Urząd Gminy w Nadarzynie

Nowy rozkład jazdy na linii Nadarzyn - Pruszków

Od 1 września 2015 r. autobusy linii Nadarzyn Pruszków będą zatrzymywały się na dodatkowych przystankach w Pruszkowie ze względu na młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (ul. Gomulińskiego 2). Nowy rozkład jazdy wazny do: 31.12.2016 r.

Wiadomości Nadarzyńskie

Sierpniowy numer wydania bezpłatnego miesięcznika „Wiadomości Nadarzyńskie” . U nas pełna wersja elektroniczna. Zapraszamy do lektury.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-31

Elektroniczne wydanie WN:

Ogłoszenie LGD Nadarzyn – Raszyn poszukuje Biura Księgowo Rachunkowego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn poszukuje Biura Księgowo Rachunkowego.

Oczekujemy na oferty zawierające:

Wymagania konieczne

- opis oferty zakresu prowadzenia księgowości w pełnym zakresie

- opis doświadczenia w księgowaniu stowarzyszeń

- opis doświadczenia w rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków publicznych

Zakres działania

- prowadzenie spraw księgowych, płacowych i kadrowych LGD w tym umowy zlecenia i o dzieło

  (obecnie 1 pracownik oraz dodatkowo średnio do 5 umów zleceń/ o dzieło – w miesiącu)

- współpraca w opracowywaniu planów finansowych

- opracowywanie sprawozdań finansowych

- doradztwo w zakresie spraw związanych z księgowością dla beneficjentów LGD

- odbiór dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2015 r. do godziny 10:00.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania oraz Oferty prosimy przesyłać na adres: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi oferentami.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-31

Uwaga Rodzice – obowiązek szkolny

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wynikającym z niej obowiązku szkolnym i nauki, prosimy Państwa o dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i zapewnieniem regularnego uczęszczania na zajęcia oraz powiadomienia Gminnego Zespołu Oświatowego o aktualnej formie spełniania obowiązku nauki (dotyczy uczniów realizujących proces dydaktyczny w szkołach ponadgimnazjalnych).

Wzór oświadczenia o spełnianiu obowiązku nauki znajduje się pod linkiem: http://bip.nadarzyn.pl/38,oswiata.html

Maria Jaworska, Gminny Zespół Oświatowy

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-31

Orkiestra OSP Nadarzyn

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z  kapelmistrzem Orkiestry OSP Nadarzyn p. Mirosławem Chilmanowiczem.

Po kliknięciu w więcej i na profilu facebook Gminy Nadarzyn dowiemy się o  szczegółach rozmowy m.in. o genezie powstania Orkiestry, jej pracy oraz planach na przyszłość.

 

Informacja

Szkoła Podstawowa im. bł. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej poszukuje specjalisty od nauczania zintegrowanego do klasy pierwszej na cały etat. Szczegóły pod numerem: 506 108 530.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-27

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Nadarzyn

Szanowni Państwo,
Od września br. w poniedziałki i piątki zmienią się godziny pracy Urzędu Gminy w Nadarzynie. Urząd będzie czynny:

w poniedziałek od godz. 9.00 -18.00;
wtorek – czwartek 8:00 – 16:00;
piątek 8:00 – 15:00

Zmienią się jednocześnie godziny funkcjonowania kasy w UG:
poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 15.00,
środa 8.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00, piątek 8.00 - 14.00

Do końca lipca br. prowadzona była ankieta dotycząca godzin pracy Urzędu. W sumie oddano 2662 głosy. Na zmianę godzin pracy oddano 1513 kliknięć, przeciwko 1149.

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy Nadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-26

Punkt Konsultacyjny GKRPA dla mieszkańców gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie informuje o prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy.

PUNKT KONSULTACYJNY:

Członkowie GKRPA / Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

udzielają konsultacji we wtorki w godz. 16.15 - 18.00 
Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
Tel. (22) 729-82-74

Psycholog  - Agnieszka Jaślikowska

Konsultacje udzielane są 2 razy w tygodniu:
środy w godz. 17.00 - 19.30
piątki w godz. 10.30 – 13.00

Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda) pok. nr 2.

Zapisy tylko w godzinach przyjęć pod nr tel. (22) 729 82 74.

Terapeuta uzależnień; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Marek Mietelski

Konsultacje udzielane są w środy w godz. 16.00 - 19.30

Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda) pok. nr 1

Zapisy : w poniedziałki w godz.9.-17; wtorki-piątki w godz.8-16 pod nr tel. (22) 739-73-20

Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-25

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z Rządowym Programem Pomocy Uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) – zwane dalej Rozporządzeniem.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie,

2. Dowód zakupu: faktura, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (wówczas należy dołączyć informację, iż rozliczenie zakupu podręczników dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna).

3. Zaświadczenie o wysokości dochodów na 1 członka rodziny lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o dochodzie.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
 • Termin składania wniosków - do 10 września 2015r.

Termin i sposób załatwienia:

 • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania (do kwoty poniesionych wydatków) i przekazuje ją do Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r. Pracownicy Gminnego Zespołu Oświatowego po otrzymaniu dotacji przekazują przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-25

Służby mundurowe w Gminie Nadarzyn

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z komendantami oraz naczelnikami służb dbających o bezpieczeństwo w Gminie Nadarzyn.

Słuchając rozmowy dowiemy się więcej na temat pracy Policji, Straży Gminnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Rozmowa dostępna w zakładce "Posłuchaj nas", na profilu Facebook Gminy Nadarzyn lub po kliknięciu "więcej".
 

 • data: 2015-08-25

Akcja ,,Nie daj się oszukać. Sprawdź paragon''

Akcja ,,Nie daj się oszukać. Sprawdź paragon'' to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów.  Więcej informacji o prowadzonej akcji, poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-25
 • fot. arch. klubu

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe spotkanie hodowców(m.in. Danii, Rosji, Litwy, Łotwy i Czech), połączone z wystawą 29 sierpnia 2015 r. (sobota) w hotelu Leśna Perła w Nadarzynie. Początek wystawy o godz. 10.00. Organizatorem jest Klub Welsh Corgi działający przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Nadarzyn.

Wstęp wolny!!!

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-20

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Zapraszamy na X Sesję Rady Gminy Nadarzyn, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. /środa/o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/. Informacja o zwołaniu sesji oraz projekty uchwał dostępne poniżej:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=1948

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-24

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_mazowieckie_barwy_wolontariatu_po_raz_piaty_na_mazowszu.html?cHash=fe0461176c

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl

tel: 22 59 79 679
www.dialog.mazovia.pl

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/…/konkurs_mazowieckie_barwy_wo…

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 679
www.dialog.mazovia.pl

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-24

Gminny Turniej Piłki Nożnej „Forza Cup 2015”

W sobotę, 22 sierpnia 2015 r., na Orliku 2012 w Ruścu, z okazji 3 urodzin amatorskiego klubu Forza, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej „FORZA CUP 2015”. W turnieju wzięło udział 5 zespołów składających się z zawodników z naszej gminy. Zawody zostały zorganizowane w formie ligowej – grano każdy z każdym.

Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna AG-MAR. Za nimi uplasowała się Wola Squad reprezentująca Wolę Krakowiańską. Obydwie drużyny stoczyły pełen emocji mecz o 1 miejsce, który zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść reprezentującej Nadarzyn drużyny AG-MAR. Trzecie miejsce zajęła Forza Stara Wieś, czwarta była Forza Rusiec, a 5 miejsce przypadło Wolicy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy: LKS „Orzeł” Nadarzyn, Animator sportu – Witold Siwiec, Forza Stara Wieś.

Podziękowania od drużyny Forza dla wszystkich, którzy brali udział w tym wydarzeniu.

Piotr Parchan

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-24

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn

20 sierpnia odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Gmina Nadarzyn pozyskała 866.890 zł na realizację projektu, w ramach którego:

52 rodziny spełniające jednocześnie następujące trzy kryteria:

- posiadające dzieci, młodzież od urodzenia do 25 lat

- z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym pobierające zasiłek pielęgnacyjny z tego tytułu w nadarzyńskim GOPS

- mieszkańcy naszej gminy (zameldowani)

otrzymali sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu. Został także zakupiony dodatkowy osprzęt dla niepełnosprawnych czyli specjalne narzędzia do obsługi komputera jak np. nakładki na klawiaturę, ekrany dotykowe itp.

13 placówek z terenu naszej gminy zostało doposażonych w sprzęt komputerowy  (90 szt.) – Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, Szkoła Podstawowa w Młochowie, Szkoła Podstawowa w Ruścu, Szkoła Podstawowa w Kostowcu, Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej, Gimnazjum, Nadarzyński Ośrodek Kultury i świetlice gminne, Ognisko „Tęcza”.

Przeprowadzono bezpłatne szkolenia dla chętnych z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica

W sprawie wydania decyzji nr 325/II/2015 zmieniającą decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22 lutego 2013 r.  znak WIŚ –II.7820.1.542.2012.AM dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków ( z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska ( bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy’’. Szczegóły w załączniku:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-20

WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM

Zmiana organizacji ruchu podczas Dożynek 2015

Szanowni Państwo,

w związku z zamknięciem ruchu samochodowego na ulicy Żółwińskiej w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) - w godz. 11.00 - 23.00 Mieszkańcy ul. Żółwińskiej oraz Mieszkańcy korzystający z tej ulicy w celu dojechania do domu ( ulic Morelowej, Karmelowej, Szyszkowej, Sęczkowej, Wiśniowej, Świerkowej, Tulipanowej) będą mogli dostać się do swoich posesji po okazaniu imiennej przepustki. W tym dniu będzie obowiązywać także całkowity zakaz parkowania przy ul. Żółwińskiej. Przepustki są do odbioru w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pokój 216. Tel. 22 729 81 85 wew. 196 e-mail: promocja@nadarzyn.pl, za okazaniem dowodu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania.

Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z naprawą sieci wodociągowej w ul. Sitarskich w dniu 19.08.2015r. w godzinach od 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Nadarzyn.
Przedsiębiorstwo przeprasza za niedogodności.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-17

Zapraszamy na Gminne Dożynki 2015

Tegoroczne dożynki rozpoczniemy artystycznym mocnym akcentem w wykonaniu Orkiestry OSP Nadarzyn pod kierunkiem Mirosława Chilmanowicza. Później zgromadzonych rozbawi kabaret Łowcy.B, a do występu zespołu Braci widzów przygotuje znany między innymi z teledysku promującego naszą gminę Stavar.

Tegoroczne Gminne Dożynki odbędą się 6 września na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Żółwińskiej 20 w Nadarzynie.

Organizatorzy UG Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz GOS zapraszają wszystkie osoby chętne do wspólnego świętowania. Różnorodny program imprezy gwarantuje, że każdy uczestnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. Tradycyjnie zaczynamy od mszy świętej polowej o godzinie 14:00, podzielenia się chlebem i podziękowania za plony.

O godzinie 15:30 rozpocznie się występ Orkiestry OSP Nadarzyn, która zaprezentuje swój bogaty repertuar muzyczny połączony z musztrą paradną. Swoje umiejętności zademonstrują zawodnicy MMA i karate. Strażacy z OSP zademonstrują jak udzielić pierwszej pomocy, a kabaret Łowcy.B rozbawi widzów do łez. Zespół Stavar poprzedzi występ gwiazdy wieczoru i koncert zespołu Bracia – to już o godzinie 20:45. Tradycyjnie rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. O godzinie 16:00 ruszy strefa dziecięca, a dożynkom towarzyszyły będą wystawy plonów i prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu naszej gminy. Imprezę o godzinie 22:00 zakończy pokaz sztucznych ogni.

Serdecznie zapraszamy

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-17

Gdzie żyje się najlepiej? Nadarzyn w czołówce!

Wśród najszybciej rosnących gmin wiejskich naszego województwa zajmujemy czwartą pozycję Zdaniem dziennikarzy tygodnika Wprost lepiej niż Nadarzynianom żyje się tylko mieszkańcom Michałowic.

Przywykliśmy już do tego, że nasza gmina zazwyczaj plasuje się w czołówce różnych rankingów i klasyfikacji. Systematycznie informujemy o kolejnych nagrodach i prestiżowych tytułach jakie zdobywamy za wysoki poziom innowacyjności czy szeroko rozumianego rozwoju.

W oparciu o analizę dochodów finansowych mieszkańców gmin dziennikarze tygodnika Wprost stworzyli ranking „Najszybciej rosnących gmin” (artykuł z 2 sierpnia 2015r.) http://www.wprost.pl/ar/515519/Najszybciej-rosnace-gminy/. Autorzy wzięli pod uwagę poziom dochodów własnych i nakładów inwestycyjnych przeliczonych na mieszkańca w dwóch ostatnich latach. Istotnym kryterium było zadłużenie. Premiowane były gminy, w których wskaźnik zadłużenia zawierał się w przedziale 30-45 proc. Pod uwagę brana była również wysokość środków pochodzących z UE. Każdy parametr miał określoną wagę, wyżej premiowane były dokonania z 2014 roku. Łącznie do zdobycia było 100 punktów.

W kategorii gmin wiejskich nikt nie otrzymał maksymalnej punktacji. Najwyższą ilość punktów w naszym województwie przyznano plasującemu się na 9 miejscu Teresinowi z 64,9 pkt. Raszyn otrzymał 64,4 pkt, Michałowice 62,2 pkt i Nadarzyn z punktacją na poziomie 62,1. W klasyfikacji naszej kategorii - gmin wiejskich - zajmujemy 27 miejsce w kraju na 1566 jednostek (wg. danych z GUS stan na styczeń 2014r.) i czwarte w województwie mazowieckim.

Jak zaznaczyli autorzy w czołówce rankingu są gminy o charakterze turystycznym. Za sprawą stosunkowo niewielkiej liczby mieszkańców pieniądze pozostawione przez turystów w przeliczeniu na mieszkańca windują te miejscowości na czołowe pozycje. „Choć w gminach wiejskich poziom dochodów własnych na mieszkańca w porównaniu z miastami, gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi jest najniższy (średnio około 1400 zł), to rośnie on najszybciej”.

W kolejnym rankingu tygodnika Wprost Gmina Nadarzyn znalazła się w ścisłej czołówce gmin przyjaznych mieszkańcom (artykuł z 9 sierpnia 2015r.). Wśród miejsc, w których zdaniem redaktorów Wprost „żyje się najlepiej” Nadarzyn jest na mocnym 12 miejscu http://www.wprost.pl/ar/516343/Gdzie-zyje-sie-najlepiej-Ranking-gmin/. Biorąc pod uwagę całe województwo mazowieckie, w tym rankingu wyprzedzają nas tylko Michałowice. Autorzy tej klasyfikacji brali pod uwagę wysokość dochodów i wydatków gmin. Analizowali parametry finansowe a także dane z ankiet, w których pytali między innymi o liczbę miejsc w przedszkolach, budżet partycypacyjny, średnią liczbę uczniów przypadających na jedną klasę w szkole podstawowej i gimnazjum. Brali pod uwagę średnią długość życia oraz liczbę pacjentów przypadających na przychodnię lekarską a także poziom bezrobocia. Poza wysokością wydatków i przychodów gminy pod uwagę brane były środki unijne i wysokość zadłużenia, poziom wydatków na kulturę i środowisko oraz ich dynamika.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że „w większości wyróżnionych gmin funkcje burmistrzów czy wójtów sprawują od lat te same osoby. To również może być pewnym wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców z przyjętej przez włodarzy koncepcji rozwoju”.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-13

Nadarzyńska Izba Pamięci

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z p. Leonem Giżyckim - pomysłodawcą i twórcą Nadarzyńskiej Izby Pamięci, która funkcjonuje w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od 2006 roku.

To miejsce poświęcone historii lokalnej społeczności. Rozmowa dostępna w zakładce "Posłuchaj nas", na profilu Facebook Gminy Nadarzyn lub po kliknięciu "więcej".

Przez upały budowa odcinka drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica tylko nocą

Tropikalne temperatury dają się we znaki nie tylko ludziom, zwierzętom i roślinom. Jak informuje PGE Dystrybucja „Utrzymująca się fala upałów wpływa niekorzystnie na warunki pracy elektrowni i sieci elektroenergetycznej.” Jednocześnie operator ostrzega, że „ze względu na niski poziom wody w rzekach oraz wysoką temperaturę powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia mogą wystąpić sukcesywne ograniczenia w produkcji energii elektrycznej.”

Od kilku dni energetycy zwracają się również z apelami o ograniczenie zużycia prądu. Ograniczenia takie objęły firmę STRABAG sp. z o.o. wykonawcę projektu „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (…) w związku z obniżeniem rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości (…) w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (…) i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 wprowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju do godz. 22:00”.

Oznacza to, że prace budowlane przy drodze ekspresowej S8 prowadzone będą w godzinach nocnych, czyli po godz. 22:00.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-12
 • fot. J. Wiśniewski
 • fot. J. Wiśniewski
 • fot. J. Wiśniewski
 • fot. J. Wiśniewski
 • fot. J. Wiśniewski
 • fot. J. Wiśniewski

15 sierpnia - Święto Sił Zbrojnych RP

Nocą 15 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego. Dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej Sejm w lipcu 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303) uchwalił dzień 15 sierpnia Świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Najbardziej widowiskowa część obchodów defilada wojskowa odbędzie się w Alejach Ujazdowskich. W tym roku przez centrum stolicy przemaszeruje ponad 700 żołnierzy, przejedzie około 160 sztuk ciężkiego sprzętu. Na niebie widzowie zobaczą pokazy lotnicze w wykonaniu 60 samolotów i śmigłowców.
Wojsko Polskie zaprasza także na żołnierski festyn, który rozpocznie się w sobotę o godz. 13:00 na błoniach stadionu PGE Narodowy w Warszawie (od. ul. Zielenieckiej).
Żołnierze przygotowali wiele atrakcji. Zaprezentują pojazdy wojskowe, m.in. czołg Leopard2A5, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, samobieżną haubicę Goździk, bezzałogowy statek powietrzny BSP, radar średniego zasięgu NUR 15M czy most Daglezja.
Żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i żandarmerii opowiedzą o swojej służbie. Można będzie zobaczyć m.in. wyposażenie i uzbrojenie polskich komandosów i płetwonurków. Najmłodsi uczestnicy festynu będą mieli okazję sprawdzić się w roli saperów i zobaczyć, jak działa piekarnia polowa oraz w co wyposażona jest wojskowa karetka
W różnorodnym programie znajdą się zarówno przedstawienia artystyczne, jak i dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy. Będzie ekspozycja stoisk promocyjnych jednostek i instytucji Wojska Polskiego. Swoje zbiory zaprezentują też grupy rekonstrukcyjne.
Festynowi towarzyszyła będzie akcja honorowego krwiodawstwa. Na wszystkich, którzy w tym dniu zdecydują się oddać krew będzie czekał ambulans do poboru krwi z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Materiały źródłowe i szczegóły na stronie Wojska Polskiego:
http://www.wojsko-polskie.pl/…/42531,15-sierpnia-zapraszamy…
oraz na stronie miesięcznika Polska Zbrojna:
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/16802…

Fotografie z nocnej próby defilady w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, autor J. Wiśniewski.

Zapraszamy

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-11

Zaproszenie na Muzealne Lato w Mieście

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z firmą Mieszko zapraszają na Muzealne Lato w Mieście!
W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie na wszystkich odwiedzających czeka moc atrakcji, ciekawostek i niezapomnianych chwil. Kolekcja oryginalnych pochodni olimpijskich, sprzęt sportowy czołowych Polskich zawodników oraz sportowe trofea, puchary i medale czekają na Twoją wizytę!
W czasie wakacji Muzeum jest czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków; od wtorku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00-17.00. Ostatnie wejście o godzinie 16.30. W soboty wstęp bezpłatny.
Dla wszystkich dzieci odwiedzających Muzeum firma Mieszko przygotowała słodkie upominki!

Szczegółowe informacje na stronie:

http://muzeumsportu.waw.pl/wystawy/wydarzenia/377-muzeum-sportu-i-turystyki-w-warszawie-wraz-z-firma-mieszko

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-10

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Wieńce 2015”

Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie zaprasza do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy „Wieńce 2015”.

Konkurs skierowany jest do reprezentantów gmin, sołectw, stowarzyszeń, nieformalnych grup artystycznych, miłośników tradycji i sztuki ludowej – zrzeszonych lub nie – działających na terenie powiatu pruszkowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: tradycja pokoleń oraz nowa tradycja.

Szczegółowe wymagania oraz Regulamin Konkursu dostępne w załączniku oraz na stronach:

http://www.brwinow.pl/index.php/dozynki-gminne oraz http://ok.brwinow.pl/index.php/component/content/article/40-menu/1146-wydarzenia?Itemid=0

Termin zgłaszania wieńca:

16 sierpnia 2015 do godz. 12.00 – na adres ok@ok.brwinow.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:

23 sierpnia 2015, dożynki powiatowo-gminne, ul. Turystyczna 4, 05-840 Brwinów.

Anna Sobczak,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Okej

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-10

Urząd Gminy - informacja

Informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2015 r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy tego dnia będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2015-08-10

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-10

Przerwa w dostępności systemu ePUAP

Centrum Projektów Informatycznych informuje, że w środę 12.08.2015 r. o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP.

W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi ePUAP, w tym także funkcjonalność logowania do systemów zewnętrznych przy użyciu Profilu Zaufanego. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem. Zapraszamy do zapoznania.

 • autor: Katarzyna Dombska, data: 2015-08-07

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Prezesem Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn p. Witoldem Czuksanowem. Tematem rozmowy jest przedstawienie nowej formuły współpracy między gminami.

Gmina Nadarzyn przez sześć lat była członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

W nowej perspektywie unijnej zmieniły się zasady przyznawania dofinansowania dla lokalnych grup działania.

Wywiad dostępny w zakładce ,,Posłuchaj nas’’ oraz na profilu Facebook Gminy Nadarzyn.

 • data: 2015-08-06

Informacja

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej poszukuje nauczyciela języka angielskiego na pół etatu. Szczegóły pod numerem: 506 108 530

„Posłuchaj nas"

Chcesz posłuchać rozmów i wywiadów z ciekawymi ludźmi oraz posłuchać zaproszeń na imprezy kulturalne i sportowe… Wejdź w zakładkę „Posłuchaj nas", która znajduje się na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn.

Nagrania realizowane są w funkcjonującym od niedawna studio nagrań, które współpracuje z lokalnymi rozgłośniami. Za jego pośrednictwem będziemy systematycznie informować mieszkańców, słuchaczy Radia Mazowsze oraz Radia dla Ciebie o istotnych sprawach z życia naszej gminy.

 • data: 2015-08-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz”

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 459/II/2014, z dnia 4.11.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z  wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)”, w zakresie budowy obiektu WD-15 wraz z dojazdami oraz postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Obwieszczeniem WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Treść Obwieszczenia w załączniku WI-II.7820.1.4.2015.AM.

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22.02.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”, zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 449/II/2014 z dnia 27.10.2014r., w zakresie budowy obiektu WD-15 wraz z dojazdami oraz postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Obwieszczeniem WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM 3 zm.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-04

IMGW ostrzega przed upałami. Jak sobie z nimi radzić?

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosiło najwyższy - trzeci stopień zagrożenia i ostrzega przed falą upałów. Na stronie Instytutu czytamy, że w najbliższych dniach do 08 sierpnia włącznie prognozuje się temperatury maksymalne od 30°C do około 35°C a minimalne od 16°C do 21°C. Pod koniec tygodnia w piątek i sobotę ma być wyjątkowo upalnie nawet do około 40°C.

http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Przed nami przynajmniej tydzień tropikalnych temperatur. Jak sobie z nimi radzić?

W czasie upałów należy bezwzględnie pamiętać o piciu wody. Lepiej wybierać tę wysokozmineralizowaną. Nie tylko gasi pragnienie ale i uzupełnia niedobory sodu i innych minerałów, które tracimy podczas pocenia się.

Dobrym pomysłem są również soki owocowe – naturalne i sok pomidorowy. Pomidory, ogórki i arbuzy to nasi sprzymierzeńcy gdy słupki rtęci w termometrach przekraczają 30st.C. Do tak wysokich temperatur warto dostosować dietę. Funkcjonowanie ułatwią nam lekkie, mniejsze ale częstsze posiłki z większą ilością owoców i warzyw. Sałatki i surówki to podstawa, gorące, gęste zupy można zastąpić chłodkami, a pieczeń naleśnikami lub faszerowaną papryką.

Lepiej nie wychodzić z domu, zwłaszcza w okolicy południa. Jeśli to konieczne wychodząc warto pamiętać o nakryciach głowy, posmarowaniu ciała kremem z wysokim filtrem i zabraniu ze sobą wody. Ubierając się wybierajmy lekkie, jasne i przewiewne ubrania z naturalnych materiałów. Zakrywajmy ciało luźnymi strojami, chrońmy także oczy okularami przeciwsłonecznymi z filtrem UV.

Upały najbardziej szkodzą seniorom, osobom z chorobami układu krążenia oraz dzieciom. Ich organizmy nie radzą sobie z utrzymaniem prawidłowej temperatury. Podczas upałów nie powinniśmy się forsować, intensywnie ćwiczyć czy wykonywać ciężkich prac fizycznych zwłaszcza w słońcu. Należy dopilnować aby dzieci, spędzające dużo czasu na świeżym powietrzu nie odwodniły się i nie przegrzały. Absolutnie nie wolno zostawiać ich samych w samochodzie!

Auto nie jest odpowiednim miejscem do zostawiania w nim jakiegokolwiek zwierzaka. Nawet przy uchylonych szybach! Samochód nagrzewa się błyskawicznie i już w ciągu kilku minut może osiągnąć temperaturę znacznie wyższą od temperatury powietrza. Naszym zwierzakom należy zapewnić nie tylko miskę zimnej wody ale i chłodne miejsce do odpoczynku.

Podczas upałów należy jak najwięcej wypoczywać w zacienionym i przewiewnym miejscu. Ulgę przyniosą kąpiele lub przynajmniej chłodny prysznic. W razie niepokojących objawów jak bolesne skurcze mięśni, drgawki lub omdlenia należy kontaktować się z lekarzem.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-08-04

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.