źródło: www.ceidg.gov.pl

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda –Paszków o długości ok. 11.6 km.”, zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016r. oraz w dniu 22.06.2016r. inwestor zmienił wniosek w zakresie działek inwestycyjnych:
wniosek pierwotny dotyczył działek:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn:
obręb 0003 Kajetany dz. nr ewid.: 230/1 (230/7, 230/8),
obręb 0004 Kostowiec dz. nr ewid.: 1/2 (1/3, 1/4),

zmieniono:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn:
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 230/1 (230/9, 230/10),
obręb 0004 Kostowiec, działki o nr ew.: 1/2 (1/6, 1/5),
dodano:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 670 (670/1, 670/2).
W pozostałym zakresie obwieszczenie z dnia 10.02.2016r. nie ulega zmianie.

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/16527

 

"OZE w Gminie Nadarzyn" - lista rezerwowa

Informujemy, że na prośbę mieszkańców zostaje ponownie otwarta możliwość składania wniosków na listę rezerwową dot. instalacji ze źródeł odnawialnych do projektu "OZE w Gminie Nadarzyn".

Wypełnione ankiety należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy pok. 100.

Gospodarstwa domowe z listy rezerwowej będą dodawane do listy podstawowej objętej projektem, zgodnie z kolejnością wpływu wniosku do Urzędu Gminy Nadarzyn. Dopisywanie na listę podstawową nastąpi tylko w sytuacji, gdy zostanie zwolnione miejsce z powodu rezygnacji gospodarstwa z udziału w projekcie.

Katarzyna Dombska, Kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

Informacja dla Mieszkańców dotycząca inwentaryzacji budynków w rejonie Przeszkoda - Paszków

dotycząca inwentaryzacji budynków w rejonie Przeszkoda - Paszków

Gmina Nadarzyn udostępnia pismo firmy PORR Polska Infrastruktury S.A. z/s w Warszawie prowadzącej prace przy realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda - Paszków o długości około 11,6 km".

 • -

Już w piątek startują planszówki w bibliotece

Jakie znacie gry planszowe? Macie swoje ulubione? Wiecie, że planszówki to świetna zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych? A może macie na półce w domu jakieś fajne gry? W nadarzyńskiej bibliotece zaczynamy właśnie spotkania entuzjastów gier planszowych.

Odwiedź Oddział dla Dzieci (wejście od strony ronda) w najbliższy piątek, 8 lipca od godz. 17:00. Nieważne ile masz lat. Nieważne czy jesteś dzieckiem czy dorosłym. Zabierz ze sobą własne gry oraz znajomych. Jeżeli nie masz gier, a znajomi mają inne plany, mimo wszystko przyjdź do nas. Zapowiada się dobra zabawa.

Zapraszamy.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.