Urząd Gminy w Nadarzynie

 • -

Nowy numer Wiadomości Nadarzyńskich

W najnowszym numerze "Wiadomości Nadarzyńskich" m.in. Gminne inwestycje: budowa Szkoły Podstawowej w Ruścu zakończona, Perygrynacja obrazu Matki Bożej Częstchowskiej, Projekt ,,Przeciwykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn''. Zapraszamy do lektury!

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-29

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Nadarzyn przypomina właścicielom nieruchomości zabudowanych, że na podstawie art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010.193.1287 z późn. zm.) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez nazw ulic - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Umieszczenie tabliczek pomoże zlokalizować nieruchomość służbom publicznym a także firmom zajmującym się wywozem nieczystości.

Kierownik Referatu Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami inż.

Anna Rodkiewicz

 • autor: Joanna Czarnecka

Od września odblaski obowiązkowe!

Przypominamy, że wchodzące w życie ostatniego sierpnia przepisy nakazują pieszym nosić po zmroku, poza terenem zabudowanym elementy odblaskowe.

Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładały taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15. roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkich, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Wyjątek dotyczy tylko pieszego, który będzie mógł poruszać się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Nowy obowiązek ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dzięki odblaskom będą oni widoczni z odległości nawet 200 metrów i kierowcy będą mogli ich bezpiecznie ominąć

W pierwszych dniach obowiązywania przepisów policja nie będzie nakładać mandatów, ale pouczać i doradzać. Przede wszystkim chodzi o upowszechnienie noszenia odblasków i przez to poprawę bezpieczeństwa.

Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a przy prędkości 90 km/godz. - 90 metrów, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję.

Pieszy mający na sobie elementy odblaskowe staje się widoczny nawet z odległości 200 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie manewru: może zwolnić, wyhamować lub bezpiecznie ominąć pieszego. 

 • autor: Joanna Czarnecka

Ogłoszenie

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie wydało książkę z biogramami mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. W dniu 5 września 2014 r. w muzeum będzie ona wręczana rodzinom. Poszukujemy kontaktu do rodzin następujących osób: Władysław Ciemiński, Rusiec; Zbigniew Ciemiński, Rusiec; Adam Dąbrowski, ps. Kszyk; Jerzy Kowalczyk, ps. Liryczny; Mieczysław Kryński, ps. Salwacki, Młochów; Czesław Olczak, Rozalin; Henryk Rosinski, ps. Dźek, Rozalin; Jerzy Maciej Siczek, ps. Maciej, Nadarzyn; Leonard Zalesiński.

Prosimy o kontakt z Dyrektor Muzem Dulag 121 - Małgorzatą Bojanowską tel. 22 758 86 63

Agnieszka Kuźmińska – Wicestarosta pruszkowski

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-28

Pierwszy dzwonek tuż, tuż

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu, które będzie miało miejsce w dniu inauguracji roku szkolnego 2014/2015, 1 września o godzinie 11:00.

 • autor: Joanna Czarnecka
 • Główne wejście do Szkoły Podstawowej
  Główne wejście do Szkoły Podstawowej
 • Hall na parterze
  Hall na parterze
 • Rodzice i nauczyciele pomagają przy przeprowadzce do...
  Rodzice i nauczyciele pomagają przy przeprowadzce do nowego budynku szkoły.
 • Ostatnie kontrole...
  Ostatnie kontrole...
 • Wychowawcy przygotowują sale do pierwszych lekcji
  Wychowawcy przygotowują sale do pierwszych lekcji
 • Praktycznie urządzone, kolorowe sale czekają na najmłodsze...
  Praktycznie urządzone, kolorowe sale czekają na najmłodsze dzieci
 • Jest miejsce do zabawy i wypoczynku
  Jest miejsce do zabawy i wypoczynku
 • są również ławki lekcyjne...
  są również ławki lekcyjne...
 • Najmłodsze dzieci, z jednej z klas będą mogły wyjść...
  Najmłodsze dzieci, z jednej z klas będą mogły wyjść bezpośrednio na plac zabaw
 • Zaciekawieni rodzice wraz z pociechami przyglądali się...
  Zaciekawieni rodzice wraz z pociechami przyglądali się ostatnim przygotowaniom do inauguracji roku szkolnego
 • Już za parę dni w tych ławkach swoje miejsca zajmą uczniowie
  Już za parę dni w tych ławkach swoje miejsca zajmą uczniowie
 • Lekcje W-F w nowej sali, to będzie czysta przyjemność
  Lekcje W-F w nowej sali, to będzie czysta przyjemność
 • Wejście do szkoły od strony osiedla Belina
  Wejście do szkoły od strony osiedla Belina

Wystawa „Wygnańcy”

Pierwszego września 2014 r. o godzinie 10:00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Nadarzynie odbędzie się otwarcie wystawy IPN „Wygnańcy”. Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Na trzydziestu wielkoformatowych planszach ukazane zostały losy obywateli polskich przymusowo deportowanych po wybuchu II wojny światowej przez dwóch okupantów: niemieckiego i sowieckiego. Tekst uzupełniają dużego formatu zdjęcia i mapy.

Niemiecka agresja na Polskę 1 września 1939 r. możliwa była dzięki podpisaniu 23 sierpnia 1939 r. niemiecko-sowieckiego paktu, w którym podzielono strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wypełniając postanowienia paktu, Sowieci zaatakowali Polskę 17 września 1939 r. Obaj okupanci od pierwszych dni prowadzili represyjną politykę wobec obywateli polskich, jej istotnym elementem były przymusowe przesiedlenia i deportacje.

Wysiedlenia Polaków planowane były przez Niemców jeszcze przed wybuchem wojny, której celem było wszak między innymi zdobycie „przestrzeni życiowej” („Lebensraum”). Pierwsze wysiedlenia przeprowadzono jeszcze podczas trwania działań wojennych we wrześniu 1939 r. Po włączeniu części ziem polskich do Rzeszy przesiedlenia nabrały systematycznego charakteru. Łącznie z inkorporowanych terytoriów brutalnie wysiedlono ponad 900 tys. Polaków. Na ich miejsce sprowadzano osadników niemieckich.

W tym samym czasie władze sowieckie przeprowadziły cztery wielkie akcje deportacyjne, w wyniku których w głąb ZSRS przesiedlono ponad 315 tys. obywateli polskich. Dziesiątki tysięcy aresztowano i osadzono w łagrach. Ponadto 138 tys. osób wysiedlono z terenów przygranicznych. Wśród zesłańców i łagierników, ze względu na bardzo ciężkie warunki transportu i zamieszkania, panowała bardzo wysoka śmiertelność.

Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło końca przymusowym migracjom. Ostatnia fala masowych migracji przypada na lata 1956–1959, gdy na fali destalinizacji z ZSRS wróciło do Polski 230 tys. osób, wśród nich wielu zwolnionych z łagrów i zesłania.

Pamięć jesteśmy jednak winni wszystkim ofiarom II wojny światowej.

Więcej informacji na temat wystawy znajduje się na stronie IPN:

http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/wystawa-the-expelled-wygnancy-parlament-europejski,-bruksela,-belgia,-3

IPN
 

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Koniec wakacji, witaj szkoło

Już w najbliższy poniedziałek, 1 września dzieci i młodzież rozpoczną kolejny rok nauki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w poszczególnych szkołach. Linki do placówek oświatowych publicznych i prywatnych znajdują się w zakładce Oświata:

http://www.nadarzyn.pl/141,oswiata.html

 • autor: Joanna Czarnecka

Zebranie wiejskie w Rozalinie

Sołtys Rozalina Agnieszka Palmowska zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 4.09.2014 (czwartek) o godzinie 19:00, w namiocie na terenie parku pałacowego.

Podczas spotkania zostaną między innymi podsumowane inwestycje, wydarzenia i lokalne przedsięwzięcia zeszłego oraz bieżącego roku. Omówione zostaną plany i projekty dla Rozalina na przyszły rok. Zostaną również podjęte decyzje dotyczące przedsięwzięć, które sotaną zrealizowane z funduszu sołeckiego przyznanego Rozalinowi na 2015 rok.

Więcej na ten temat spotkania na stronie:

http://rozalin.net.pl/zebranie-wiejskie-rozalinie/

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Mecz Ekstraklasy kobiet

Sekcja Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich kibiców na mecz Ekstraklasy kobiet.
Zmierzą się zawodniczki GLKS Wanzl Scania NADARZYN z reprezentantkami MRKS GDAŃSK.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 06.09.2014r. o godzinie 16.00 w hali GOS, mieszczącej się przy ul. Żółwińskiej 41 w Nadarzynie.
Spotkanie transmitowane będzie przez TVP Warszawa.
SPONSORZY: Urząd Gminy w Nadarzynie, Wanzl Sp. z o.o., Scania Polska SA, Gasport-Butterfly.

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Szczepienia przeciw grypie oraz Nadarzyński Tydzień Zdrowia

Dyrektor Adam Chustecki wraz z personelem zaprasza mieszkańców zameldowanych w Gminie Nadarzyn oraz zadeklarowanych do SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów na szczepienia przeciw grypie, które rozpoczną się od 1 września oraz na Nadarzyński Tydzień Zdrowia.

 • -

Nabór do NOK Pęd Band

Ogłaszamy nabór do zespołu muzycznego NOK Pęd Band.

Poszukujemy dziewczyny i dwóch chłopców w wieku 12 – 17 lat odważnych, lubiących śpiewać, z poczuciem rytmu i słuchem muzycznym. Mile widziana umiejętność grania na jakimś instrumencie, ale nie jest to warunek konieczny.
Przesłuchania odbędą się w dniach 26 sierpnia (wtorek) o godz. 19.00, oraz 27 i 28 sierpnia o godz. 10.00 w NOK.

Instruktor prowadzący - Marek Rejnowicz.

 • autor: Joanna Czarnecka

Mianowanie nauczycieli

W roku 2013/2014 staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ukończyło 6 nauczycieli ze szkół Gminy Nadarzyn. Czworo zdało już egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i w dniu wczorajszym, na ręce Wójta Gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzyba, nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali Akty Nadania Stopnia Zawodowego Nauczyciela Mianowanego; byli to: Pani Mariola Kowalczyk nauczyciel PP Wolica, Pani Ewa Lasota,  Pani Bogumiła Smejda i Pan Marek Żwirski - nauczyciele Gimnazjum im.św. Jana Pawła II w Nadarzynie.

Inspektor do spraw Oświaty

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -
 • -

Zostań piłkarzem GLKS Nadarzyn

GLKS Nadarzyn zaprasza wszystkich chętnych na treningi piłki nożnej prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą licencje trenerskie UEFA.
Rocznik 1999 i 2000: Łukasz Milankiewicz tel. 885-260-037
Rocznik 2001 i 2002: Andrzej Brzeczkowski  tel. 508-399-345
Rocznik 2003 i 2004: Mateusz Sielski tel. 600-967-619
Rocznik 2005 i 2006: Amadeusz Maranowski tel. 501-359-010
Szkolenie bramkarzy: Grzegorz Jędrzejewski tel. 508-008-824
Zapraszamy również na treningi seniorów, które prowadzi
Maciej Witkowski
tel. 513-172-922

 • autor: Roman Ćwiertniewicz, data: 2014-08-22

Dziesiąte Dożynki Powiatowe

Starosta Elżbieta Smolińska serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, 31 sierpnia na wspólną celebrację, jednego z najpiękniejszych polskich świąt. Powiatowe święto plonów odbędzie się, jak co roku, w ostatnią niedzielę wakacji, na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS), przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie.

Główną atrakcją tegorocznych dożynek będzie występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz koncert Roberta Janowskiego, znanego prezentera telewizyjnej „Jedynki”, który zaprezentuje uwielbiane przez wszystkich przeboje muzyki polskiej i zagranicznej.

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.powiat.pruszkow.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=817

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Gminie Nadarzyn

W Gminie Nadarzyn miała miejsce  peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszą parafią, w której zawitał obraz była Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu. W dniu 28 sierpnia obraz podejmowała parafia pw św. Michała Archanioła w Młochowie zaś w dniach 30 -31 sierpnia obraz był w Nadarzynie. Obraz został przewieziony do Parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie.


 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-09-01
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Konkurs ,,Zagadkowa Biblioteka''

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-19

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to piękna idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Albert Einstein powiedział kiedyś: ”Tylko  życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Referat Promocji

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Turniej siatkówki plażowej w Nadarzynie, zapraszamy do wspólnej zabawy

Sekcja piłki siatkowej GLKS Nadarzyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Urzędem Gminy organizuje otwarty turniej piłki siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn na nowo otwartym obiekcie przy ulicy Żółwińskiej.

Zawody odbędą się 7 września o godzinie 10.00 – system turnieju zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.

Obowiązywały będą przepisy PZPS – Piłka plażowa. Warunkiem rozegrania zawodów jest bezdeszczowa pogoda.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: darek.zwolinski@op.pl lub telefonicznie 604 462 392 w terminie od 25 sierpnia do 1 września 2014 roku. Udział w zawodach jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnej zabawy na sportowo.

Więcej informacji o siatkówce na stronie: http://www.siatkowka.glksnadarzyn.pl/ lub na https://www.facebook.com/asglksnadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka

Gminne inwestycje

Informacje o aktualnych inwestycjach zamieszczone są na stronie gminnej FB. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Nadarzyn/427582457367479?fref=photo

Referat Promocji

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Zapraszamy na Gminne Dożynki 2014

Tegoroczne Gminne Dożynki odbędą się 7 września na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Żółwińskiej 20 w Nadarzynie.

Organizatorzy GOS, UG Nadarzyn oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury zapraszają wszystkie osoby chętne do wspólnego świętowania Gminnych Dożynek. W ramach ciekawego i bogatego programu imprezy każdy uczestnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. Będą między innymi występy rodzimego zespołu folklorystycznego NOK PĘD BAND, ZUMBA, tradycyjnie występ Orkiestry OSP Nadarzyn oraz gwóźdź wieczoru Budka Suflera. Tradycyjnie już imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni.

Referat Promocji

 • autor: Joanna Czarnecka
 • -

Gmina Nadarzyn w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do wysłuchania audycji samorządowej w dniu 15 sierpnia 2014 r., o godz. 13.10  (jak w każdy trzeci piątek miesiąca). Na stronie gminy znajdują się wyemitowane audycje: http://www.nadarzyn.pl/220,radio-niepokalanow.html .Tematem piątkowej audycji będzie materiał dotyczący wakacji i przygotowań sportowców GLKS Nadarzyn do kolejnego sezonu oraz nowootwartego placu zabaw i siłowni w Wolicy.  Gmina Nadarzyn jest obecna na antenie Radia Niepokalanów od lutego 2013 r.

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-14
 • -

Rodzinny Rajd Rowerowy

Zapraszamy w dniu 27 września 2014 r. na rodzinny ,,Rajd Rowerowy''. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-14

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 18-22.08.2014 r. planowane jest wyłączenie prądu. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-14

Stypendia

STYPENDIA (dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie:
● stypendium szkolnego
● zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego
a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Renata Bajerska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-12

GOPS

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 01 października 2014 do 30 września 2015 mogą składać wnioski od dnia 01 sierpnia

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Osoby ubiegające się o wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 01 listopada 2014 do 31 października 2015 mogą składać wnioski od dnia 01 września. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Po wnioski wraz z załącznikami oraz wykaz niezbędnych dokumentów zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, do pokoju 133.

Renata Bajerska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-12
 • -
 • -
 • -

Otwarcie siłowni i placu zabaw w Wolicy

W dniu 8 sierpnia 2014 roku w Wolicy przy ul. Przedszkolnej uroczyście otwarta został pierwsza w Gminie Nadarzyn siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw. Plenerowa siłownia składa się z 7 nowoczesnych urządzeń do szlifowania formy i sylwetki, które umieszone zostały w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.  Inwestycja kosztowała  90 tys. zł. z czego dofinasowanie w wysokości 25 tys. zł  na jej przeprowadzenie gmina uzyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tzw. „Małych Projektów” .

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego miejsca do rekreacji dla mieszkańców Wolicy dokonał Sołtys Stanisław Żukowski, Inspektor ds. funduszy zewnętrznych Katarzyna Dombska, instruktor miejscowej świetlicy Barbara Skrobisz oraz Rodzice i Dzieci z Wolicy.

Materiał radiowy na temat siłowni wyemitowany zostanie w dniu 15 sierpnia 2014 r. o godz. 13.10 w Radiu Niepokalanów w cyklicznej audycji samorządowej. Zapraszamy do słuchania.

Składam podziękowania dla Wszystkich, dzięki którym siłownia i plac zabaw powstały:
- Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi Grzybowi,
- Zastępcy Wójta Tomaszowi Muchalskiemu,
- Radnym Gminy Nadarzyn
- wykonawcy Firmie Rutkowski oraz Radzie Sołeckiej Wolicy i Mieszkańcom obecnym na otwarciu.

Zapraszam do korzystania z nowego obiektu.

 Sołtys Wolicy
Stanisław Żukowski

 

 • -
 • -

2. CROSS MARATON NADARZYN

9 sierpnia 2014 w Młochowie Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę zorganizował 2. CROSS MARATON NADARZYN. Równocześnie z cross maratonem odbył się cross półmaraton oraz bieg towarzyszący "Leśna Pętla" na dystansie 4 km.
W trzech biegach wystartowały 144 osoby, w tym 115 mężczyzn i 29 kobiet. Naszą Gminę Nadarzyn, reprezentowało 9 osób w tym jedna kobieta. Wyniki poniżej:

Leśna Pętla – 4220 m
6 miejsce – Jerzy Babiński z Nadarzyna – czas 20 min 4 sek.
13 miejsce – Michał Krawczyk z Nadarzyna – czas 23 min 4 sek.
19 miejsce – Tomasz Olędzki z Nadarzyna – czas 28 min 12 sek.
22 miejsce (8 wśród kobiet) – Katarzyna Woźniak z Krakowian – czas 30 min 9 sek.

Półmaraton – 21,1 km
21 miejsce – Stanisław Kamiński z Nadarzyna – czas 1 godz. 42 min 3 sek.
36 miejsce – Rafał Szymańczak z Nadarzyna – czas 1 godz. 50 min  33 sek.
38 miejsce – Paweł Adamczyk z Kajetan – czas 1 godz. 51 min 39 sek.
44 miejsce – Zbigniew Szymańczak z Nadarzyna – czas 1 godz. 54 min 54 sek.
55 miejsce – Andrzej Gościński z Strzeniówki – czas 2 godz. 3 min 3 sek.
Jacek Nowocień zajął 4 miejsce – czas 1 godz. 25 min 57 sek.

więcej wyników na: http://www.biegiemprzezpolske.pl/2.cross_maraton_nadarzyn.php

Trasa biegów poprowadzona została alejkami Parku Młochowskiego, zabytkową aleją drzew oraz ścieżkami w Lasach Młochowskich i biegła 4-kilometrową pętlą.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział.

Cross Maraton

 

 

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-11
 • -

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ GLKS NADARZYN

 SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ GLKS NADARZYN 
 ZAPRASZA DZIEWCZĘTA

na zajęcia treningowe w następujących grupach szkoleniowych :
 

rocznik  2002/2003 - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
poniedziałek  i środa  16.00-17.30
czwartek  15.30 – 17.00
telefon kontaktowy do trenera : 512 541 350
pierwszy trening w poniedziałek  1 września  o 16.30 !!!!

rocznik  2004/2006 – Akademia Siatkówki – hala sportowa ulica Żółwińska 41
Sobota   godzina 10.00-11.30
drugi dzień do ustalenia  w tygodniu w godzinach 17.30 – 19.00
telefon kontaktowy do trenerów : 512 541 350 i 604 462 392
pierwszy trening sobota 30 sierpień godzina 10.00 !!!!

rocznik 2007/2008 – „Pierwszy krok sportowy”
W tym roku szkolnym GLKS Nadarzyn w porozumieniu  z Urzędem Gminy Nadarzyn i  Dyrekcją Szkół Podstawowych planuje w części placówek oświatowych prowadzenie  dodatkowych zajęć usprawniających  dla dziewcząt i chłopców z klas pierwszych.  Z zainteresowanymi   pracować będą instruktorzy i trenerzy sekcji piłki siatkowej , piłki nożnej i tenisa stołowego w wymiarze 1 godziny tygodniowo w podziale na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są bezpłatne oraz nieobowiązkowe i odbywać  się mają w zamierzę  pomysłodawców bezpośrednio po zajęciach szkolnych. Mamy nadzieję , że dodatkowa godzina  ruchu  pod okiem wykwalifikowanych trenerów powinna spotkać się z zainteresowaniem najmłodszych uczniów i ich rodziców. Wszak :  „w zdrowym ciele.. , zdrowy duch”.

Dariusz Zwoliński - trener sekcji piłki siatkowej

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-11

Ogłoszenie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej poszukuje od września br. nauczyciela z wykształceniem historycznym. Doświadczenie w nauczaniu będzie dodatkowym atutem.
Szczegóły pod numerem: 506108530

Dyrektor SP w Woli Krakowiańskiej

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-11

Inwestycje - szkoła w Ruścu

Trwają ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na korytarzach i w salach kompleksu szkolnego pojawia się coraz więcej sprzątaczek, co wyraźnie wskazuje na to, że w niektórych częściach budynku prace budowlane już się zakończyły. Robotnicy na kolanach dopieszczają ostatnie szczegóły, czyszczą fugi i docinają wykładziny.

Relacja z placu budowy oraz fotoreportaż są już opublikowane na stronie Gminy Nadarzyn na FB

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Nadarzyn/427582457367479

Referat Promocji

 • autor: Joanna Czarnecka

LOK zaprasza

Zawody strzeleckie, które  organizujemy  w ramach obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 94. Bitwy Warszawskiej zostały przesunięte z 28 na 26 sierpnia 2014 r. Za zmianę przepraszamy. Zapraszamy wszystkich chętnych do parku w Młochowie, o godz. 16.30.

Franciszek Antonik
Prezes ZG LOK w Nadarzynie

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-07

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami prowadzonymi na SUW Bieliny w dniu 12.08.2014r. w godzinach  9.00  do  15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Urzut i Stara Wieś.  Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 • autor: Dominik Wiktorek, data: 2014-08-06
 • -

Pielgrzymka

W dniu 6 sierpnia br. z kościoła św. Klemensa w Nadarzynie wyruszyła Piesza Pielgrzymka ,,paulińska’’ naszych parafian.  Pielgrzymi wędrują na Jasną Górę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski z wielu powodów, każda intencja jest inna. Wędrówka potrwa około 9 dni, podczas której pielgrzymi pokonają trasę liczącą około 300 kilometrów. Natomiast 15 sierpnia br.  pielgrzymi z całej Polski będą uczestniczyć w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to najważniejsze i najstarsze święto Matki Bożej w roku liturgicznym.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-06

Składanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników - „Wyprawka szkolna 2014”

Dnia 31 lipca 2014r. weszła w życie Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na tej podstawie Wójt Gminy Nadarzyn wydał Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie:  terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Gotowy wzór wniosku ( zał. Nr 1 do w/w zarządzenia) dotyczący dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015  znajduję się w zakładce Oświata na stronie Nadarzyna.

Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-06

Zawiadomienie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Urzut – Kostowiec zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 r.(piątek), o godz. 18.00 w świetlicy NOK w Urzucie.

Porządek:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku.
3. Sprawozdanie sołtysa dotyczące działalności między zebraniami.
4. Omówienie problemów związanych z wodą dla wsi Urzut.
5. Sprawy dotyczące funduszu sołeckiego.
6. Dyskusja nad w/w tematem.
7. Podział funduszu sołeckiego.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

 Grzegorz Zalewski
Sołtys wsi Urzut –Kostowiec

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-05

Weekend na obozie piłkarskim

Sobota 02.08: Po porannym rozruchu i śniadaniu, młodzi piłkarze rozpoczęli przedpołudniowy trening. Ćwiczyli pod czujnym okiem Grzegorza Jędrzejewskiego - trenera bramkarzy (na obóz dojechał w piątek wieczorem). Po wyczerpujących ćwiczeniach, chłopcy zasłużyli na wypoczynek i obiad o 13:00. Bez zbędnej straty czasu o godzinie 15:30 był drugi trening. Na 18:30 zaplanowano kolację, a o 20:00 basen. Od godziny 21:00 uczestnicy obozu mieli czas wolny, w ramach którego rozegrali emocjonujący turniej  na playstation. Dla młodych sportowców dzień zakończył się o godzinie 22:00.

Niedziela 03.08. Rozruch i śniadanie, następnie część grupy wybrała się do pobliskiego kościoła na Mszę Świętą. W tym czasie reszta miała trening. Po obiedzie zawodnicy wybrali się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Pogoda nie dopisała, w połowie wycieczki zawodników złapał nas deszcz. Mimo to, w dobrych humorach wrócili na kolację. Dzień tradycyjnie zakończyli na basenie.

Więcej informacji o przygotowaniach młodych sportowców z Gminy Nadarzyn (GLKS Nadarzyn i LKS „Orzeł”) do kolejnego sezonu znajduje się na stronach:

http://www.glksnadarzyn.pl/

http://www.orzelnadarzyn.pl/

http://www.nadarzyn.pl/plik,1749,wn07-2014-pdf.pdf

M. Sielski

 

 • autor: Joanna Czarnecka
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski
 • Fot. M. Sielski
  Fot. M. Sielski

Zgromadzenie Księży Michalitów - 70 lat w Młochowie

W sobotni wieczór w młochowskim parku jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października odbyła się  „Fatima” - spotkanie modlitewne już po raz 124. gromadzące wiernych na wspólnej modlitwie do Matki Bożej Fatimskiej. Uroczysta Msza św. inaugurująca uroczystość, celebrowana przez Ks. Kazimierza Radzika Generała Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, była także dziękczynieniem za 70. lat pracy Zgromadzenia w Młochowie. Podziękowania za posługę w imieniu mieszkańców gminy złożył Janusz Grzyb Wójt Gminy wraz Tomaszem Muchalskim Zastępcą. Ojciec Generał ks. K. Radzik oraz proboszcz młochowskiej parafii ks. Józef Ślusarczyk zostali również uhonorowani Złotym Laurem Samorządowym.   

W sierpniu 2014 roku mija 70. rocznica obecności Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Gminie Nadarzyn. W 1944 roku grupa wychowanków zakładu prowadzonego przez Zakonników w Strudze w wyniku zawieruchy wojennej i wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim znalazła schronienie w Młochowie. Dzięki hojności ówczesnego właściciela Eryka hrabiego Kurnatowskiego w 1945 roku  w miejscu obecnego kościoła funkcjonuje już kaplica, w której w 1956 roku utworzona została filia parafialna, następnie dekretem Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z 1976 roku ogłoszona parafią. Obecna parafia liczy sobie ponad  2 tysiące osób i wciąż rozrasta się. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, który prowadzony jest przez księży Michalitów funkcjonuje w zabudowaniach, które były jedną z oranżerii miejscowego zespołu pałacowo - parkowego.

Dzięki staraniom Wójta Gminy i podjętym w ostatnim czasie przez Radę Gminy uchwałom po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz  po udzieleniu bonifikaty będzie można rozpocząć budowę nowego kościoła w Młochowie.

Referat Promocji

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-04
 • -
 • -
 • -

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczciliśmy w Gminie Nadarzyn uroczystą Mszą św. w intencji powstańców i naszej Ojczyzny. Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki pod tablicą upamiętniającą mieszkańca gminy Karola Łoniewskiego – harcerza Szarych Szeregów i powstańca, symbolicznie oddając hołd tym wszystkim, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim.

W ramach obchodów mieszkańcy Gminy Nadarzyn mogli obejrzeć także wystawę  okolicznościową „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” zaprezentowaną w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w dniach 14 - 25 lipca 2014 r.   Od 1 sierpnia ww. ekspozycja jest do obejrzenia w budynku Starostwa Powiatu Pruszkowskiego przy ulicy Drzymały 30.

Zapraszamy do obejrzenia materiału z wystawy na ITVNadarzyn:

http://www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn.html?flash=199

W dniu 1 sierpnia na Palcu Poniatowskiego, odbyły się również uroczystości rocznicowe, podczas których m.in. otwarta została wystawa okolicznościowa, a także zaprezentowano prasę powstańczą (organizatorzy: Ryszard Zalewski, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum DULAG121). Ekspozycję dotyczącą Powstania Warszawskiego i mieszkańców biorących w niej udział  można oglądać do dnia 2 października 2014 r.

Referat Promocji

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-04

Informacje o zaginionych zwierzętach

Przypominamy, że informacje o zaginionych zwierzętach znajdują się na stronie w zakładce kącik adopcyjny:http://www.nadarzyn.pl/252,kacik-adopcyjny.html oraz https://www.facebook.com/referat.promocji

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-04

Uwaga – nowe zajęcia w NOK!!!

Od nadchodzącego sezonu 2014/2015 NOK proponuje nowe zajęcia dla osób (młodzieży i dorosłych) zainteresowanych radiokomunikacją i radiotechniką.

Program zajęć:
- podstawy elektrotechniki, elektroniki i radiokomunikacji – m.in. obliczanie prostych obwodów elektrycznych, fale radiowe, tryb nawiązywania łączności, technika antenowa;
- zajęcia warsztatowe – m.in. samodzielny montaż prostych układów elektronicznych, budowa i obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych;
- przepisy krajowe i międzynarodowe – m.in. obowiązki posiadacza licencji, podstawowe zasady prowadzenia łączności fonicznych i telegraficznych, literowanie polskie, angielskie i międzynarodowe

Zajęcia bezpłatne, uczestnicy zajęć muszą posiadać podstawową znajomość komputera, umiejętność korzystania z Internetu i elementarną znajomość jęz. angielskiego.

Termin zajęć – środa, piątek
Zapisy od 1 września 2014 r.

Prowadzący:
Stefan Kessel – inżynier elektryk, wieloletni pracownik branży filmowo-telewizyjnej,  doświadczony nauczyciel przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

Nadarzyński Ośrodek Kultury,
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn,
www.nok.pl

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-04

30 sierpnia - "Pożegnanie lata" - spotkajmy się w Wolicy

       

 

 • autor: Joanna Czarnecka
 • fot. arch. nok

Szybkie kody QR (Quick Response) w Wiadomościach Nadarzyńskich

W najnowszym wydaniu Wiadomości Nadarzyńskich pod niektórymi informacjami umieściliśmy kody QR (Quick Response - szybka odpowiedź). Korzystając z darmowej aplikacji na smartfona lub tableta za sprawą tych kodów w szybki i prosty sposób czytelnicy zostaną przekierowani do materiałów filmowych iTV Nadarzyn. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nowa funkcjonalność i uatrakcyjni lekturę miesięcznika.

http://www.nadarzyn.pl/plik,1749,wn07-2014-pdf.pdf

JW63fwBs6kdZuV7r3QAAAABJRU5ErkJggg==Relacja z placu budowy ITV Nadarzyn

Referat Promocji

 • autor: Joanna Czarnecka

Otwarcie siłowni w Wolicy

 Otwarcie siłowni i placu zabaw w Wolicy  (teren przy przedszkolu) odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00. Zapraszamy do korzystania z pierwszej siłowni zewnętrznej w Gminie Nadarzyn.

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-04
 • -

Nowy numer wiadomości Nadarzyńskich

W najnowszym numerze "Wiadomości Nadarzyńskich" m.in. Gminne inwestycje: budowa kompleksu oświatowego w Ruścu, Skwer przy ul. Lipowej- część rekreacyjna, boisko do plażowej piłki siatkowej, system gospodarowania odpadami komunalnymi, 15 lat Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - wywiad z Wójtem Gminy.......

Zapraszamy do lektury:

http://www.nadarzyn.pl/plik,1749,wn07-2014-pdf.pdf

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-01

Referat Inwestycji – informacja dla mieszkańców

Referat  Inwestycji informuje, że na budowie Szkoły Podstawowej w Ruścu znajduje się nadmiar ziemi do wykorzystania przez mieszkańców gminy.  Odbiór własny. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Referatu Inwestycji UG Nadarzyn tel. 22 729 81 85 w.  127

Joanna Kunicka - Referat Inwestycji

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-01
 • -

Ruszył projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”

wA0RQRBvYAajgAAAABJRU5ErkJggg==

W dniu 1 sierpnia br., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu. Zostały podpisane umowy z przedstawicielami 52 gospodarstw domowych na dostawę zestawu komputerowego i dostępu do Internetu. Rodziny zakwalifikowane do projektu spełniają jednocześnie trzy kryteria: posiadają dzieci, młodzież w wieku do 25 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym pobierające zasiłek pielęgnacyjny z tego tytułu w nadarzyńskim GOPS i są mieszkańcami naszej gminy (zameldowanymi).

K.Dombska - inspektor ds. funduszy zewnętrznych

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-01

Szanowni Mieszkańcy Wolicy

Podczas sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła się w dniu 30 lipca 2014 r. podjęta została uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości przy ul. Oliwkowej w Wolicy (w tym miejscu ma powstać w przyszłości kompleks sportowo – oświatowo - kulturalny). Na tym etapie zakupionych zostanie 5100m2, docelowo wykupiony będzie teren o powierzchni  łącznej 2 ha.

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącej Rady Gminy, Radnym Gminy za podjęcie ww. uchwały. Dziękujemy również Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia wieloletnich starań o ww. teren ( negocjacje i rozmowy w sprawie tej działki prowadzone były od  ponad 10 lat – m. in. z miastem stołecznym Warszawa).

Stanisław Żukowski – Sołtys  i Rada Sołecka

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-08-01

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.