Urząd Gminy w Nadarzynie

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu - aktualizacja

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 • -

Wiadomości Nadarzyńskie

Gazociąg Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska

Gmina Nadarzyn informuje, że w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 110, 111) znajdują się mapy przedstawiające fragmenty przebiegu gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska.

Mapy te znajdują się również na stronie internetowej Gminy Nadarzyn w zakładce "Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska".

Zapraszamy do zapoznania się z w/w mapami.

Sekcja tenisa stołowego zaprasza

 • fot. M. Milczarek
 • -

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam

• Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlega pod ten sam urząd skarbowy

W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2015 roku adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem Nadarzyna, ale zameldowanym w Pruszkowie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres w Nadarzynie. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

• Gdy Twój adres zameldowania podlega pod inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania

W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowego PIT-37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarbowym uaktualnić adres zamieszkania składając na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. z 2014, poz.1161) i służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku. Formularz przeznaczony jest dla osoby fizycznej spełniającej łącznie poniższe kryteria:

- jest objęta rejestrem PESEL,

- nie prowadzi działalności gospodarczej,

- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

- nie jest płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

• Reasumując formularz powyższy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy:

z tytułu poprzedniego miejsca zamieszkania podlegał pod inny urząd skarbowy, np. podatnik z Warszawy, który do tej pory rozliczał się z Urzędem Skarbowym w Warszawie, zmienia miejsce zamieszkania do miejscowości Nadarzyn lub innej objętej działaniem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków tel. 22 738 09 00

Komunikacja w okresie Świąt Wielkanocnych

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia jakie, podobnie jak co roku, zostały przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych.

W Wielkanoc autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM będą kursowały według świątecznych rozkładów jazdy. Kursowanie kilkunastu linii autobusowych i dwóch tramwajowych – 14 i 25 zostanie zawieszone. Wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą rzadziej podjeżdżały na przystanki. Zmiany w komunikacji miejskiej – m.in. ułatwiające dojazd do Cmentarza Północnego oraz uwzględniające przerwę świąteczną w szkołach – obowiązują także w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc oraz 29 marca.

24-25 marca (Wielki Czwartek i Wielki Piątek)

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek będą obowiązywały rozkłady jazdy dnia powszedniego.

24 i 25 marca zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25, 304, 320, 323, 332, 334, 356, 379, 412 i E-3.

Kursy realizowane tylko w dni nauki szkolnej zostaną zawieszone dla linii: 105, 114, 121, 162, 211, 326, 401, 411, 522 i L20.

Autobusy linii 153, 163 i 164 nie będą wykonywały kursów z podjazdami pod szkoły.

Autobusy linii 154 będą kursowały na podstawie specjalnego rozkładu jazdy z podjazdami do Fortu Radiowo (za linię 320). Autobusy linii 193 będą podjeżdżały na przystanki nie co 10, a co 15 min.

W Wielki Piątek, 25 marca zostanie uruchomiona linia C40 na trasie METRO MŁOCINY – CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. Autobusy będą kursowały od ok. godz. 7.45 do ok. godz. 16.45 z częstotliwością ok. 10 min.

24 i 25 marca zostanie zawieszone kursowanie linii tramwajowych 14 i 25.

Metro i pociągi SKM będą kursowały bez zmian.

Uwaga! W piątek, 25 marca kierowcy parkujący w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych (SPPN) w m.st. Warszawie będą zwolnieni z opłat za parkowanie.

26 marca (Wielka Sobota)

W Wielką Sobotę zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii 180 – z 15 do 10 min i 181 – z 20 do 15 min. Autobusy linii 193 będą podjeżdżały na przystanki nie co 15, a co 20 min.

Do obsługi linii 110, 132, 227 i 732 zostaną skierowane dłuższe autobusy.

Do Cmentarza Północnego będzie można dojechać linią C40, która będzie kursowała na trasie METRO MŁOCINY – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki od ok. godz. 8 do ok. godz. 17 z częstotliwością ok. 10 min.

Na ulice nie wyjadą tramwaje linii 14 i 25.

Dla pociągów SKM będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

27-28 marca (Wielkanoc)

W Święta Wielkanocne autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM będą kursowały według świątecznych rozkładów jazdy.

Zawieszone zostanie kursowanie linii autobusowych: 118, 121, 126, 155, 182, 195, 196, 201, 202, 205, 206, 209, 212, 216, 225, 426, 501 i 900.

Dla linii: 700, 709, 717, 731, 735 i 739 zostaną zawieszone wybrane kursy.

Rzadziej na przystanki będą podjeżdżały linie: 105, 109, 112, 114, 131, 149, 165, 169, 171, 189,190, 191, 192, 193, 218, 500, 503, 507, 509, 520 i 523.

Wszystkie kursy linii 115 będą realizowane z podjazdem do pętli ZIEONA, a autobusy linii 157 będą kursowały ulicą Hłaski (w zastępstwie linii 205).

Kursowanie linii tramwajowych 14 i 25 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 1, 2, 9, 17 i 33 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy: w godz. 11-19 – co 15 min, a w godz. 5-11 i 19-22 – co 20 min.

Pociągi metra, w godzinach 6-23, będą podjeżdżały na stacje co ok. 6-7 min, a po godz. 23 – co ok. 10 min. Kursy nocne nie będą realizowane.

29 marca (wtorek)

Dzień po świętach na ulice nie wyjadą autobusy linii: 304, 320, 323, 332, 334, 356, 379, 412 i E-3.

Na liniach: 105, 114, 121, 162, 211, 326, 401, 411, 522 i L20 nie będą realizowane kursy wykonywane w dni nauki szkolnej. Autobusy linii 153, 163 i 164 nie będą podjeżdżały pod szkoły.

Autobusy linii 154, w zamian za linię 320, będą podjeżdżały do Fortu Radiowo. Linia 193 będzie kursowała nie co 10, a co 15 min.

Kursowanie tramwajów linii 14 i 25 zostanie zawieszone.

Metro i pociągi SKM będą kursowały bez zmian.

 

Informacje ze strony ZTM http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1610&c=100&l=1

Filmowcy w Nadarzynie – będą strzały i utrudnienia w ruchu

Na terenie Strzeniówki kręcone będą sceny do filmu fabularnego pt. „Konwój” w reżyserii Macieja Żaka. W związku z tym na ul. Jutrzenki oraz ul. Działkowej w Strzeniówce mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. 22 marca kręcone będą zdjęcia dzienne, a 23 i 24 marca zdjęcia wieczorno-nocne. Podczas realizacji zdjęć (szczególnie nocnych) istnieje prawdopodobieństwo zablokowania dróg Jutrzenki oraz Działkowej przez podnośniki użyte do oświetlenia planu. Dojazd do poszczególnych posesji będzie możliwy dzięki objazdom, o których informowali będą pracownicy wytwórni filmowej. Na terenie Strzeniówki zaplanowana została scena zasadzki na konwój więzienny. W trakcie jej realizacji wykorzystywane zostaną materiały pirotechniczne. Okoliczni mieszkańcy mogą usłyszeć efekt pojedynczych strzałów.

„Konwój” to film kryminalny z doborową obsadą (Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Ireneusz Czop).

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 poz. 1515/ zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 23 marca 2016 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:
http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2410

PIT - dyżury pracowników URZĘDU SKARBOWEGO

Informujemy o dyżurach pracowników Urzędu Skarbowego, które odbędą się w terminach 19 i 26 kwietnia br., godz. 10.00 -15.00, w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy  Nadarzyn w celu ułatwienia rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.

W ramach dyżuru Podatnicy będą mieli możliwość:
- złożenia formularzy zeznań podatkowych systemem e-deklaracje,
- pobrania i złożenia formularzy zeznań podatkowych,
- uzyskania informacji w zakresie zasad rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

Zachęcamy do odwiedzenia stron www.szybkipit.pl oraz www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że trwa „Narodowa Loteria Paragonowa" szczegóły na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

Urząd Skarbowy - zwrot z zeznań rocznych

 • -
 • -

Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa zaprasza na koncert Orkiestry OSP Nadarzyn.

20 marca 2016r. godz. 16:00 al. Niepodległości 141 a.

Wstęp Wolny!!!

Szczegóły na plakacie.

 • Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze...

Spotkania informacyjne w sprawie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Od stycznia 2016 trwa ocena naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i od jej wyników zależy, czy strategia którą przygotowaliśmy zostanie wybrana do realizacji. O wynikach konkursu na wybór LSR poinformujemy na stronie internetowej. Niezależnie od niej w najbliższym czasie planujemy spotkania informacyjne z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na temat możliwości i zasad uczestnictwa w realizacji projektów które, mamy nadzieję, zostaną wdrożone w wypadku pozytywnego zakończenia procedury konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w takich spotkaniach bardzo prosimy
o zgłoszenie, kontakt mailowy na adres LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice:

lgd@nadarzyn-raszyn.pl celem umówienia terminu i miejsca takiego spotkania.


Marcin Rybicki
Specjalista ds. komunikacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

 • -

Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”

Jest to publikacja skierowana do rodziców dzieci sześcio i siedmioletnich, którzy stoją przed ważną decyzją czy od 1 września 2016 r. ich dzieci mają rozpocząć edukację szkolną, czy pozostać w przedszkolu. W poradniku można znaleźć informacje dotyczące min.

 • zmian w ustawie o systemie oświaty,
 • zasad rekrutacji do przedszkola,
 • o procedurze odwoławczej w rekrutacji,
 • wyjaśnień kwestii związanych z zasadami przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, czy odroczeniem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zestawień najważniejszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów MEN.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa.

W związku z nowelizacją ustawy oświatowej uruchomiono w MEN cztery numery telefonów dla rodziców i opiekunów. Są one dedykowane tym, którzy chcieliby zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. Eksperci ministerstwa są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15. Numery telefonów to:

 • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
 • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 419 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

Szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zapraszamy na szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które odbędą się w marcu 2016 r. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl Szczegóły na plakacie.

 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ambitna gra dwójeczek w Zambrowie

W sobotę, 5 marca w Zambrowie odbył się turniej „dwójek” siatkarskich dla rocznika 2005. Uczestniczyły w nim 42 zespoły, w tym cztery z Akademii Siatkówki GLKS Nadarzyn. W pierwszym etapie dziewczęta zagrały w grupach odnosząc tylko jedną porażkę na pięć lub sześć spotkań. Nadarzyn 1,2,3 zajął w grupach drugie miejsca. Nadarzyn 4 odniósł dwie porażki i takich zespołów było 3! - lepszym stosunkiem dwa zespoły zajęły miejsca 2 i 3, tym samym Nadarzyn 4 zajął 4 lokatę w grupie. Nadarzynianki zagrały więc o miejsca 7-14 oraz jeden zespół o 21-28.

Warto podkreślić bardzo dobrą postawę debiutantek: Magdy Murańczyk, Oli Grzelak i Ali Mroczkiewicz, które podczas zawodów pokazały prawdziwy "lwi pazur". Dziewczęta zajęły ostatecznie miejsca 8, 9, 12 oraz 23. Każdy zespół dostał dyplom. Nagrodę dla wyróżniającej się zawodniczki dostała Amanda Chrostek.

Składy:

Nadarzyn 1 - Wiktoria Leśniewicz, Amanda Chrostek, Tosia Dośpiał miejsce VIII

Nadarzyn 2 - Maja Krzemińska, Wiktoria Leśniewicz, Ania Wrońska miejsce IX

Nadarzyn 3 - Kinga Lis, Gabrysia Melewska, Ola Rybarczyk miejsce XII

Nadarzyn 4 - Magda Jureńczyk, Alina Mroczkiewicz, Ola Grzelak miejsce XXIII

Gratulujemy i trzymamy kciuki za zbliżające się Turnieje Kinder. Najbliższy turniej w Międzyborowie już za tydzień!

Dariusz Zwoliński prezes GLKS

 • -

Książki za elektrośmieci

W marcu w Szkole Podstawowej w Nadarzynie rusza akcja zbiórki elektrośmieci. Cel jest szczytny – zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup książek do szkolnej biblioteki.

Duże elektrośmieci jak pralki, lodówki, zmywarki, telewizory etc. można będzie wrzucać do specjalnego kontenera ustawionego na terenie szkoły za halą sportową - dojazd od ul. Sitarskich i od ul. Turystycznej.

Terminy zbiórek dużych elektrośmieci – 18 marca, 17 czerwca i 30 września bieżącego roku.

Małe elektroodpady jak baterie, akumulatorki, suszarki do włosów, odkurzacze czy żelazka można wrzucać do ustawionego przed szkołą pojemnika na elektrośmieci małogabarytowe. Pojemnik ten opróżniany będzie sukcesywnie, po zapełnieniu.

Informacje dla firm

W zbiórce mogą uczestniczyć także firmy. Na hasło „Szkoła Nadarzyn” Remondis może odebrać sprzęt przeznaczony do złomowania na rzecz naszej szkoły i wystawić stosowne dokumenty dla działu księgowości.

Zbiórki ZSEE z kanału B2B od firm i instytucji zaprzyjaźnionych z Placówką Oświatową na następujących warunkach:

 • odbiór na hasło „Szkoła Nadarzyn”
 • odbiór min. 300 kg odpadów (w promieniu 0-70 km od Warszawy)
 • odbiór min. 500 kg odpadów (w promieniu 71-200 km od Warszawy)
 • odbiór min. 1000 kg odpadów (w promieniu pow. 200 km od Warszawy)

Nie byłoby to możliwe bez nieocenionej pomocy jednej z mam (członka prezydium Rady Rodziców przy SP w Nadarzynie), za co serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Rady Rodziców –Tomasz Siwa

UWAGA! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Głównej w dniu 09 marca 2016r. w godzinach od  8:00  do  13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Głównej i Żwirowej oraz przyległych do tych ulic w miejscowości Rusiec.

 
PKN Sp. z o.o przeprasza za niedogodności
 • III Grand Prix Polski juniorów Nadarzyn
  III Grand Prix Polski juniorów Nadarzyn
 • Patryk Bożek
  Patryk Bożek
 • Tomasz Trzaskowski GLKS
  Tomasz Trzaskowski GLKS
 • Weronika Bożek z siostrami Węgrzynkami ze Stronia Śląskiego
  Weronika Bożek z siostrami Węgrzynkami ze Stronia Śląskiego

III Grand Prix Polski juniorek i juniorów w Nadarzynie

W dniach 26-28 lutego br. w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul. Żółwińskiej w Nadarzynie odbył się III Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix Polski. Przez te trzy dni na stołach rywalizowało blisko 300-tu zawodników i zawodniczek z całej Polski.

Głównym organizatorem był Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn. Nasz klub GLKS Nadarzyn reprezentowała grupa 8 zawodniczek i zawodników. Wspaniała atmosfera, mnóstwo emocji, dziesiątki rozegranych gier i oczywiście zwycięzcy.

W klasyfikacji końcowej kategorii juniorek Katarzyna Galus wyprzedziła: Karolinę Lalak (UPKS Arka Ryki), Katarzynę Węgrzyn (UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie) oraz Julię Ślązak (MKS Jedynka Łódź).

Wśród juniorów natomiast wyższość Tomasza Kotowskiego musieli uznać sklasyfikowani na kolejnych miejscach: Samuel Kulczycki (ASTS Olimpia-Unia Grudziądz), Kamil Urbanowicz (KST Energa-Manekin Toruń) i Sławomir Dosz (LKS Pogoń Lębork).

Chcielibyśmy podziękować Wójtowi Gminy Panu Januszowi Grzybowi za objęcie patronatem, użyczenie obiektów oraz pomoc przy organizacji turnieju. Podziękować Prezesowi MZTS Panu Markowi Przybyłowiczowi oraz Zarządowi MZTS za użyczenie stołów i wsparcie w przy obsłudze sędziowskiej w realizacji turnieju. Oczywiście podziękowania należą się gospodarzom obiektów Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu Panu Dariuszowi Maranowskiemu oraz Dyrektorowi Gimnazjum Panu Zbigniewowi Reludze za wsparcie przy organizacji i udostępnienie obiektów.

Za sprawą bardzo dobrej współpracy udało się nam przeprowadzić zawody na bardzo dobrym ogólnopolskim poziomie. Na naszych obiektach rywalizowała młodzież z całej Polski walcząc o miano najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii junior.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej walki i życzymy powodzenia w dalszej sportowej karierze. Naszym zawodnikom dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie przy realizacji całego projektu i oczywiście życzymy sił do treningu.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne zawody.

Piotr Napiórkowski i Marcin Kusiński trenerzy sekcji tenisa stołowego GLKS Wanzl Scania Nadarzyn

 • -

Lepsze połączenie Wolicy z Raszynem już od 15 marca

Autobus linii 703 będzie się zatrzymywał na przystankach w Raszynie i Jankach. To negocjacyjny sukces władz naszej gminy, który ułatwi życie mieszkańców Wolicy i spełni ich oczekiwania.
Negocjacje się opłaciły, cierpliwość również. Mieszkańcy naszej gminy będą mieli łatwiejszy dojazd do Janek i Raszyna. Autobusy linii numer 703, które od połowy marca będą obsługiwały przystanki w Raszynie usprawnią komunikację również mieszkańców Raszyna - z gminą Nadarzyn.
O sprawie informowaliśmy na bieżąco. Zmiany w rozkładzie jazdy wymuszone przez przebudowany odcinek trasy S8 oraz rezygnację gminy Raszyn między innymi z linii autobusowej 703 pogorszyły połączenie między obiema gminami. Gmina Raszyn deklarowała jedynie udział w kosztach utrzymania linii 711. Samorządowcy Raszyna utrzymywali, że mają już zapewnioną komunikację na swoim terenie czterema liniami, w związku z czym nie będą wydawać pieniędzy na trzy kolejne.
W związku z rezygnacją Raszyna z 703 na początku stycznia Gmina Nadarzyn zwróciła się do wójta gminy Raszyn z prośbą o przedłużenie raszyńskiej linii 706 do przystanku zlokalizowanego przy drodze lokalnej (nr DL 118) na terenie Raszyna i obsługę na tym odcinku nadarzyńskich przystanków. W zamian nasza gmina proponowała dodanie jednego lub dwóch przystanków (w obu kierunkach) na trasie finansowanej przez nas linii 703. Po konsultacji tego pomysłu ze stołecznym Zarządem Transportu Miejskiego okazało się, że brak jest dogodnych warunków do zawracania autobusów (szczególnie o długości 15m) linii 706 w rejonie skrzyżowania ulic drogi serwisowej /Sąsiedzkiej. Wszystko rozbijało się tak naprawę o pieniądze. Raszyn nie chciał uczestniczyć w kosztach przejazdu autobusu 703 po swoim terenie. Gmina Nadarzyn chciała uniknąć zarzutów o niegospodarność czy rozrzutność w przypadku pokrycia całości kosztów przejazdu autobusu przez teren innej gminy.
ZTM zasugerował, że rozwiązaniem korzystnym dla mieszkańców obu gmin byłoby, gdyby autobus linii 703 zatrzymywał się jednak na terenie Raszyna. Rozmowy wójtów obu gmin odbyły się w minioną środę 2 marca br. Ostatecznie udało się wynegocjować rozwiązanie, w którym Gmina Raszyn pokryje 20% kosztów funkcjonowania linii 703 na swoim terenie, a od 15 marca autobusy tej linii będą obsługiwały przystanki w Raszynie.

Mistrzostwa szkół podstawowych w piłce ręcznej

W hali sportowej GOS przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie we wtorek 1 marca br. rozegrano mistrzostwa szkół podstawowych Gminy Nadarzyn w piłce ręcznej. W turnieju wzięły udział trzy drużyny dziewcząt i cztery chłopców.

Klasyfikacja końcowa jest następująca:

Dziewczęta: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie,

III miejsce - szkoła Podstawowa w Ruścu.

Chłopcy: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie,

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej,

IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Dziewczęta z Nadarzyna i chłopcy z Ruśca będą reprezentować naszą gminę w mistrzostwach powiatowych, które odbędą się w Michałowicach w dniach 11 i 14 marca.

Życzymy powodzenia i dalszych awansów.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego

 • -
 • Kadra z Ic
  Kadra z Ic
 • Kadra z II c
  Kadra z II c
 • Akademia siatkówki GLKS Nadarzyn
  Akademia siatkówki GLKS Nadarzyn

Nauczyciele i GLKS Nadarzyn najlepsi!

Szkoła patronacka S.O.S. Gimnazjum w Nadarzynie dołączyła do akcji: „1DayMore4 Volleyball” - jeden dzień więcej dla siatkówki. Przed meczami odbyła się rozgrzewka z ME. Rozegrane zostały w tym dniu 3 spotkania. Kadra nauczycieli zagrała z klasami sportowymi, a klasy sportowe zagrały przeciwko sobie. Również GLKS Nadarzyn zaangażował się w akcję. Od najmłodszych adeptek siatkówki (Akademia siatkówki GLKS Nadarzyn) zebrane zostały prace plastyczne. Na treningu klubowym odbył się kolejny mecz, w którym zwyciężyła II-ligowa drużyna GLKS Nadarzyn. Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękuję. Gratuluję postawy zawodniczkom i zawodnikom, a przede wszystkim Zwycięzcom-kadrze nauczycielskiej i GLKS-owi Nadarzyn.

Zróbmy wspólnie ten jeden krok „OneDayMore4Volleyball”

Wyniki:

Kadra vs klasa I c-29:21

klasa II c vs klasa I c-29:13

Kadra vs klasa II c 29:26

GLKS Nadarzyn vs UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki 29:26

Dominika Leśniewicz, trener i zawodniczka sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn

„Jeden Dzień Więcej dla Siatkówki”

Rok 2016 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na Igrzyska Olimpijskie w Rio, gdzie po raz kolejny sportowa rodzina z całego świata zbierze się, aby świętować ludzkie wartości, ale także z powodu tego dodatkowego, bonusowego dnia, w którym możemy cieszyć się życiem i robić to, co najbardziej kochamy.

29 lutego zdarza się tyko raz na cztery lata i Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej chciała sprawić, by tego roku miał szczególne znaczenie. Rozpalaliśmy siatkarską gorączkę w całej Europie, jednocząc ludzi z różnych środowisk: profesjonalistów i amatorów, młodych i starych, w duchu przyjaźni i fair play.

Wnioski do programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od dnia 02.03.2016 roku będą wydawane wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 Plus). Druki wniosków można pobrać w pokoju 133.

Jednocześnie informujemy,  że wypełnione wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. tj. dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Inspektor ds. świadczeń Renata Bajerska

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 przez Gminę Nadarzyn, prosimy Państwa o składanie stosownych wniosków.

Wniosek_o_dowoz_dziecka_niepelnosprawnego.doc

Rozliczenie-załącznik do umowy-dowóz dzieci do szkoły,przedszkola,ośrodka.doc

Wnioski dostępne są na stronie internetowej BIP Nadarzyn, po przejściu kolejno przez zakładki:

Karty Usług-Jak załatwić sprawy? > Oświata > Dowóz dzieci niepełnosprawnych

lub w Urzędzie Gminy Nadarzyn w Gminnym Zespole Oświatowym, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pokój 108.

Załącznikami niezbędnymi do wniosku są:

 1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. informacja od rodzica do jakiej placówki będzie uczęszczać dziecko,
   a po 1 września-zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/placówki/ośrodka,
 4. skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego samochodem osobowym[1], niezbędne załączniki do wniosku to:

 1. opinia lekarza prowadzącego/specjalisty świadcząca o tym, że dziecko nie może korzystać z transportu zbiorowego,
 2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 3. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. informacja od rodzica do jakiej placówki będzie uczęszczać dziecko,
  a po 1 września-zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/placówki/ośrodka,
 5. skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych),
 6. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 7. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NNW,
 8. kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty należy składać do Gminnego Zespołu Oświatowego w terminie do 13 maja 2016 r., ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pokój 107 lub 108.


[1] W przypadku, gdy dziecko nie może korzystać z dowozu zbiorowego, rodzic ma prawo do wnioskowania o samodzielny dowóz dziecka samochodem osobowym i zwrot kosztów za ten dowóz.

Rodzic zawiera umowę z Gminą Nadarzyn na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka i comiesięcznie dostarcza rozliczenie kosztów dowozu stanowiące załącznik do ww. umowy.

Wzór załącznika dostępny pod tym samym adresem co ww. wniosek.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.