Urząd Gminy w Nadarzynie

II tura wyborów samorządowych, obowiązuje cisza wyborcza

Cisza przed II turą wyborów samorządowych, rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę i będzie obowiązywała na terenie całego kraju. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.

W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 50 zł do 5 tys. zł; jej wysokość ustalają sądy.

W II turze wyborów wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów w 890 gminach.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-28
 • foto. materiały prasowe Biura Prasowego IFPS

Sukces powtórzony - prof. Henryk Skarżyński w czołówce "Listy Stu"

„Puls Medycyny” po raz kolejny ogłosił Listę Stu. Po raz jedenasty poznaliśmy Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz po raz pierwszy Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Henryk Skarżyński – podobnie jak w roku ubiegłym - zajął 2 zaszczytne miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, zaś w nowo ogłoszonym rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia - wysokie miejsce 4. Uroczysta Gala z tej okazji miała miejsce 26 listopada 2014 r. w Hotelu Bristol.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki, polityki, menadżerowie ochrony zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń skupiających producentów leków i wyrobów medycznych, oceniało osiągnięcia kandydatów w zakresie leczenia, wprowadzanie rewolucyjnych technologii i zabiegów do praktyki lekarskiej, wytyczania nowych kierunków rozwoju polskiej medycyny. Ale także wpływ poszczególnych osób na zmiany ustawowe, organizację i zasady działania systemu.
Wysokie 2 miejsce jest wyrazem uznania dla prof. Henryka Skarżyńskiego, który w tym roku został wyróżniony szczególnie za przeprowadzenie pierwszej w Polsce, a czwartej na świecie operacji wszczepienia implantu CODACS oraz pierwszej w Polsce operacji wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE - będących kolejnym milowym krokiem w rozwoju programu leczenia różnego typu wad słuchu.
W pierwszej edycji rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia jury wzięło zaś pod uwagę osiągnięcia organizacyjne prof. Skarzyńskiego i jego znaczący wkład w rozwój służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim za wybudowanie, zorganizowanie i doprowadzenie do otwarcia Światowego Centrum Słuchu. W tegorocznym plebiscycie nagrodzono też jego „Program wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku szklonym w Polsce i na arenie międzynarodowej”.
Liderami Listy Stu zostali prof. Marian Zembala - kardiochirurg, jako osoba najbardziej wpływowa w polskiej medycynie, autor największego osiągnięcia w dziedzinie medycyny oraz prof. Jacek Jassem – onkolog – jako osoba najbardziej znacząca i mająca największy wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia.

Biuro Prasowe IFPS

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-28

Mikołajkowy koncert i Bożonarodzeniowy kiermasz

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie oraz Orkiestra OSP Nadarzyn zapraszają 7 grudnia (niedziela) 2014 r. o godz. 13.30 na Koncert Mikołajkowy Orkiestry OSP Nadarzyn połączony z kiermaszem Bożonarodzeniowym.

Koncert odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 4. Dodatkową atrakcją będzie przygotowany przez Radę Rodziców kiermasz Bożonarodzeniowy.

Kapelmistrz Orkiestry OSP -  Mirosław Chilmanowicz

Dyrektor Szkoły -  Izabela Bogusiewicz

Przewodnicząca Rady Rodziców - Karolina Kłaniecka

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-03

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. (DWW 712-sesja-28/14) w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nadarzyn zapraszamy na I Sesję Rady Gminy Nadarzyn na VII kadencję (2014-2018), która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn (I piętro), ul. Mszczonowska 24.

Informacja o zwołaniu sesji oraz projekty uchwał dostępne są na stronie:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=1303

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-28

Wspólny System Zastrzegania Kart

Związek Banków Polskich uruchomił numer telefonu, pod który należy zadzwonić aby zastrzec skradzioną lub zgubioną kartę płatniczą. Dotąd każdy z banków podawał własny numer telefonu, pod który należało zadzwonić aby zgłosić utratę karty i chęć jej zablokowania. Było to o tyle trudne, gdyż ten numer podany był właśnie na karcie.

Teraz wystarczy zapamiętać lub zapisać w pamięci telefonu jeden numer (+48) 828 828 828 aby zablokować kartę niezależnie od tego, z którego była banku.

Z tego numeru można korzystać z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: wyłudzanie kredytów, wynajem nieruchomości, przestępstwa podatkowe. Tylko w III kwartale tego roku odnotowano 2.218 prób wyłudzeń kredytów, na kwotę prawie 80 mln złotych.

Więcej informacji na stronach:

http://www.zastrzegam.pl

http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2014/listopad/system-zastrzegania-kart-48-828-828-828

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-27

Kanalizacja, oświetlenie, żłobek - inwestycje w Gminie

Adaptacja żłobka w Ruścu

Podczas XLIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn w dniu 29 października br., podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia Gminnego Żłobka nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu (w budynku po szkole podstawowej przy ul. Szkolnej) i nadania statutu oraz uchwałę dotyczącą opłat w żłobku. Żłobek będzie prowadził działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównanie szans rozwojowych dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat oraz wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka. Zgodnie z planem już w październiku rozpoczął się remont budynku, w którym funkcjonować będzie ta placówka. Firma, która wygrała przetarg prowadzi prace remontowe i adaptacyjne według zawartej umowy. W pierwszym etapie realizowana jest adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenne oraz pomieszczeń na oddziały żłobkowe i administracyjno - usługowe. Na grudzień br. zaplanowano rekrutację, zaś w styczniu 2015 roku planowane jest otwarcie dwóch oddziałów żłobka (tj. grupa dzieci od 1 roku do 2 lat oraz grupa starsza 2,5 - 3 lata).

Kompleks oświatowy w Ruścu?

Po zakończeniu I etapu budowy i po oddaniu do użytkowania Szkoły Podstawowej wraz z częścią administracyjną, salą gimnastyczną oraz aulą widowiskową trwają prace związane z powstaniem części gimnazjalnej z pełnowymiarową halą widowiskowo - sportową. 

Oświetlenie uliczne

Zakończono budowę oświetlenia przy ulicy Spacerowej w Strzeniówce. W ostatnim czasie wykonane zostało oświetlenie przy ulicach: Akacjowej w Nadarzynie, Komorowskiej w Strzeniówce, Myśliwskiej w Ruścu, Bukietowej w Walendowie, Pruszkowskiej w Strzeniówce, ulicy Cygańskiej w Wolicy. W opracowaniu jest również dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego: ul. Słoneczna i ul. Modrzewiowa w Nadarzynie, ul. Promienista w Ruścu, ul. Tarniny w Starej Wsi oraz w Krakowianach droga gminna nr 310340 W (nr dz. nr ew. 70).

Spowalniacze -  ulica Akacjowa w Nadarzynie

Na ulicy Akacjowej powstały spowalniacze. W związku z nieprzestrzeganiem przez kierowców ograniczeń prędkości na tym obszarze oraz na wniosek mieszkańców pobliskich ulic powstały "garby", które z pewnością zwiększą bezpieczeństwo na tej drodze.

Chodniki

W ostatnim czasie zostały wybudowane nowe odcinki chodników przy ul. Błońskiej w Nadarzynie i ul. Brzozowej w Walendowie oraz wzdłuż ulicy Komorowskiej w Strzeniówce.

Została również podpisana umowa na przebudowę ulicy Magdalenki w Strzeniówce - termin realizacji zadania: 15.05.2015 r.

Obiekty kubaturowe

Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem dwóch garaży przy OSP w Młochowie - termin zakończenia prac 15 kwietnia 2015 r.

Zakończono rozbudowę świetlicy w Roazalinie. Zakończono zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie siłowni zewnętrznych w m. Nadarzyn, Młochów, Szamoty, Strzeniówka, Rusiec, Wola Krakowiańska, Kostowiec oraz zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie małej architektury (plac zabaw i siłownia) w Starej Wsi.

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu - termin realizacji do dnia 15.05.2015 r.

Ponadto kontynuowane jest bieżące dwukrotne mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie gminy Nadarzyn oraz ulepszanie dróg gminnych tłuczniem betonowym.

Kanalizacja

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej (długość 682 mb) oraz ul. Fiołkowej i Malwy (długość 392,50 mb) w Nadarzynie. Trwają prace związane z budową kolektora tłocznego Stara Wieś – Nadarzyn - termin zakończenia robót 27.12.2014 r.

Zakończono budowę wodociągu w ul. Tęczowej w Wolicy.

Ponadto w opracowaniu jest dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji kolejnych inwestycji w tym:

- dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi w Kajetanach działka nr ew. 94 – o długości  250m±50m,

- opracowanie dokumentacji projektowej nakładki w ul. Sowiej i Aksamitnej w Wolicy,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy w Parolach,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnej dla ul. Szyszkowej i ul. Żółwińskiej w Nadarzynie,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla m. Rusiec – II etap,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w Wolicy, a także kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla rejonu wsi Wola Krakowiańska i Krakowiany.

Referat Inwestycji

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-26

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Mszczonowskiej w dniu 27.11.2014 r. w godzinach 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulic Mszczonowskiej i przyległych w miejscowości Nadarzyn.

„Karty Historii” - spotkanie w Muzeum Dulag 121

W najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 15.00 Muzeum Dulag121 zaprasza na spotkanie poświęcone powstaniu listopadowemu. Będzie to okazja, aby zobaczyć umundurowanie i broń polskich wojsk powstańczych oraz usłyszeć polskie pieśni patriotyczne.

Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Karty Historii” będziemy wspominać dzieje powstania listopadowego.  Zapraszamy starszych i młodszych miłośników historii – jesteśmy przekonani, że każdy odkryje coś interesującego dla siebie.

Muzeum Dulag 121 będzie gościło Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”, które zaprezentuje mundury, ekwipunek i broń wojsk powstańczych. Członkowie stowarzyszenia przedstawią również prezentację multimedialną poświęconą najważniejszym bitwom i wydarzeniom powstania listopadowego.
Uczniowie „Nowej Szkoły Językowej” z Piastowa wystąpią w koncertem polskich pieśni patriotycznych. Dzieci i młodzież pod kierunkiem Pana Jacka Malika przygotowały ciekawy repertuar.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęła Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.

Więcej informacji: www.dulag121.pl
 

Zespół Muzeum Dulag 121

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-26

Zaproszenie na OSC

W imieniu Fundacji Kultury Informacyjnej zapraszam na kolejne Otwarte Spotkanie Czwartkowe, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2014 (czwartek) o godz. 18.30 w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26.

Będzie to spektakl muzyczny oparty na ariach operowych i operetkowych pt. „Dalej, dalej na żebraczy sejm" Wstęp wolny.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Stanisława Ossowska

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

Relacja ze spotkania… z laureatką „Orderu uśmiechu”

We wtorek, 18 listopada br. gościem Biblioteki była laureatka „Orderu uśmiechu”, wybitna pisarka, autorka wielu książek dla dzieci - Pani Joanna Papuzińska. Pisarka spotkała się najpierw z czytelnikami w Nadarzynie gdzie w spotkaniu brały udział przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Nadarzynie oraz z Przedszkola Smyk. Następnie, w Filii Biblioteki w Młochowie, spotkała się z uczniami miejscowej Szkoły Podstawowej.

W czasie obu spotkań Pani Papuzińska opowiadała o napisanych przez siebie książkach, czytała ich fragmenty oraz odpowiadała na zadawane pytania. Najwięcej radości sprawiło dzieciom poznanie języka przękręcalskiego a także rozwesołki oraz zagadki zaczerpnięte przez autorkę z własnych książek. Spotkanie sprawiło, że dzieci osobiście poznały Panią Papuzińską i zainteresowały się jej twórczością. Na koniec młodzi czytelnicy ustawili się w kolejce po autograf i dedykację w swoich książeczkach.

 „Asiunia”, „Nasza mama czarodziejka”, „Rozwesołki” i wiele innych opowiadań oraz wierszy czeka w bibliotece. Zapraszamy.

http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

Marcin Bruliński

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

GLKS Nadarzyn - Sparta Warszawa. Czas na odwet!

Przed naszymi siatkarkami ciężki mecz. Wesprzyjmy dziewczyny i zapełnijmy trybuny! Ten mecz trzeba zobaczyć GLKS Nadarzyn - Sparta Warszawa dzisiaj poniedziałek 24.11.2014 godz. 19 30.

Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków nadarzyńskiej siatkówki na mecz naszych juniorek z warszawską Spartą II. Będzie to niewątpliwie bardzo ciężki mecz. W pierwszej potyczce nasze dziewczyny uległy swoim rywalkom 3:1. Czas na odwet! Zabierz znajomych, rodzinę i przeżyj aktywnie poniedziałkowy wieczór. Solidna dawka emocji murowana!

Do zobaczenia na trybunach!

Zaproszenie na mecz w formie video dostępne tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=ecHSgtn2jxQ&feature=youtu.be

GLKS Nadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

Bal „Przetańczyć z Tobą…”

Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich pełnoletnich posiadaczy wygodnych butów na zabawę taneczną. Mile widziane osoby lubiące tańczyć, pełne energii i skore do zabawy!!!

Impreza odbędzie się już w najbliższą sobotę 29 listopada 2014r. Startujemy o godz. 17.00 bawić się będziemy do godz. 23.00. Oprawę muzyczną zapewni zespół APERKUS!!!

Organizatorzy zapewniają aromatyczną kawę, wyborną herbatę, muzykę do tańców wszelakich! Wyżywienie oraz napoje we własnym zakresie.

Bilety do nabycia w sekretariacie NOK od 24 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

Wstęp: 25 zł od osoby

Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!

(szczegóły na stronie www.nok.pl)

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

23. Finał WOŚP 11.01.2015

Szanowni Państwo, 11 stycznia 2015 r. po raz dziesiąty WOŚP zagra w NOK. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to zbiórka pieniędzy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

Jak co roku zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w organizację imprezy, zaproponowania artystycznej formy udziału bądź podarowania przedmiotu na licytację. Prosimy nie przynosić rzeczy używanych.

Licytacja od godz. 15.00 + program artystyczny. Będziemy wdzięczni za okazane serce.

Organizator Sztabu: Nadarzyński Ośrodek Kultury Współorganizator: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie.

(szczegóły na stronie www.nok.pl oraz http://www.wosp.org.pl/)

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

Uwaga konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” 2014

Nadarzyński Ośrodek Kultury ogłasza XVII Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”. W rywalizacji mogą uczestniczyć prace przestrzenne wykonane dowolną techniką. Jednak organizatorzy NOK zastrzegają, że prace z „gotowymi” figurkami nie będą oceniane.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowej i dziedzictwa narodowego. Konkurs ma zasięg gminny. Do Konkursu należy zgłaszać prace nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych. Liczy się pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny, samodzielność i inwencja twórcza.

Wymiary podstawy szopki przestrzennej nie powinny wynosić więcej niż szer. 30 cm i dł. 50 cm, technika oraz materiał dowolne.

W rywalizacji można startować indywidualnie lub zespołowo, prace będą oceniane również w podziale na kategorie wiekowe:

- przedszkole

- klasa 0 – III

- klasa IV – VI

- szkoły ponadpodstawowe

- dorośli

Organizatorzy na szopki czekają do 5 grudnia 2014 r. (piątek) do godz. 19.00.

Oceniane prace można będzie podziwiać w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury od 8 grudnia (poniedziałek) do 19 grudnia (piątek) 2014 r.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.nok.pl w zakładce Konkursy oraz w gablocie NOK. 15.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i zapoznania się z jego Regulaminem (szczegóły na stronie www.nok.pl)

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-24

Gmina Nadarzyn w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej (21 listopada 2014 roku) audycji samorządowej w Radiu Niepokalanów. Jak w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 13:10 rozpocznie się audycja poświęcona naszej gminie. Gościem piątkowej audycji będzie pan Janusz Grzyb, wójt Gminy Nadarzyn.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-21

Zapraszamy na sportowy weekend

Sekcja Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn zaprasza na mecz do hali GOS ulica Żółwińska 41 w Nadarzynie.

II LIGI SENIOREK: GLKS Nadarzyn – ŁMLKS Łaskovia Łask sobota 22.11.2014 godzina 19.00

I LIGI JUNIOREK: GLKS Nadarzyn – MUKS Sparta Warszawa poniedziałek 24.11.2014 godzina 19.30

Sekcja Tenisa Stołowego  GLKS Nadarzyn zaprasza na mecz do hali GOS ulica Żółwińska 41 w Nadarzynie

I LIGA MĘSKA: GLKS Wanzl Scania Nadarzyn – KS Spójnia Warszawa sobota 22.11.2014 godzina 14.00

Sekcja Koszykówki GLKS Nadarzyn zaprasza na mecz do hali GOS ul. Sitarskich 4 w Nadarzynie

III LIGA MĘSKA: GLKS Nadarzyn - UKS Gim nr 92 Ursynów sobota 22.11.2014 godzina 18:00

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-21

Niezwyczajny przewodnik po miejscowościach Powiatu Pruszkowskiego

Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Ścieżki Historii – niezwyczajny przewodnik po miejscowościach Powiatu Pruszkowskiego” będącej efektem pracy uczestników konkursu „Ścieżki historii”. Spotkanie odbędzie się 19 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Muzeum.

Jest to niezwykła publikacja przygotowana przez uczniów gimnazjów w Nowej Wsi, Pruszkowie, Otrębusach, Brwinowie, Nadarzynie, Piastowie i Raszynie.

Formuła przewodnika inspirowana była questingiem, geocachingiem i grami terenowymi. Dzięki temu umożliwia odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z miejscowościami Powiatu Pruszkowskiego. Książka zawiera 10 ścieżek historycznych dotyczących ich historii i kultury w XX wieku oraz informacje historyczne o miejscowościach.

Jest to atrakcyjne narzędzie edukacyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby. Doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, zabawę i aktywny wypoczynek dla każdego.

Autorami przewodnika są uczestnicy konkursu „Ścieżki Historii” organizowanego w 2014 roku przez Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Ilustracje przygotowała młoda graficzka Karolina Kotowska.

Projekt dofinansowano ze środków: Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”, Fundacji Kronenberga przy City Handlowy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.

Książka dostępna będzie bezpłatnie w Muzeum Dulag 121 od 19 listopada 2014 r. do wyczerpania zapasów. Można ją będzie także wypożyczyć w: bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach, które brały udział w projekcie oraz urzędach miast i gmin na terenie Powiatu Pruszkowskiego,

Książkę w formacie PDF można również pobrać w zakładce „Edukacja i kultura” -  „Ścieżki historii – konkurs gimnazjalny”.

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa.

 

źródło: http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=334

 

 • fot. arch. prywatne

Sport szkolny – rozgrywki na szczeblu powiatowym

Pierwsza połowa listopada upłynęła pod znakiem mini - piłki koszykowej szkół podstawowych i piłki koszykowej szkół gimnazjalnych. W dniu 5. XI. 2014 r. w Nowej Wsi odbyły się mistrzostwa powiatu pruszkowskiego szkół podstawowych w mini - piłce koszykowej w kategorii dziewcząt. Gminę Nadarzyn reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, które w klasyfikacji końcowej uplasowały się na miejscu czwartym. Natomiast w dniu 6.XI.2014 r. reprezentacja chłopców, również ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie wywalczyła miejsce trzecie w tych mistrzostwach. Turniej chłopców rozegrano "na Zniczu" w Pruszkowie.
Gimnazjalistki z nadarzyńskiego gimnazjum grały o mistrzostwo powiatu pruszkowskiego w dniu 13.XI.2014 r. zajmując miejsce piąte, a chłopcy grali w dniu 14 listopada 2014 r. kończąc turniej na miejscu trzecim. Turnieje dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych rozgrywano na tych samych obiektach sportowych, co i szkół podstawowych.
Gratulujemy, szczególnie chłopcom zarówno ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie jak i z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-18

Podziękowanie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,

Za nami wybory samorządowe. Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej i napastliwej kampanii wyborczej.

Wybierając mnie na kolejną kadencję, daliście mi Państwo wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola kontynuacji wspólnego działania ponad podziałami dla dobra nas wszystkich - zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść.

W tej kadencji będę współpracował z radnymi, którym leży na sercu dobro naszej Gminy i jej mieszkańców. Wierzę, że Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Jeszcze raz bardzo dziękuje za zaufanie i poparcie!

Janusz Grzyb
Wójt Gminy Nadarzyn

Nowe strefy Wi-Fi

Zgodnie z obietnicami od 13 listopada funkcjonują 3 nowe strefy Wi-Fi, umożliwiające mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Surfować po Internecie, odbierać pocztę czy czatować można w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, Szkole Podstawowej w Młochowie oraz wokół Szkoły Podstawowej w Ruścu (Orlik).

Aby skorzystać z Internetu wystarczy za pomocą urządzenia tj. laptop lub telefon komórkowy podłączyć się do nadajnika i zaakceptować regulamin świadczenia usługi.

Jednocześnie przypominamy, że z bezprzewodowego Internetu można korzystać także w Urzędzie Gminy, Nadarzyńskim Ośrodku Kultury i na Placu Poniatowskiego.

Dostawcą Internetu jest firma PTU WLAN-TECH PLUS.

UWAGA! O północy zaczyna się cisza wyborcza!

W związku z wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada cisza wyborcza rozpocznie się o północy w piątek i zakończy w niedzielę o godz. 21. 00 – jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania.

W trakcie ciszy wyborczej nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami, namawiać do głosowan...ia na konkretnych kandydatów i na listy oraz publikować sondaży.

Tak jak w radiu, telewizji, prasie cisza wyborcza obowiązuje również w intrenecie. W tym czasie nie można dokonywać zmian we wpisach czy komentarzach internetowych. Szef PKW Stefan Jaworski w maju przed wyborami do PE mówił, że polubienie profilu jednego z kandydatów na portalu społecznościom podczas ciszy wyborczej będzie agitacją wyborczą; podobnie np. udostępnianie jego zdjęcia.

O tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, decydują tylko organy ścigania i sądy. Jeśli ktoś uważa, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić policji lub prokuraturze.
Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, w ich trakcie wybierzemy blisko 47 tys. Radnych Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz około 2,5 tys. Wójtów, Burmistrzów i 9 Prezydentów Miast.

Druga tura wyborów odbędzie się 30 listopada.
 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-14

Nowy numer Wiadomości Nadarzyńskich

W najnowszym listopadowym wydaniu "Wiadomości Nadarzyńskich" m.in. 11 listopada Święto Odzyskania Niepodlegości; opracowanie historyczne o Nadarzynie; Karta Nadarzyniaka - porozumienie z ZTM; Fundusze zewnętrzne -  kolejna dotacja;  Gminne inwestycje; kultura fizyczna i sport w Gminie Nadarzyn. Zapraszamy do lektury!

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-14

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 17 do 22 listopada 2014 r. planowane są przerwy w dostawie prądu. Szczegóły w załączniku.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-14

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Muzeum im Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1,  tel. 22/758-93-63, www.stawisko.pl

zaprasza

w niedzielę, 16 listopada 2014, o godzinie 17.00
na uroczyste zakończenie obchodów XXX-lecia Muzeum

W programie
Koncert w wykonaniu
MOTION TRIO
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn

Motion Trio - trio akordeonowe założone w 1996 roku; ewenement na europejskim
i światowym rynku muzycznym.  Zespół jest  laureatem wielu prestiżowych nagród,
m. in.:
Grand Prix IV Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej
im. Krzysztofa Pendereckiego,
Deutsche Shallplatten Kritik, Grand Prix Polskiego Przemysłu Muzycznego, "Mateusze 2013”

OTWARCIE WYSTAWY
30 lat Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Po spotkaniu zapraszamy na tradycyjne rozmowy przy kawie.


Dorota Rychlik
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-12

II Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

„Masz jedno życie, powtórki nie będzie” - Rap Pedagogia w Gimnazjum w Nadarzynie.

W dniu dzisiejszym w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie w ramach II Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia odbyły się dwa koncerty Dobromira Makowskiego i Przyjaciół pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, w których uczestniczyli wszyscy obecni uczniowie.

Pan Dobromir z inicjatywy pani Agnieszki Zboina – pedagoga i Dyrekcji Gimnazjum gościł również w szkole w zeszłym roku. Otwartość, autentyczność,  nawiązanie relacji z uczestnikami spotkania wywarło wtedy na nas wszystkich, uczestnikach spotkania niezwykłe wrażenie.

Wychowywany głównie przez ulicę, poznał ciemną stronę życia – obecnie pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego  mówił o takich wartościach jak Bóg, rodzina, miłość, szacunek, odpowiedzialność. Nie szukał winy w innych : rodzicach, nauczycielach -  zwracał uwagę na fakt, że należy zacząć od siebie. Dobro i piękno są w każdym i pomimo naszych upadków zawsze warto dać szansę drugiemu człowiekowi. 

Koncerty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie.

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-13

PKN - ogłoszenie

W związku z  uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie wykonanej kanalizacji dla miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn informuje, iż mieszkańcy mogą wykonywać przyłącza do budynków (we własnym zakresie, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia).

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się  do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn  sp. z o.o. celem zawarcia umowy na zrzut ścieków.

Piotr Kozłowski
Prezes PKN sp. z o.o.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-13

Urząd Gminy - informacja

Informujemy, iż w dniu 17 listopada 2014 r. (poniedziałek) kasa w Urzędzie Gminy Nadarzyn, będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-13

Karta Nadarzyniaka

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że Kartę Nadarzyniaka może otrzymać każda dorosła osoba mieszkająca na terenie gminy i płacąca podatki w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.
W wyniku porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Nadarzyn  z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie Mieszkańcy Gminy Nadarzyn korzystający z biletów długookresowych ZTM i posiadający Kartę Nadarzyniaka, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Nadarzyn (pokój 238,I piętro) w celu wyrobienia karty ZTM uprawniającej do korzystania ze zniżek ( należy dostarczyć zdjęcie lub robimy na miejscu) Jesteśmy jedną z nielicznych gmin podwarszawskich, które podpisały takie porozumienie z ZTM.  Wykaz zniżek na ww.nadarzyn.pl/ w zakładce Karta Nadarzyniaka.

Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty:
 ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów – wyjście 2); Stacje Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum (pawilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał (pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pawilon 1012), Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec autobusowy od strony ul. Lubelskiej).

Karta mieszkańca nie jest nowatorskim pomysłem. Karty takie posiadają już mieszkańcy Sopotu czy Warszawy. Z doświadczenia tych, którzy już takie karty wprowadzili wynika, że na inicjatywie tej skorzystali zarówno posiadacze kart, partnerzy programu jak i struktury lokalne. Posiadacze karty zyskują atrakcyjne rabaty. Zwiększone zainteresowanie towarami i usługami objętymi zniżkami oznacza  większe obroty czyli dochody placówek. Z kolei informacja o firmach partnerskich na stronach UG oraz oznakowanie placówek logo projektu korzystnie wpłynie na promocję i wizerunek firm. Zyska również Gmina Nadarzyn, gdyż program lojalnościowy zachęca niepłacących podatków mieszkańców Gminy do dopełnienia formalności celem realizacji programu.  Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy (parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy przesłać na adres karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat Promocji (I p., pokój 238) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty.

Szczegóły oraz lista Partnerów:  na www.nadarzyn.pl zakładka Karta Nadarzyniaka

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-13

GLKS NADARZYN SEKCJA BIEGOWA

11 listopada wszyscy miłośnicy biegania w całej Polsce startują w Biegach Niepodległości. Największa impreza biegowa odbyła się w Warszawie. Imponująca liczba 12294 (3678 kobiet) startujących, którzy zjechali do stolicy z całego kraju. Mieszkańcy Gminy Nadarzyn też tam byli. Punktualnie o godzinie 11.11 po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, biało czerwona ,,żywa flaga’’ ponownie zagościła na ulicy Jana Pawła II i Al. Niepodległości. Na dystansie 10 km zwyciężył Łukasz Parszczyński – czas 30 min 03 sek. Wśród kobiet pierwsza była Iwona Lewandowska z czasem 33 min 15 sek.

Najlepsi z Gminy Nadarzyn:

Kobiety:
Katarzyna Stefańska – miejsce 1600 (kobiety 86) czas 45 min 09 sek.
Joanna Listwon – miejsce 6127 (kobiety 791) czas 53 min 29 sek.
Daria Sojka – miejsce 8205 (kobiety 1529) czas 57 min 24 sek.

Mężczyźni:
Grzegorz Zając – miejsce 132, czas 37 min 28 sek. wynik rewelacyjny GRATULUJĘ!!!
Stanisław Kamiński
– miejsce 1416, czas 44 min 04 sek.
Sebastian Stępniewski – miejsce 1537, czas 44 min 21 sek.

GRATULUJĘ!!!

Trener sekcji biegowej GLKS Nadarzyn Jacek Nowocień na dystansie 10 km zajął 142 miejsce (1 w kategorii wiekowej) z czasem 37 min 35 sek.

Najbliższe zawody:
16 listopada – Grand Prix w Warszawie Park Młociński – 5 km
22 listopada – Bieg Entre w Warszawie – 10 km

Zapraszam do udziału w zawodach!

Fotorelacja z biegu:  http://www.maratonczyk.pl/content/view/7057/1/

Jacek Nowocień – trener i opiekun sekcji biegowej GLKS Nadarzyn

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-12

Ostrzeżenie przed ,,czadem - cichym zabójcą''

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Warto wiedzieć, że przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów i przewodów wentylacyjnych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym;

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Aby uniknąć zatrucia należy przeprowadzać kontrole techniczne urządzeń, użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzać poprawność działania wentylacji, systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej, często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i i oddychania.

Gdy stwierdzisz objawy zatrucia, zapewnij dopływ świeżego powietrza, opuść pomieszczenie, wezwij służby ratownicze.

Reportaż: https://www.youtube.com/watch?v=jArvkOYD5N8&index=13&list=UUUo5gjc5-sQ-UfEJ6HSog_Q

Spot:https://www.youtube.com/watch?v=lPSdcXFVSIM&list=UUUo5gjc5-sQ-UfEJ6HSog_Q&index=14

Wiesław Sobczyński
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Źródło: KWPSP w Warszawie

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-12

„Dzień Drzwi Otwartych” - 7 i 8 listopada 2014 r.

W dniu 7 i 8 listopada w ramach II Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia odbyły się zaplanowane spotkania z psychoterapeutą uzależnień, ojcem Piotrem z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, członkami grupy wsparcia AA, Al- Anon; świętowaliśmy też 16. rocznicę grupy wsparcia AA Klemens.

Hasłem do rozmyślań  były słowa : „Zdrowienie we wspólnocie, rodzinie -  jakie są moje refleksje”. Osoby obecne na otwartym mitingu mogły wysłuchać bardzo wzruszających i często dramatycznych słów – świadectw zdrowienia z uzależnień, w tym choroby alkoholowej.

Wysłuchaliśmy także wiele ciepłych słów o grupie Klemens, której członkowie potrafili stworzyć atmosferę zaufania, poczucia bezpieczeństwa i jedności. Słowa uznania dla Wszystkich członków grupy Klemens padały zarówno ze strony osób na co dzień pracujących z osobami uzależnionymi jak również członków innych grup, którzy zawsze z radością przyjeżdżają na spotkania rocznicowe (i nie tylko ) właśnie do Nadarzyna. I chciałoby się zacytować słowa z piosenki zespołu „24 godziny” -  „Cuda Panie…”

Nadarzyńskie Dni Profilaktyki to działania kierowane do wszystkich mieszkańców naszej Gminy : dzieci, dorosłych, nauczycieli i obejmują m.in. szkolenia, spektakle teatralno-profilaktyczne, „Dzień Drzwi Otwartych” – możliwość konsultacji indywidualnych, mitingi informacyjne.

I tak jak w roku ubiegłym, podczas takich spotkań słuchamy Państwa potrzeb i mam nadzieję, że i tym razem uda nam się zrealizować tematy zaproponowane przez Państwa.

Chciałabym serdecznie podziękować ojcu Piotrowi Hejno za przyjazd w tych dniach do Nadarzyna ( mimo urlopu ), za słowa wsparcia, otuchy i nadziei, że nikogo nie można z góry przekreślać i osądzać, że ważna jest zgoda i wzajemne wsparcie ; panu Andrzejowi – za entuzjazm, wszelką pomoc w organizacji NDP oraz nieocenioną pomoc w ciągu całego roku, podczas spotkań z osobami uzależnionymi, pani Małgosi – psycholog za przybliżenie nam mechanizmów uzależnienia i aspektu duchowego tej choroby,  panu Krzysztofowi – za oprawę muzyczną i piękne, osobiste teksty piosenek;  pani Basi z Bramek za mądre i ciepłe słowa o odpowiedzialnym rodzicielstwie; panu Robertowi – za swoje świadectwo i apel o zwracanie się w trudnych chwilach o pomoc; pracownikom Gminnego Ogniska „Tęcza” za zaangażowanie w organizację II NDP i pracę na rzecz wsparcia rodzin; członkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie tych działań; Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury za włączenie się w tym roku w organizację NDP oraz Wszystkim obecnym za uczestnictwo.

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-12

Fundusze zewnętrzne

Urząd Gminy Nadarzyn pozyskał kolejne fundusze zewnętrzne: 497.524,81 zł  to kwota dofinansowania ze środków unijnych na projekt:

„Modernizacja zabytkowego budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Działanie 6.1 kultura

Cele szczegółowe projektu obejmują:

1. Konserwacja zabytkowego obiektu kultury, będącego siedzibą Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej;

2. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej;

3. Utworzenie miejsc pracy kulturze;

4. Wprowadzenie nowych ofert programowych w zakresie kultury. Pon adto do celów – oddziaływań projektu należą:

• wzrost atrakcyjności gminy Nadarzyn, rozwój turystyki kulturowej.

• wzrost atrakcyjności i dostępność oferty kulturalnej Gminy Nadarzyn.

• wzrost jakości życia mieszkańców dzięki zwiększonemu dostępowi  do bardziej interesującej oferty programowej gminy Nadarzyn.

• wzrost więzi kulturowych i wzmocnienie poczucia identyfikacji z obszarem rdzennego zamieszkania dzięki uczestnictwu większej ilości mieszkańców w zajęciach pielęgnujących i rozwijających regionalne tradycje.

• wzrost uczestnictwa społeczności regionalnych w życiu kulturalnym regionu a dzięki temu ochrona, zachowanie, tożsamości i różnorodności kulturowej.

• po realizacji projektu, obiekt kultury poddany konserwacji będzie ponadto bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

• aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Mazowsze_Por a_na_kulture_071114.aspx

Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-06

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Zapraszamy  do odwiedzania strony: http://www.biblioteka.nadarzyn.pl/, szczegóły w załącznikach,  poniżej:

Beata Fedorko
Kustosz w Bibliotece Publicznej

Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
Tel. 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-10

,,Studnia Życzeń''

Przypominamy- SPG ZOZ

Uwaga!
Przypominamy, że 10 XI 2014 r. SPG ZOZ w Nadarzynie będzie nieczynny! Dyżur pełni SPG ZOZ Młochów -tel. 22 729 91 46. Pogotowie ratunkowe 999 lub 112.

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14 

 

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-10

UKS CZERWONE SMOKI - nabór

UKS CZERWONE SMOKI ogłaszają nabór do sekcji judo / jujitsu dla dzieci w wieku 5 - 7 i 8 - 12 lat. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki, w godzinach 17 - 18  przedszkolu publicznym na ul. Sitarskich 2. Więcej informacji pod numerem 501 401 183 .

UKS CZERWONE SMOKI

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-07

ZAPROSZENIE NA 11 LISTOPADA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn - apel o wywieszenie flag

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn - przypominamy i apelujemy o wywieszenie flag państwowych w Dniu Święta Narodowego - 11 listopada . Jednocześnie informujemy, że 10 listopada, w poniedziałek Urząd Gminy będzie czynny.

 • data: 2014-11-07

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 10 do 14 listopada 2014 r. planowane są przerwy w dostawie prądu. Szczegóły w załączniku.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-07

Zaproszenie na mecz GLKS NADARZYN - NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki

Zapraszamy na mecz II ligi seniorek GLKS NADARZYN – NOSiR NOWY DWÓR MAZOWIECKI, w dniu 08.11.2014 r. (sobota), o  godz. 19.00, hala widowiskowo – sportowa GOS  przy ulicy Żółwińskiej 41 w Nadarzynie.

Jak dotąd nie udało się naszym Paniom wygrać ani jednego z trzech spotkań. Nadchodzi czas, aby zmierzyć się z rywalkami z Nowego Dworu. Dotychczasowe gry na turniejach, czy w sparingach były dość wyrównane. Być może właśnie w tym meczu dziewczyny przełamią czarną serię porażek? 

Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków nadarzyńskiej siatkówki do przybycia i dopingowania dziewczyn! Liczymy na Wasze wsparcie! 

Wstęp wolny
D
ariusz Zwoliński - trener

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-07

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.

Niektóre z tych miejsc mogą być nawiedzone i warto byłoby sprawdzić, co w nich straszy. Szczególnie, że zgodnie z pradawnymi wierzeniami w czasie obchodzonego niedawno święta zmarłych dusze przybywają z zaświatów… Jeśli więc zobaczysz ducha, złap go - uwiecznij na fotografii i opisz, jaką tajemnicę skrywa. Autorzy najlepszych zdjęć i tekstów zostaną nagrodzeni.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Złap ducha” i je opisać. Oczekujemy oryginalnych ujęć i opisów mazowieckich zabytków – przede wszystkim tych mniej znanych, z nieodkrytym dotychczas potencjałem. Będziemy zwracać uwagę na jakość nadesłanych zdjęć i poprawność językową tekstów. Prace konkursowe oceni niezależna komisja.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy miłośnicy fotografii z całej Polski. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz.

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie opatrzone opisem. E-maile o temacie „Złap ducha” wraz z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego, zdjęciem i opisem) prosimy przesyłać do 30 listopada 2014 r. na adres: zabytki@mazovia.pl.

Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy?
Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, są dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?
Fotografie zgłaszane do konkursu mają przedstawiać mazowiecki zabytek nawiedzony przez ducha. Ważny jest pomysł, liczymy na waszą kreatywność!

Jak ma wyglądać opis?
Napisz własnymi słowami, co przedstawia konkursowe zdjęcie. Co zaintrygowało cię w wybranym zabytku? Czy wiesz o nim coś interesującego? Jakie opowieści wiążą się z widocznym w kadrze duchem? Tekst powinien zachęcić czytającego do odwiedzenia danego miejsca i odkrycia go dla siebie. Liczy się zarówno treść, jak i forma.

Jakie nagrody można wygrać?
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Wyróżnienie – karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 200 zł,
Nagroda publiczności – karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 400 zł;

Co to jest nagroda publiczności?
Na początku grudnia wszystkie fotografie spełniające wymogi regulaminu zostaną umieszczone na naszym facebookowym profilu „Mazowsze. Serce Polski”. Autor pracy, która do 14 grudnia uzyska najwięcej „polubień” i pozytywnych komentarzy, otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, dzwoniąc pod numer (22) 59 79 561 / (22) 59 79 574 lub kierując pytania na adres: zabytki@mazovia.pl.

Kamila Kowalikowska
Kierownik Wydziału
ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 

II Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

W ramach działań podejmowanych podczas II Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia zapraszamy Państwa wzorem ubiegłego roku na „Dzień Drzwi Otwartych” w piątek 7 listopada do świetlicy NOK w Młochowie oraz w sobotę 8 listopada do Domu Parafialnego w Nadarzynie. Szczegóły spotkania na plakacie obok.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-06

Urząd Gminy - informacja

Informujemy, iż w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) kasa w Urzędzie Gminy Nadarzyn, będzie czynna od godz. 8.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-05

Opracowanie historyczne o Nadarzynie jest już dostępne

W związku z wydaniem publikacji „Nadarzyn na przestrzeni wieków. Historia Nadarzyna od średniowiecza po czasy współczesne” przygotowaliśmy niespodziankę dla miłośników historii.

20 osób, które jako pierwsze poprawnie odpowiedzą na 2 pytania otrzyma egzemplarze niniejszego opracowania.

- kto zaprojektował obecny Kościół w Nadarzynie?

- Nadarzyńska świątynia przez lata była świadkiem różnych wydarzeń historycznych. Ślady swojego pobytu w jej murach pozostawili po sobie między innymi więzieni tam uczestnicy jednego z powstań narodowych. Proszę podać o jakie powstanie chodzi?

Odpowiedzi proszę przesłać na adres mailowy: promocja@nadarzyn.pl. Po za odpowiedziami prosimy o podanie w mailu swojego imienia i nazwiska oraz kontaktowego numeru telefonu.

Książki będą do odbioru w Kancelarii UG Nadarzyn (p.100).

Przygotowanie niniejszej publikacji trwało kilkanaście miesięcy, do współpracy - wiosną 2013 roku (m.in. na łamach Wiadomości Nadarzyńskich) - zaproszeni byli wszyscy zainteresowani Mieszkańcy. Zespół redakcyjny, który zajmował się opracowaniem publikacji pracował nieodpłatnie. Skład, druk i oprawę wykonało wydawnictwo Heldruk z Malborka, wyłonione drogą zapytania ofertowego. Skład do druku oraz wydruk sfinansowany został dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach projektu pn. Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez wydanie książki i przygotowanie wystawy Historia Nadarzyna od początku istnienia do współczesności.

Publikacja będzie dostępna dla zainteresowanych Mieszkańców - w dniu 11 listopada br., po uroczystościach na placu Poniatowskiego w Nadarzynie, które rozpoczną się Mszą św. w Nadarzyńskim kościele o godz. 17.00, w siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

 

,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę”

św. Jan Paweł II

Jest to motto, które umieszczone zostało na wstępie opracowania historycznego, powstałego z okazji obchodzonego w 2013 roku jubileuszu 560-lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi.

Opracowanie to stworzone zostało na podstawie dostępnych źródeł historycznych, przekazów oraz informacji, które udało uzyskać się od chętnych do współpracy Mieszkańców Gminy, instytucji i archiwów. Zamierzeniem autorów było stworzenie materiału wyjściowego do kolejnych historycznych publikacji dotyczących Nadarzyna. Zespół redakcyjny kierował się przesłaniem zebrania często szczątkowych i rozproszonych materiałów historycznych w jedną całość, tak aby na jej podstawie mogły powstać kolejne opracowania historyczne. Już bardziej szczegółowe – odnoszące się konkretnie do danego okresu dziejów Nadarzyna, bądź interesujących wydarzeń mających tu miejsce, czy też wartych przybliżenia postaci związanych z tą miejscowością. Pracując nad materiałem historycznym potrzeba wiele skrupulatności, cierpliwości i dociekliwości, aby wyłuskać to co najistotniejsze i aby zachować rzetelność historyczną. Tym bardziej jeśli posiadane materiały niejednokrotnie są szczątkowe, fragmentaryczne i niepełne. O rzetelność historyczną, zabiegali twórcy opracowania, które jest „słowem wstępu” do dalszych historycznych poszukiwań i odkryć.

Wędrówkę po historii Nadarzyna rozpoczynamy od nawiązania do prac archeologicznych prowadzonych na terenie Młochowa w 2004 r. (w okolicach dzisiejszej firmy Schenker przy al. Kasztanowej), z których wynika iż osadnictwo na tych terenach istniało już w epoce brązu, czyli ok. 1000 lat przed Chrystusem. Znajdujemy także wzmiankę o badaniach archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku  przy placu Poniatowskiego, podczas jego modernizacji. Następnie poprzez krótki wstęp dotyczący powstania miasta w 1453 roku przechodzimy do historii powstałej równolegle z nadaniem praw miejskich parafii nadarzyńskiej (współcześnie pod wezwaniem św. Klemensa, pierwotnie pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Leonarda Wyznawcy) - wokół której w dużej mierze skupiało się życie Nadarzyna. Dzieje wspólnoty parafialnej ułożone zostały chronologicznie od jej powstania do czasów współczesnych. Tutaj warto dodać, iż aktu erekcyjnego miasta nie udało się odnaleźć – są jedynie dokumenty datowane na wieki późniejsze potwierdzające ten fakt. Ponadto kroniki parafii opisujące jej najdawniejsze dzieje niestety zaginęły. Wiele informacji uzyskano z zapisek  ks. Czesława Maliszewskiego proboszcza w latach 1918 - 1957. W archiwum parafii dostępne są kroniki datowane dopiero na lata 70-te XX wieku. Tutaj pomocne były Księgi Wizytacji Kanonicznych  z lat 1952 - 1992. Podobna sytuacja, ma miejsce w przypadku szkoły podstawowej w Nadarzynie – niestety opisująca pierwsze lata jej funkcjonowania kronika zaginęła.

 Po historii parafii i kościoła zakończonej chronologicznym przedstawieniu kolejnych proboszczów wracamy do XV wiecznego miasta. Na kolejnych stronach opracowania dzięki różnym źródłom w tym przede wszystkim opracowaniu Pana Daniela Wolborskiego oraz dzięki dokumentom odnalezionym w Archiwum Akt Dawnych znajdujemy informacje o kolejnych latach funkcjonowania Nadarzyna. Wędrując chronologicznie poprzez następujące po sobie wieki, kiedy to Nadarzyn przechodził w ręce kolejnych właścicieli prywatnych, potem Zakonu Jezuitów, po czym od wieku XVIII ponownie prywatnych posiadaczy ziemskich, zatrzymujemy się na chwilę na początku XIX wieku kiedy to właścicielem dóbr nadarzyńskich był Tomasz Adam Hrabia Ostrowski, wybitny mąż stanu i jedna z najznamienitszych postaci przełomu XVIII i XIX wieku. Pełnił wiele ważnych politycznie funkcji w państwie. Był m.in. kasztelanem dworskim, osobą zaufaną króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, członkiem Rady Nieustającej. To właśnie on był fundatorem klasycystycznego kościoła, a mowę pożegnalną w dniu jego pogrzebu wygłosił Jan Ursyn Niemcewicz. Epitafium hrabiego znajduje się w miejscowej świątyni.

Nadarzyn to także obecność ludności żydowskiej To.  postać znanego naukowca Maurycego Hirszfelda, o czym wzmianki znajdują się w niniejszym opracowaniu.

Wiek XX, bogatszy w materiały źródłowe, odsłania coraz więcej szczegółów życia w Nadarzynie – już nie mieście - prawa miejskie utracił on bowiem ukazem cara w  1869 roku. Poznajemy historię miejscowej Straży Ogniowej i przekrój życia społecznego w międzywojennym Nadarzynie. Okres okupacji i II wojny światowej odsłania nazwiska mieszkańców, którzy walczyli za naszą ojczyznę, niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia. Opis Pani Irminy Bajerskiej – mieszkanki Nadarzyna, która brała czynny udział w tamtych wydarzeniach przedstawia nam bardzo realistycznie okupacyjną rzeczywistość.

 

Jeśli chodzi o okres powojenny autorzy kontynuując chronologiczny układ pracy, starali się przedstawić krótką charakterystykę miejscowości w kolejnych latach. Podobnie przedstawiona jest współczesność. Już nieco w innej formie stylistycznej, bardziej sprawozdawczej opisano najważniejsze działające w Nadarzynie instytucje, gdzie skupia się życie codzienne jego mieszkańców.

Jak czytamy we wstępie skierowanym do czytelników przez Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba:

 -  Historia Nadarzyna bowiem to losy wielu pokoleń, wielu znamienitych i zwykłych ludzi, którzy swoim życiem byli i są cząstką historii tego miejsca, to jednocześnie fragment dziejów Polski. Podkreślić należy, iż każde pojawiające się tu nazwisko, postać – to niejednokrotnie materiał do odrębnej, interesującej i wartościowej historycznie pracy. Mamy świadomość, i że nie da się w jednej publikacji zawrzeć wszystkich wątków i przedstawić sylwetek wszystkich osób, które wpłynęły na losy Nadarzyna, nie pominąwszy nikogo.

Wielu z nas, współczesnych mieszkańców Nadarzyna to osoby osiadłe tu kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Nie możemy powiedzieć, że to nasze miejsce z dziada pradziada –ale żyjąc tu, tworząc cząstkę lokalnej społeczności, pracując, mając tu przyjaciół i rodzinę, dorastające tu dzieci, codzienność pozostawianą właśnie tutaj, każdemu z nas staje się bliska historia tego miejsca, losy poprzednich pokoleń. Losy Nadarzyna.

Stając w nadarzyńskim kościele „dotykamy historii”, modląc się w tym samym miejscu, gdzie fundator tej świątyni, Tomasz A. z Rawitów Hrabia Ostrowski i inne odwiedzające to miejsce znamienite osobistości, gdzie więzieni byli powstańcy listopadowi oraz  osoby zatrzymane przez hitlerowców w 1939 r. stajemy się ich cząstką. Odwiedzając Kwaterę Poległych na nadarzyńskim cmentarzu możemy oddać cześć, tym którzy za nas poświecili życie, zaś biorąc udział w kolejnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości przy Krzyżu z popiersiem Marszałka Piłsudskiego poczuć dumę z bycia Polakiem, z faktu, że wszyscy jesteśmy jednością, jednym narodem, że to nasz wspólny dom, wspólne dziedzictwo i obowiązek. Polska.

Zwrot „Nasza Mała Ojczyzna” – brzmi nieco archaicznie w dobie globalizacji i świata w zasięgu ręki jednakże jest ona jest ważna i nie do przecenienia. Dlatego jestem przekonany, że opracowanie to stanie się bliskie wszystkim, dla których Nadarzyn ma miejsce szczególne w ich sercu.

Podziękowania od zespołu redakcyjnego:

Drodzy Czytelnicy,

  Pracując nad przygotowaniem niniejszego opracowania staraliśmy się o rzetelność i wiarygodność podawanych informacji – dlatego sięgaliśmy do źródeł i współpracowaliśmy z osobami kompetentnymi, a także z archiwami oraz instytucjami, które służyły nam fachową pomocą.

Powstanie tej pracy nie byłoby możliwe bez ogromnej życzliwości i pomocy wielu osób. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Ofiarodawcom zdjęć z archiwów rodzinnych, Wszystkim, którzy udostępnili nam tekstowe materiały archiwalne, służyli podpowiedziami i dobrymi radami. W tym m.in. Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, Pani Stefanii Łęckiej, Pani Marii Jaworskiej, Panu Albertowi Freyer, Pani Katarzynie Dombskiej, Pani Grażynie Kotońskiej, Pani Irminie Bajerskiej, Panu Leonowi Giżyckiemu, Pani Ewie Marjańskiej, Panu Markowi Żwirskiemu, Panu Danielowi Wolborskiemu,  Panu Dariuszowi Zwolińskiemu, Panu Zbigniewowi Witoldowi Siwcowi, Państwu Henryce i Włodzimierzowi Wencel, Pani Katarzynie Onyszk, Pani Izabeli Bogusiewicz, Pani Annie Rosinńkiej, Pani Małgorzacie Nowak, Pani Magdzie Krajewskiej - Suszkiewicz, ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi, a także Radnym Gminy Nadarzyn oraz Panu Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi Grzybowi i współpracującemu przy powstaniu opracowania Wicewójtowi Gminy Nadarzyn Tomaszowi Muchalskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas dobrym słowem i tym, którzy krytycznymi uwagami mobilizowali do jeszcze rzetelniejszej pracy.

Dziękujemy za pomoc również Muzeum Narodowemu w Warszawie, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,

Archiwum Archidiecezjalnemu w Poznaniu.

Zespół redakcyjny

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-11-05

Informacja w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2015

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, iż stawki podatków lokalnych na rok 2015 nie ulegną podwyższeniu.

Podatek od nieruchomości na 2015 r. - bez zmian

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Nadarzyn XXVII/288/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2015 r. - bez zmian

Obowiązuje Uchwala Rady Gminy Nadarzyn XXVII/289/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.

Podatek rolny

projekt uchwały na sesji dnia 29.10.2014 r. został zatwierdzony przez Rade Gminy Nadarzyn. Stawka, która będzie podstawą do naliczania podatku rolnego w 2015 r. i została obniżona do kwoty 40,00 zł (bez zmian od 4 lat).

Podatek leśny

średnia cena sprzedaży drewna ustalona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2015 wynosi 188,85 za 1 m³.

Podatek leśny w 2015 r. na terenie Gminy Nadarzyn naliczany będzie:
- z 1 hektara lasu 188,85 za 1m³ drewna x 0,220 = 41,5470

 • autor: Iwona Myśliwy, data: 2014-11-05

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyna

Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn zwraca się z prośbą do użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którzy do tej pory nie podpisali stosowej umowy dotyczącej dostarczenia wody i odbioru ścieków o jak najszybsze jej podpisanie.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Piotr Kozłowski 

www.pkn.net.pl

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-04

Mistrzostwa Gminy Nadarzyn w mini - piłce koszykowej Szkół Podstawowych

W dniach 28 i 29 października 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy Nadarzyn w mini-piłce koszykowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych. Turniej w kategorii dziewcząt rozegrano w Szkole Podstawowej w Ruścu, a w kategorii chłopców w Szkole Podstawowej w Nadarzynie.

końcowa klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce :   SP  Nadarzyn
II miejsce:   SP Młochów
III miejsce:  SP  Rusiec
IV miejsce:  SP  Wola Krakowiańska

Po rozegranych mistrzostwach Gminy  Nadarzyn  w mini- piłce koszykowej chłopców szkół podstawowych w dniu 29 października 2014 roku klasyfikacja końcowa jest następująca:

I miejsce  - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie

Reprezentacje chłopców Szkół Podstawowych z Kostowca  i z Woli Krakowiańskiej w tym turnieju nie wzięły udziału.

Gminę Nadarzyn w Mistrzostwach Powiatu Pruszkowskiego będą reprezentować dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w  Nadarzynie.

W  dniu  25 października 2014 roku chłopcy z Nadarzyńskiego Gimnazjum uczestniczyli w turnieju piłki nożnej w Błoniu.   Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza " Mazovia". W fazie grupowej wywalczyli V miejsce, pokonując drużynę  Gimnazjum z Otrębus reprezentujących Gminę Brwinów. 

Życzymy  dalszych awansów.

Wiesław Iwaniuk -  Koordynator sportu
 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-04

BPGN - BADANIE SONDAŻOWE

Wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu sondażowym dotyczącym funkcjonowania naszej Biblioteki.

 Zespół Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

 

Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-03
 • fot. arch. PBGN

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NADARZYN

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NADARZYN DOŁĄCZYŁA DO AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY NA RZECZ BUDOWY STUDNI W SUDANIE POŁUDNIOWYM. TERMIN AKCJI: 27.10 - 21.11.2014.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-11-03

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.