Urząd Gminy w Nadarzynie

„Aktywny Samorząd”

Powiat Pruszkowski kontynuuje w 2014 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zachęcamy osoby niepełnosprawne z terenu naszego powiatu do wzięcia w nim udziału.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Informacja szczegółowa i wnioski dostępne są na stronie PCPR www.pcpr.pruszkow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

źródło: http://www.powiat.pruszkow.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-07-25

XLV Sesja Rady Gminy Nadarzyn

W środę, 25 czerwca 2014r. podczas XLV Sesji Rady Gminnej została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok dla wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz sprawozdania z działalności za 2013 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji  Gospodarczej i Budżetowej – Wójt Gminy Nadarzyn zdecydowaną większością głosów (13 głosów za, 2 radnych wstrzymało się od głosu) uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Wójta w 2013 roku.

Relacja filmowa z XLV Sesji Rady Gminnej dostępna na stronie iTV: http://www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn.html

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-30

Wakacje na sportowo

Zapraszamy do korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Nadarzyn, m.in.:
- Orlik w  Kostowcu (tel: 514 259 869),
- Orlik w Ruścu (tel: 692 767250),
- Hala Widowiskowo – Sportowa  przy ul. Żółwińskiej (tel: 504170 407),
- Hala Sportowa przy ul. Sitarskich ( tel: 508 399 345),
Pondto  siłownie pod chmurką wkrótce powstaną w dziewięciu lokalizacjach: w Młochowie  – przy siedzibie straży pożarnej OSP, w Strzeniówce na działce przy ul. Komorowskiej w pobliżu sklepu. Swoje miejsce ćwiczeń będą mieli mieszkańcy Starej Wsi, gdzie  siłownia ( wraz z placem zabaw) ma powstać na terenie działki zbiegu ulic Brwinowskiej i Tarniny. Mieszkańcy Nadarzyna z takiej siłowni będą mogli korzystać  przy kompleksie boisk ( SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich). Pozostałe przyrządy staną w  miejscowościach: Szamoty(pętla autobusowa), w Woli Krakowiańskiej na terenie SP oraz przy Orlikach w Kostowcu i Ruścu. Serdecznie zapraszamy!!! Najszybciej wypróbować urządzenia i  poprawić kondycję fizyczną będzie można w Wolicy (teren przy PP, na którym oprócz siłowni, powstał plac zabaw). Więcej info poniżej:
http://www.nadarzyn.pl/plik,1631,wn06-2014-pdf.pdf na stronie 5 WN.

 

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu

Wykonano zjazd z drogi powiatowej, trwa układanie warstw elewacji, wykonany jest montaż konstrukcji pod sufity podwieszane, w auli i sali gimnastycznej oraz jadalni montowane są przewody wentylacyjne, montowane są ościeżnice i skrzydła drzwi wewnętrznych, w pomieszczeniach kotłowni układane są płytki posadzkowe, wznowiono przygotowywanie podbudowy na drogach wewnętrznych. Ponadto trwa betonowanie ścian zbiornika retencyjnego. W sali gimnastycznej montowany jest sufit.

Referat Inwestycji

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-30
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2014-06-30

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27.06.2014 r.  rozpoczęły się upragnione przez dzieci i młodzież wakacje. Koniec roku szkolnego to jedno z najbardziej wyczekiwanych chwil, na którą uczniowie czekali 187 dni - tyle bowiem trwał rok szkolny 2013/2014.

We wszystkich szkołach Gminy Nadarzyn od początku minonego tygodnia odbywały się uroczyste gale, podczas których uczniowie otrzymali świadectwa, wyróżnienia, dyplomy  i nagrody.

Zakończenie roku to również okazja do podziękowań dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół, a także rodziców za trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w ich pracę.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-30
 • Podziękowanie Rady Rodziców- Gimnazjum im. św. Jana Pawła...
  Podziękowanie Rady Rodziców- Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
 • Wręczenie nagród uczennicom z najlepszą średnią
 • Najlepsi z najlepszych w sporcie
  Najlepsi z najlepszych w sporcie
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Przekazanie sztandaru klasą drugim
  Przekazanie sztandaru klasą drugim
 • -
 • -
 • Wolontariuszki klas trzecich
 • Zakończenie roku szkolnego w SP im. św. St. Kostki w...
  Zakończenie roku szkolnego w SP im. św. St. Kostki w Kostowcu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Zakończenie roku szkolnego w SP Młochów
  Zakończenie roku szkolnego w SP Młochów
 • Zakończenie roku szkolnego w SP im. W. Doroszewskiego w...
  Zakończenie roku szkolnego w SP im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Tanecznym krokiem przedszkolaki z PP w Nadarzynie...
  Tanecznym krokiem przedszkolaki z PP w Nadarzynie podsumowały rok nauki 2013/2014
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej
  Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Zakończenie roku szkolnego w SP im. bł.ks. B. Markiewicza...
  Zakończenie roku szkolnego w SP im. bł.ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
 • -
 • -
 • -

Modernizacja „katowickiej” – zmiana lokalizacji przystanków autobusowych

W związku z prowadzoną modernizacją przebiegającej przez teren Gminy Nadarzyn drogi krajowej nr 8 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tzw. węzła Paszków w Wolicy, a co za tym idzie - likwidacją przystanków autobusowych, uruchomiony został przystanek w obie strony w okolicach wjazdu do CH Maximus. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zwrócił się z do Urzędu Gminy z propozycją by zajeżdżały tam tylko linie 703 i 711, a 733 było „ekspresem” (pierwotnie sugerowano aby jedynie linia 703 zjeżdżała z trasy, jednak na to Gmina nie wyraziła zgody). Co do linii 733, argument, że jest to linia o bardzo długiej trasie i jej wydłużenie będzie niekorzystne dla pasażerów końcowych przystanków (a dodatkowo fakt, że autobusy 733 mają bardzo krótki czas postoju na przystankach skrajnych) przemawiał do podjęcia decyzji o tym, by była ona „ekspresowa”.

Jednak w wyniku interwencji mieszkańców dojeżdżających do pracy do centrum handlowego i okolicznych firm, zwróciliśmy się do ZTM z prośbą o skierowanie również autobusów linii 733 na przystanek przy CH Maximus. Niestety w odpowiedzi uzyskaliśmy wyjaśnienie, że z uwagi na brak możliwości zawracania przez autobusy przegubowe w rejonie CH Maximus, do obsługi przystanku w Paszkowie może być kierowany wyłącznie tabor 12-metrowy („krótki”), natomiast linia 733 obsługiwana jest taborem przegubowym. Dlatego też w tym momencie nie ma możliwości skierowania do obsługi przystanku Paszków dodatkowo linii 733. Oczywiście w momencie zmiany warunków technicznych temat może zostać podjęty ponownie, natomiast bez wątpienia ewentualne zajeżdżanie 733 do CH Maximus będzie się wiązało ze zmianą rozkładu.

Przebudowa trasy katowickiej z jednej strony urealnia marzenia o płynnej komunikacji i łatwiejszym dotarciu do Warszawy, zaś z drugiej wiąże się z przejściowymi niedogodnościami i trwałymi zmianami. Sprawy toczą się szybko, a Gmina w żadnym postępowaniu, czy ustalaniu rozwiązań podczas modernizacji nie bierze udziału – jest co najwyżej poinformowana – i to w ostatnim momencie jak to było w przytoczonej sprawie - o przyjętych ustaleniach.

Po zakończeniu prac, docelowo przystanki w obie strony będą zlokalizowane właśnie przy drodze serwisowej w okolicach CH Maximus – takie rozwiązanie zostało dopuszczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w projekcie modernizacji trasy.

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-27

Dobra wiadomość dla mazowieckich przedsiębiorców

W wakacje rusza konkurs o unijne granty. Już w lipcu 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi nabór wniosków na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję na jakie inwestycje będzie można otrzymać wsparcie z puli wynoszącej 6 mln euro.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://mazowia.eu/media-wydarzenia/dobra-wiadomosc-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-w-wakacje-rusza-konkurs-o-unijne-granty.html

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-27
 • fot. arch. Stowarzyszenie WIOSNA

Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w Nadarzynie!

To już ostatni dzwonek, by zostać Liderem SZLACHETNEJ PACZKI 2014 w Nadarzynie. Jeśli do końca czerwca uda się go znaleźć, w grudniu pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących w naszym mieście.

 Uczą się zarządzania pracą i czasem innych wolontariuszy, bezpośrednio pomagają potrzebującym, realnie zmieniają otoczenie, w którym żyją – to Liderzy SZLACHETNEJ PACZKI, czyli osoby, które prowadzą Drużyny wolontariuszy w swoich miastach. Właśnie teraz można się zgłosić i zostać jednym z nich. Liderzy odnajdą potrzebujące rodziny, skoordynują pracę wolontariuszy i już po raz 14 połączą biednych i bogatych. A przy okazji posiądą mnóstwo przydatnych w późniejszym życiu umiejętności, pożądanych szczególnie na rynku pracy. Tylko tam, gdzie w czerwcu zgłosi  się Lider, SZLACHETNA PACZKA w grudniu dotrze z pomocą oraz impulsem do zmiany do potrzebujących rodzin.

 W Nadarzynie wciąż trwają poszukiwania Lidera SZLACHETNEJ PACZKI! Jak się zgłosić? Wystarczy wejść na www.superw.pl i wypełnić formularz. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca. SZLACHETNA PACZKA gwarantuje Liderom serię szkoleń, które przygotują go do pełnienia swojej roli.

W 2013 roku SZLACHETNA PACZKA  zjednoczyła aż 617 000 osób. W organizację projektu włączyli się już m.in. Bronisław i Anna Komorowscy, Halinka Mlynkova, Anna Mucha, Szymon Majewski, Robert Lewandowski wraz z innymi sportowcami oraz aktorka Basia Kurdej-Szatan. Dla 74% Liderów, udział w SZLACHETNEJ PACZCE był jednym z najważniejszych wydarzeń w ich życiu.

szczegóły: www.superw.pl

Agnieszka Czaplicka - Koordynator ds. Promocji

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-27

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 30.06 - 04.07.2014 r. planowane jest wyłączenie prądu. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-27

Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn – IMPREZA ODWOŁANA!

Z przykrością informujemy, że koncert Orkiestry OSP Nadarzyn planowany na najbliższą niedzielę 29 czerwca br., o godz. 13.00 na placu Poniatowskiego w Nadarzynie został odwołany. Muzycy wraz z kapelmistrzem zmuszeni są do rezygnacji z występu w Nadarzynie gdyż w niedzielę rano rozpocznie się próba generalna przed występem na Festiwalu Orkiestr Wojskowych w warszawskiej Hali Torwar, a muzycy zobowiązani są do uczestnictwa w przygotowaniach.

Jednocześnie muzycy wraz z kapelmistrzem serdecznie zapraszają wszystkich sympatyków do Warszawy na Festiwal Orkiestr Wojskowych.

Więcej informacji na temat tego koncertu na stronie: http://www.dgw.wp.mil.pl/pl/69.html

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-27

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2014

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała raport dotyczący wyników egzaminów. Gimnazjaliści pisali egzamin w kwietniu, składał się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. Poniżej zamieszczono porównanie wyników egzaminu z:
- WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO,
- POWIATU PRUSZKOWSKIEGO,
- GMINY NADARZYN,

WYNIKI:
I. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – JĘZYK POLSKI:

Woj. -  70%
Powiat -  73,06%
Gimnazjum – 73,3%

II.CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – HISTORIA WOS:
Woj. – 60,9%
Powiat – 64,02 %
Gimnazjum – 62,4%

III.CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - MATEMATYKA:
Woj. 50,2%
Powiat: 54,91%
Gimnazjum: 46,1%

IV. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –PRZYRODA, CHEMIA, GEOGRAFIA, FIZYKA:
Woj. -  54,1%,
Powiat – 58,70%
Gimnazjum – 54,4%

V.JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY:
Woj. – 80,8%
Powiat – 77,22%
Gimnazjum – 72%      

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY:
Woj. – 62,70%
Powiat – 55,57%
Gimnazjum – 44,80%      
                                                                                                                 
VI. JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY:
Woj. – 53,2%
Powiat - 64,54%                      
Gimnazjum - 61,60%

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY:
Powiat - 54,52%                      
Gimnazjum – 55,80%

VII. JĘZYK ROSYJSKI  POZIOM PODSTAWOWY:
Powiat – 67,95%                      
Gimnazjum – 45,0%

Inspektor ds. oświaty

 

 


 

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-26

Gimnazjum w Nadarzynie - ogłoszenie

Middle School in Nadarzyn is looking for NATIVE SPEAKER OF ENGLISH to teach conversation one day a week from September to June.

Good communication skills are a must.
Experience in teaching is a plus.
Contact : magda.drzewiecka@vp.pl

Gimnazjum w Nadarzynie poszukuje anglojęzycznego nauczyciela ( Native Speaker’a) do prowadzenia lekcji konwersacji w wymiarze 6 godzin tygodniowo od września do czerwca 2015.

Oczekujemy dobrych umiejętności komunikowania się z młodzieżą oraz kreatywności.
Doświadczenie w nauczaniu będzie dodatkowym atutem.
Kontakt : magda.drzewiecka@vp.pl

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-26

Przypominamy o dyżurach wakacyjnych ZOZ

Informujemy, że Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny
w dn. 28.07-17.08.2014r.
Dyżur będzie pełnił  Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie.
Tel. 22 739 48 40


Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-07-25
 • -

Podziękowanie za udział w akcji pn. ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich''

Gmina Nadarzyn otrzymała podziękowanie od Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej za aktywny udział we wspólnej, ogólnopolskiej akcji pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Z okazji przypadającej w tym roku 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej w całym kraju w pierwszych dniach maja br. odbywały się imprezy lokalne, których celem była prezentacja przedsięwzięć i inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich, które poprawiają jakość życia społeczeństwa.

W ramach „Dni Otwartych” Gmina Nadarzyn przy współpracy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” zorganizowała 01.05. br. mini piknik pod nazwą „zaPARKuj w Młochowie”. Zaprosiliśmy naszych mieszkańców do parku, którego rewitalizacja dostała blisko 6 mln. dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-25
 • -

Zapraszamy na koncert Orkiestry OSP Nadarzyn - IMPREZA ODWOŁANA

Muzycy i  kapelmistrz Orkiestry OSP Nadarzyn serdecznie zapraszają  w najbliższą niedzielę  29 czerwca br., o godz. 13.00 na plac Poniatowskiego w Nadarzynie, gdzie odbędzie się kolejny  z cyklu koncert parkowy.

Natomiast o godz. 16.00 na Festiwalu Orkiestr Wojskowych w  warszawskiej Hali Torwar, gościnnie wystąpią Orkiestra OSP Nadarzyn wraz z  zespołem tanecznym ,,Gracja’’, Mistrzyniami Europy w tańcu mażoretkowym i ich instruktorką  Kateriną Kubickovą

IMPREZA ODWOŁANA!!!!

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-24

Inwestycje

W dniu 24.06.2014r została zawarta umowa na wykonanie

Zadanie nr 1 BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIOSENNEJ I LILIOWEJ W NADARZYNIE

Zadanie nr 2 BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. FIOŁKOWEJ I MALWY W NADARZYNIE.

Wykonawca firma AMAR Sp. z o.o. ul. Energetyków 1 Lublin

Cena zadanie 1 : 282.900 zł

Zadanie 2: 123.000 zł

Termin realizacji po 3 miesiące (oddzielnie na każde zadanie).

 

Referat Inwestycji

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-25
 • fot. arch. NOK

,,Powitanie Lata''

Zapraszamy na ,,Powitanie Lata'' w Młochowie! Szczegóły po kliknięciu w plakat.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-24

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 23-29.06.2014 r. planowane jest wyłączenie prądu. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23

,,ORLIK 2012 ‘’ Rusiec – harmonogram pracy

Informujemy, że kompleks boisk sportowych ,,ORLIK 2012’’ w Ruścu przy ul. Górnej czynny będzie w miesiącu lipiec 2014 r. w n/w dniach i godzinach:

Wtorki – Środy-Czwartki-Piątki w godz. 15.30-17.30 ogólnodostępne dla wszystkich,
Wtorki-Środy-Czwartki-Piątki w godz. 17.30-21.30 grupy zorganizowane – piłka nożna,
Soboty- w godz. 15.00-20.00.

Animator Sportu

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23

Zawody wędkarskie w Młochowie

W sobotę 21 czerwca  2014 roku na stawach w Młochowskim parku odbyły się zawody wędkarskie o Puchar  Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn p. Tomasza Muchalskiego, zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Młochowie. Wzięło w nich udział 13 zawodników. Zwycięzcą zawodów został p. Tomasz Pogorzelec (4.00 kg), miejsce drugie zajął  p. Łukasz Osiński (2.12 kg), trzecie miejsce p. Paweł Wojciechowski (1.60 kg). Pamiątkowe puchary wręczył  p. Tomasz Muchalski – Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Po oficjalnym zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym grillu.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23
 • -
 • -
 • Puchar za III m-sc
  Puchar za III m-sc
 • Puchar za II m-sc
  Puchar za II m-sc
 • I m-sc zawodów wędkarskich
  I m-sc zawodów wędkarskich

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Zapraszamy na XLV Sesję Rady Gminy Nadarzyn, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. /środa/ o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/. Informacja o zwołaniu sesji oraz projekty uchwał: http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=874

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23
 • fot. sekcja piłki nożnej

V Edycja Milan Sport Cup dla Rodziców

W dniu 15 czerwca 2014 r.  na obiekcie GOS w Nadarzynie (ul. Sitarskich 4)  rozegrany został turniej piłkli nożnej, w którym grali rodzice młodych zawodników. Role się odwróciły i trzeba przyznać, że emocji nie brakowało,a i dzieci świetnie się bawiły oglądając swoich tatusiów biegających za piłką.

Już dziś zapraszamy na jesienną edycję halową!!!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.RODZICE WIDOK SKIERNIEWICE
2.RODZICE A.P. RAWSKIE SKRZATY RAWA MAZ.
3.RODZICE GKS POGOŃ 2005
4.RODZICE OFFENSYWA KSIĄŻENICE
5.RODZICE ZNICZ PRUSZKÓW 2007
6.RODZICE A.P. MSZCZONÓW
7.RODZICE PIAST PIASTÓW 2003
8.RODZICE GLKS NADARZYN

Najlepszy strzelec: Paweł Mirecki - Widok Skierniewice
Najlepszy zawodnik: Przemysław Leniarski - Pogoń
Najlepszy bramkarz: Robert Nowecki - Offensywa

OGROMNE BRAWA I PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W TURNIEJU !!!
JESTEŚCIE PRZYKŁADEM DLA RODZICÓW INNYCH ZESPOŁÓW:

Łukasz Milankiewicz - trener

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23
 • -

Ogólnopolski Konkurs dla www.rozalin.net.pl

Drodzy Państwo,
nasza wiejska strona internetowa www.rozalin.net.pl bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Witrynę Wiejską. 

Nasza strona jest jedyną stroną zgłoszoną do konkursu z całej Gminy Nadarzyn i jedną z 16 stron głoszonych w województwie mazowieckim.

Od dziś przez kolejne 6 dni walczymy o nagrodę publiczności.

Celem konkursu jest wyłonienie wiejskiej strony internetowej, która wykaże się największą sprawnością w kwestii mobilizacji swojej społeczności lokalnej oraz promocji samej strony. 

Strona, która zwycięży w głosowaniu publiczności, dostanie nagrodę, która będzie lokalnie służyła mieszkańcom. Wręczenie nagród odbędzie się w Senacie RP.

To od naszego zaangażowania w głosowanie i mobilizację innych zależy, czy nasza lokalna społeczność uzyska nagrodę.

Głosowanie jest proste i zajmuje dosłownie pół minuty.

Głosując trzeba tylko podać swojego maila i powtórzyć kod, który wyświetla się na stronie głosowania.

Poniżej link, na który trzeba kliknąć, by zagłosować:
http://www.konkurs.kss.org.pl/rejestracja.php?wartosc=www.rozalin.net.pl

Będę bardzo wdzięczna za wsparcie promocji na gminnych stronach internetowych.
Niech o Rozalinie i Gminie Nadarzyn będzie głośno na całą Polskę.


Sołtys Rozalina
Agnieszka Palmowska

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-23

GOPS - Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430). Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), które wchodzi w życie z dniem 16 czerwca br. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które przystąpią do programu i zaoferują rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia. Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony będzie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.
Dokumentem identyfikującym uprawnionych członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie przez Wójta na wniosek członka rodziny. Karta wydawana będzie rodzicom oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony a w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia lub odpowiednio do ukończenia roku szkolnego lub akademickiego nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, dla dzieci z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia na okres ważności orzeczenia, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole. Aby uzyskać kartę należy złożyć stosowny wniosek oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.
W celu uzyskania KDR w ramach programu rządowego należy kontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nadarzyn Panią Ewą Bańkowska pokój 133 od wtorku – do czwartku w godzinach 9.00 -  12.00.

 

EWA BAŃKOWSKA - INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-17

ZOZ informuje

Informujemy, że dnia 20.06.2014r.(piątek) Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny.
Dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie.

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14 


Zapisy do Poradni Rehabilitcji na II półrocze 2014
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAPISÓW NA II PÓŁROCZE 2014
TO PRZEŁOM CZERWCA I LIPCA

czytaj komunikat http://www.zoz.nadarzyn.pl/pliki/2014/informacje/Zapisy%20do%20Poradni%20Rehabilitacji.pdf

źródło: http://www.zoz.nadarzyn.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-17

Turniej Koszykówki

W dniu 14.06. 2014 r. odbył się turniej koszykówki dwuosobowej. Do turnieju zgłosiło się 12 zawodników. Grały  cztery zespoły,  w systemie każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa :
I miejsce – PODNOGO(4 uczestników),
II miejsce –ALGIDA( 3 uczestników),
III miejsce – TELETUBISIE (3 uczestników),
IV miejsce – Rodzina Stefańskich ( 2 uczestników).

Na zakończenie turnieju rozdano dyplomy  oraz medale.

Jacek Gembal - trener

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-16
 • fot. arch. sekcja koszykówki
 • fot. arch. sekcja koszykówki
 • fot. arch. sekcja koszykówki
 • fot. arch. sekcja koszykówki
 • fot. arch. sekcja koszykówki
 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-16

Lotto Poland Bike Marathon 2014 r.

Lotto Poland Bike Marathon 2014 r. po raz II w Młochowskim Parku. W niedzielę 15 czerwca br. blisko około 800 miłośników jazdy na rowerach  górskich ścigało się już w szóstym spośród trzynastu etapów maratonu. Gościem honorowym  LOTTO Poland Bike Marathon w gminie Nadarzyn był Dariusz Baranowski ( jeden z najlepszych szosowców  w historii polskiego kolarstwa).
Rywalizacja obyła się na trzech dystansach, najlepsi z najlepszych :
- Strefa FAN (7,5 km): Mateusz Jakubiuk i Aleksandra Olson Lach,
- MINI (25 km): Michał Kostrzewa i Magdalena Dąbrowska,
- MAX (50 km) - Bartosz Banach i Krysia Żyżyńska-Galeńska,

 źródło: https://www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

już wkrótce więcej informacji na http://www.polandbike.pl/ oraz relacja do obejrzenia na  iTV Nadarzyn.

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/wiadomosci-sportowe/wideo/15062014-2215/15638358

Fotorelacja na Facebooku Gminy Nadarzyn, zapraszamy do obejrzenia.

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-16

XV urodziny NOK – fotoreportaż

             

 

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-16
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką  wodociągową w ul. Kawalerskiej w dniu 17.06.2014r. w godzinach  8.00  do  12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Rozalin oraz Kostowiec.  Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

PKN

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-16

Z cyklu ,,Roztańczone przedszkolaki''.....

W dniu 12 czerwca 2014 roku miała miejsce niecodzienna wizyta w Urzędzie Gminy. Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb zaprosił dzieci z Oddziału Przedszkolnego, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Ruścu, aby wręczyć nagrody . Dzieci z tego oddziału 10 maja br. reprezentowały Gminę Nadarzyn na festiwalu pt.,, Roztańczone przedszkolaki’ ’w Błoniu. Festiwal został zorganizowany przez  Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza, w którym udział wzięli reprezentanci z 12 placówek przedszkolnych działających na terenie gmin zachodniego Mazowsza. Dzieci z Ruśca zajęły drugie miejsce za  brawurowo zatańczonego krakowiaka.  Już wkrótce z okazji 10- lecia działalności Stowarzyszenia 17 czerwca br., będzie można obejrzeć występ przedszkolaków. Bardzo serdeczne gratulujemy dzieciom i składamy podziękowanie  Pani Anicie Szopa.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-13
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Klubowa impreza w Piasecznie

28 czerwca na rynku w pobliskim Piasecznie odbędzie się festiwal muzyki klubowej! Organizatorzy obiecują, że „bęęędzie się działo!”

Housepital Festival jest to projekt, który promuje i daję okazję do imprezowania w kulturalnej atmosferze. Na scenie przy rynku w Piasecznie, położonym między ulicą Puławską, a Sierakowskiego będzie miała miejsce impreza klubowa, na której będzie królować muzyka House. W ostatnią sobotę czerwca (28.06) od godziny 16.00 będzie grało kilkunastu Dj'i, którzy mają dużo do zaoferowania i będą chcieli pokazać z całych sił na co ich stać. WEJŚCIE DARMOWE!

https://www.youtube.com/watch?v=NO52d9MJO0A&feature=youtu.be

Zagrają między innymi:

- WET FINGERS
https://www.youtube.com/user/001Records/featured

 - Levito
https://www.youtube.com/levitopl

- Martin Rosa
https://soundcloud.com/martinrosa

 - Cast Away
https://soundcloud.com/cast-away

Więcej informacji o imprezie znajduje się na stronie:

https://www.facebook.com/events/566932236757329/

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-13

Inwestycje

W tej chwili realizowane są inwestycje:

DROGI

 1. Przebudowa ul. K. Łoniewskiego w Kajetanach w zakresie nakładki oraz budowy kanalizacji – termin realizacji aneksowany do dnia 31 lipca 2014 roku.

 2. Budowa chodnika w ul. Błońskiej w Nadarzynie – podpisana umowa 24 kwietnia 2014 roku, termin realizacji do 24 sierpnia 2014 roku

OŚWIETLENIE

 1. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Ruścu, ul. Żwirowa dz. Nr ew. 250/38, 250/37 – trwają prace, termin realizacji do 25 czerwca 2014 roku

 2. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Kajetanach, ul. Poranka dz. Nr ew. 60/11

 3. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Starej Wsi, ul. Grodziska dz. Nr ew. 91/1 – trwają prace

 4. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Urzucie, ul. Ekologiczna dz. Nr ew. 263/1, 261/1

 5. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Rozalinie ul. Młochowska dz. Nr ew. 102/1 – prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu przewidziane zakończenie koniec czerwca.

 6. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Rozalinie, ul. Przemysłowa dz. Nr ew. 42/10, 44/1, 44/5, 44/6, 55/1, 78/1, 80/9, 81/1, 82, 83/11 oraz dz. nr ew. 65/1, 65/10, 65/13, 69/1, 70.

 7. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Zielonej w Wolicy – podpisana umowa, termin realizacji do końca 28 lipca 2014 roku

  Zakończone zostały prace na ul. Przemysłowej w Rozalinie trwają prace na ul. Ekologicznej w Urzucie, Poranka w Kajetanach, Grodziskiej w Starej Wsi.

  ROBOTY BUDOWLANE

  Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu – obecnie wykonywane są prace posadzkowe na parterze oraz piętrze segmentu C i D. Prace tynkarskie w segmencie C trwają natomiast zakończyły się w segmencie D. Tynkowanie ścian zakończy się około 14 czerwca 2014 roku. Trwa kontynuacja prac związanych z elewacją na budynku. Zostały wznowione prace przy wykonaniu zbiornika retencyjnego wód opadowych, które zostały wstrzymane z powodu intensywnych opadów deszczu.

 8. Trwa montaż parapetów wewnętrznych oraz glazury w sanitariatach. W trakcie montowania jest instalacja wentylacji mechanicznej w auli, kuchni oraz Sali gimnastycznej.

 9. Remont i modernizacja Parku „Skwer” przy ul. Lipowej w Nadarzynie – trwają roboty budowlane, planowane zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania około 10 września 2014 roku.

 10. Nadbudowa i rozbudowa budynku świetlicy na działce o nr ew. 149 i 148/4 w Rozalinie – odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

 11. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Wolicy – trwają prace nad zagospodarowaniem terenu wokół zamontowanych zabawek i urządzeń.

Ponadto na bieżąco trwają:

- dostawa tłucznia kamiennego 5000 t

- dostawa tłucznia betonowego 5000 t

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych ul.: Jeżynowa w Strzeniówce i Graniczna w Nadarzynie, Jodłowa i Komorowska w Strzeniówce, Główna w Ruścu, Grzybowa i Nauczycielska w Kostowcu:

- dwukrotne mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie gminy Nadarzyn – ponowne profilowanie nastąpi w połowie czerwca.

KANALIZACJA I WODOCIAGI

 1. Budowa wodociągu ul. Pawia Młochów – Rozalin – trwają prace

Referat Inwestycji

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-12

Inwestycje - przetarg

W dniu 11.06.2014 r. ogłoszono przetarg na:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Ruścu, ul. Myśliwska, dz. nr ew. 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/84, 256/1, 256/3, 257.

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Strzeniówce ul. Komorowska,  dz. nr ew. 509/14, 515/12, 516/39, 580.

Zadanie nr 3 -Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Strzeniówce ul. Pruszkowska, dz. nr ew. 363, 370/1

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Nadarzynie, ul. Akacjowa dz. nr ew. 53/5, 55/9, 57/5, 59/2, 65/2, 67/8, 71/2, 73/1, 75/1, 77/1, 80/1, 81/1, 101/2, 107/2, 108/3, 108/8, 837/5, 837/11, 838/28, 838/36, 1436, 1600/2, 1660

Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Walendów ul. Bukietowa dz. nr ew. 38/7

Termin składania ofert 26.06.2014 godz. 10.00.

Referat Inwestycji

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-12

Mistrzostwa Gminne Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce

W dniu 10 czerwca 2014 roku na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce.  W tych zawodach wzięły udział 3 szkoły. Klasyfikacja końcowa jest następująca:  Pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa w Nadarzynie  -  156 pkt ,  drugie miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu - 104 pkt , trzecie miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie -100 pkt. Punkty dla szkoły zdobyli zawodnicy plasujący się na 6 pierwszych miejsca. Zawody w lekkiej atletyce były ostatnimi w spartakiadzie szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.

Klasyfikacja Gminnej Spartakiady Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 jest następująca:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - 40 punktów
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu -  36 punktów
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie - 27 punktòw
IV miejsce -  Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej  - 18 punktów
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Kostowcu - 11 punktów  

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-12
 • http://www.kppsp-pruszkow.mojbip.pl/?pid=24

Zapraszamy na zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 14 czerwca 2014 r. na stadionie sportowym Zespołu Szkół przy ul. Gomolińskiego w Pruszkowie, odbędą się zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział wezmą nasze jednostki: OSP Nadarzyn i OSP Mlłochów. Serdecznie Zapraszamy!!!!

Szczegóły na plakacie. 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11
 • fot. arch. NOK

Mini Piknik Rodzinny w Parolach

Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich z Parol oraz świetlica Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, zapraszają na Mini Piknik Rodzinny z okazji 15-lecia NOK.

Szczegóły na plakacie:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11
 • fot. arch. Muzeum w Skawisku

Muzeum w Stawisku serdecznie zaprasza!!!

Muzeum w Stawisku będzie jednym z miejsc, w których odbywać się będzie BIG BOOK FESTIVAL. Zapraszamy w niedzielę, 15 czerwca w godzinach 12.00 – 15.00 na Retropiknik w Stawisku.

Program w skrócie:
12.00-12.30 – pokaz archiwaliów
12.30-13.00 – spotkanie z Robertem Papieskim w gabinecie pisarza
13.00-13.30 – rozmowa z Małgorzatą Zawadzką w sypialni Iwaszkiewiczów
13.30-14.00 – słuchanie muzyki z płytoteki Jarosława Iwaszkiewicza w pokoju gościnnym („umieralni”), płyty wybiera: Radosław Romaniuk
14.00-14.30 – rozmowa z Ewą Cieślak w bibliotece o księgozbiorze pisarza
14.30 – pokaz filmu Jarosław Iwaszkiewicz (1979), Jadwiga Zajicek

Przez cały czas od 12.00-15.00 trwał będzie Retropiknik w ogrodzie i na werandzie
- pokaz mody z lat 30. w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Bluszcz,
- nauka gry w krokieta,
- na werandzie działała będzie czytelnia z książkami Jarosława Iwaszkiewicza, będzie
można także posłuchać poety interpretującego własne wiersze.

Do Stawiska będzie można dojechać bezpłatnie dzięki specjalnym biletom Big Book Festival.

Więcej informacji na stronie Festiwalu www.bigbookfestival.pl

Wstęp wolny!

Dorota Rychlik
Muzeum w Stawisku

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11

Sobotni piknik w Wolicy

Zapraszamy do samorządowej telewizji itvNadarzyn na relację z pikniku w Wolicy, który odbył się w dniu 7 czerwca 2014 roku: http://www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn.html?flash=169

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11

Gimnazjum - rozdanie nagród w konkursach plastycznych

W konkursach zostały rozdane nagrody w kategoriach "Gimnazjum Marzeń" oraz "Portret Jana Pawła II". Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb. Zapraszamy na relację na http://www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn.html?flash=168

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11

LOTTO Poland Bike Marathon: Nadarzyn na kolarskim celowniku

LOTTO Poland Bike Marathon 2014 prawie na półmetku. Przed amatorami MTB już szósty spośród trzynastu etapów zaplanowanych w tegorocznym kalendarzu. W niedzielę, 15 czerwca miłośnicy jazdy na rowerach górskich wystartują w Nadarzynie, znajdującym się zaledwie 20 km od Warszawy. Gmina Nadarzyn drugi raz znajdzie się na mapie Poland Bike. W zeszłorocznym debiucie była areną rywalizacji w formule XC, a tym razem w lasach wokół Nadarzyna odbędą się wyścigi na znacznie dłuższych dystansach, pierwszy raz zaliczane do cyklu LOTTO Poland Bike Marathon. Kolorowe Miasteczko z Biurem Zawodów, startem i metą wyścigów znajdą się, tak jak przed rokiem, w Parku Pałacowym w Młochowie. To teren wymarzony do jazdy na dwóch kółkach.

- To będzie prawdziwe powitanie lata na sportowo. Wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask – mówi Grzegorz Wajs, były kolarz zawodowy i organizator LOTTO Poland Bike Marathon. – Gmina Nadarzyn stawia na sport i rowerową rekreację. Wracamy tu z wielką przyjemnością. Wytyczymy nową nadarzyńską trasę w lasach młochowskich, która powinna przypaść do gustu kolarskim maratończykom. Zapraszam do Nadarzyna 15 czerwca!

Rywalizacja odbędzie się na trzech dystansach: MAX (50 km), MINI (25 km) oraz FAN (7 km - dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, otwarte mistrzostwa Nadarzyna w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

VI etap LOTTO Poland Bike Marathon 2014 w Nadarzynie jest organizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Nadarzyn.

BIURO ZAWODÓW
Park Pałacowy w Młochowie (Miasteczko Poland Bike) – 14 czerwca (sobota) godz. 17.00-20.00 oraz 15 czerwca (niedziela) godz. 8.00-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.00-12.00 (dystanse MINI i MAX).

PROGRAM ZAWODÓW
8.00-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
8.00-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX)
11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I – rocznik 2000-2003, sektor II – rocznik 2004-2007)
11.15 - start dystansu FAN (7 km)}
12.15 - ustawianie zawodników w sektorach (I-VIII) na starcie dystansów MAX i MINI
12.30 - start dystansów MAX (50 km) i MINI (25 km)
12.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na terenie Miasteczka Poland Bike
14.00 - dekoracja dystansu FAN i Mini Cross
15.45 - dekoracja dystansów MINI i MAX oraz losowanie nagród dla uczestników

DODATKOWE INFORMACJE
Podczas maratonu będzie funkcjonował elektroniczny system pomiaru czasu (start i meta) oraz na trasie kontrolna mata elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu zawodów zawodnicy otrzymają swój wynik SMSem (warunek - przy rejestracji należy podać nr telefonu komórkowego). W Miasteczku Poland Bike będzie można skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego firm OLSH i Beat Bike (regulacje sprzętu, hamulce, przerzutki, wymiana dętek, serwis postartowy). Będzie też bezpłatny, profesjonalny masaż Zespołu Medycznych Szkół Policealnych z Otwocka, zarówno przed, jak i po starcie. Dla wszystkich uczestników maratonu bufety na trasie i w Miasteczku Poland Bike („kolarski makaron”, ciasta, ciasteczka, owoce, batony, napoje, izotoniki itp.). Dla dzieci – Chatka Małolatka (malowanie buziek, zajęcia i zabawy plastyczne, edukacyjne i integracyjne konkursy pod okiem wyspecjalizowanych animatorów).

więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

Zwiastun imprezy dostępny na iTV Nadarzyn

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • fot. wwwzbigniewswiderski.pl
 • LOTTO Poland Bike Marathon 2014

Zapraszamy na badanie mammograficzne

Mammografia 16.06.2014r.- skorzystaj z badania! godz. 9.00-17.00 przy SPG ZOZ w Nadarzynie. Jeśli jesteś w grupie wiekowej 50-69 lat oraz nie badałaś się w ciągu ostatnich 24 miesięcy, badanie jest bezpłatne. W innym przypadku koszt badania wynosi 80 zł.  Rejestracja pod numerem tel. 85 676 03 32/ 85 676 13 22

źródło: http://www.zoz.nadarzyn.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-11
 • -
 • -

X Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Półmaratonie

W Rudawie 8 czerwca 2014 r. odbyły się X Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Półmaratonie. Mimo bardzo wysokiej temperatury i niekorzystnych warunków dla biegaczy, w zawodach udział wzięła spora grupa nauczycieli. Gminę Nadarzyn reprezentował Pan Jacek Nowocień ( nauczyciel  W-F w Szkole Podstawowej w Ruścu), który zajął I miejsce.

Serdecznie gratulujemy!!!

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-10

Weekend z rodziną

W ostatni weekend na terenie Gminy Nadarzyn odbyły się kolejne pikniki rodzinne, m.in. w Kostowcu, Woli Krakowiańskiej oraz w Wolicy. Organizatorami byli: w Woli Krakowiańskiej i w Kostowcu nauczyciele, uczniowie i  ich rodzice, natomiast w Wolicy piknik odbył się z okazji   świętowanego niedawno Dnia Dziecka – a  zorganizowali go Sołtys, Rada Sołecka oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury.  Przygotowanych było mnóstwo atrakcji, a przybyłym towarzyszyła  dobra zabawa i piękna pogoda. Zdjęcia z imprez poniżej: 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-10
 • SP Wola Krakowiańska
 • -
 • -
 • -
 • Teren świetlicy NOK w Wolicy
 • -
 • -
 • -
 • Przy boisku Orlik w Kostowcu
 • -
 • -
 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 9-13.06.2014 r. planowane jest wyłączenie prądu. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska
 • fot. arch. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II

„Adopcja na odległość”

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie włączyło się w program „Adopcja na odległość” w marcu br. Szkoła podjęła zobowiązanie udzielania pomocy dzieciom z Demokratycznej Republiki Konga. W kwietniu Samorząd Uczniowski przeprowadził w gimnazjum publiczną zbiórkę pieniędzy, a zebrane środki przekazał na edukację- alfabetyzację, dożywianie, przybory toaletowe oraz odzież dla dzieci i młodzieży z terenów podległych salezjańskiej misji pod wezwaniem św. Dominika Savio. W czerwcu na ręce opiekunów Samorządu Uczniowskiego spłynęło podziękowanie za przekazaną ofiarę.

Joanna Lis – opiekun SU.

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-09
 • fot. arch. Gimnazjum im. św. Jana Pawa II w Nadaryznie

EKO Spływ Kajakowy

W ramach projektu I Nadarzyński Eko Top 2014 i przypadający na dzień 05.06.14 r. -  Swiatowy Dzień Ochrony Środowiska gimnazjaliści wyruszyli na I Ekologiczny Spływ Kajakowy po rzece Jeziorce. W bezpłatne kajaki zaopatrzył nas pan Jacek Andrzejak, który już od dłuższego czasu zaangażowany jest w ochronę malowniczej rzeczki i zajmuje się spływami na jej terenie. W trakcie spływu uczestnicy mieli okazję szlifować kajakarskie umiejętności, ale jednocześnie porządkowali brzegi rzeki ze śmieci, jak również wyławiali różne „dziwne” przedmioty z jej nurtu. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wczuli się w rolę „poławiaczy rzecznych skarbów”, czego rezultatem była zbiórka 20 worków śmieci. Po wykonanej z wielką przyjemnością i radością pożytecznej pracy, w Konstancinie-Jeziorna czekał na nas poczęstunek z ogniska, oraz przygotowany przez Łukasza Dąbrowskiego występ muzyczny.

Podziękowania dla Dyrekcji gimnazjum za dofinansowanie transportu na miejsce imprezy, oraz opiekunom (p. B. Łaszczewskiej, p. A. Habie Czajńskiej, p. P. Napiórkowskiemu, p. D. Leśniewicz, ks. J. Kuśmierczykowi)  za pomoc. Organizatorem spływu była p. Magdalena Milczarek – nauczyciel w-f. za pomoc.

p.   Magdalena Milczarek – organizator spływu

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-09
 • fot. arch. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
 • fot. arch. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie

XLIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z ostatniej sesji Rady Gminy z dn. 28.05.2014r - TUTAJ

 • autor: Roman Ćwiertniewicz, data: 2014-06-09
 • -

Informacja

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Rzeszowie - koordynatora ogólnopolskiego badania statystycznego obiektów noclegowych, Wójt Gminy Nadarzyn przypomina podmiotom prowadzącym działalność obiektów noclegowych na terenie Gminy Nadarzyn, o obowiązku przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach KT-1 i KT-2.

Formularz KT-1 dotyczy obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych i przekazywany jest do urzędu statystycznego co miesiąc.

Formularz KT-2 dotyczy obiektów dysponujących maksymalnie 9 miejscami noclegowymi i przekazywany jest do urzędu statystycznego w przypadku wylosowania danego obiektu do badań statystycznych.

Urząd Statystyczny zapewnia, że badania te dotyczą wykorzystania danego obiektu (liczba osób korzystających, liczba udzielonych noclegów) i nie zawierają danych finansowych i wrażliwych.

Ponadto Urząd Statystyczny informuje, że dane uzyskane w tych badaniach są ważne dla analiz rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE. Główny Urząd Statystyczny oraz poszczególne urzędy statystyczne prezentują dane z zakresu turystyki różnego rodzaju publikacji oraz banku danych lokalnych.

 • autor: Ewa Prus, data: 2014-06-09

Mistrzostwa województwa

Na przełomie maja/czerwca bieżącego roku reprezentacje uczniów  Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego z Nadarzyna  i Gimnazjum im. św. Jana Pawła z Nadarzyna walczyły o mistrzostwo województwa mazowieckiego:

Siedlce:
- w  dniach 30 - 31.05.2014 r.  uczennice Szkoły Podstawowej z Nadarzynie w mistrzostwach województwa w mini - piłce siatkowej w końcowej klasyfikacji zajęły  miejsce siódme.

Radom:
 - w dniach 29.05 - 1.06. 2014 r.  reprezentacja dziewcząt z gimnazjum wywalczyła miejsce 7-8  w mistrzostwach województwa w  piłce nożnej . 

- w dniu 2.06.2014 r. odbyły się mistrzostwa  województwa mazowieckiego szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym. Chłopcy wywalczyli wicemistrzostwo województwa    a  dziewczęta  mistrzostwo województwa mazowieckiego.

Gratulujemy wszystkim serdecznie!!!

Wiesław  Iwaniuk - koordynator sportu

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-06
 • -

Piękny uśmiech uczniów podstawówki w Młochowie

Około 80 uczniów SP w Młochowie skorzystało z bezpłatnych badań stomatologicznych. Akcja trwała do końca czerwca. U połowy przebadanych dzieci wymagane jest leczenie stomatologiczne, a u około 65-70 % zalecono konsultację ortodontyczną.

W czerwcu zakończyły się przesiewowe badania stanu uzębienia uczniów Szkoły Podstawowej w Młochowie. Podczas kilku wizyt Izabela Zawalska, doktor stomatolog sprawdziła stan uzębienia młodzieży pod kątem ewentualnej próchnicy, a także poinstruowała małych pacjentów jak należy dbać o zęby, żeby były zdrowe. Po wizycie każdy rodzic uzyskał informację zwrotną o stanie zdrowia jamy ustnej.

Dokument WHO „Zdrowie dla wszystkich w XXI w.” przekonuje, iż największą szansą na poprawę zdrowia jest zachowanie zdrowego stylu życia oraz wykonywanie badań przesiewowych, które pozwolą na wczesne wykrycie zaburzeń zdrowotnych. Potwierdzają to wyniki badań, ponieważ u połowy przebadanych dzieci wymagane jest leczenie stomatologiczne, a u ok. 65-70 % zalecono konsultację ortodontyczną.

Wprowadzanie prawidłowych zachowań i nawyków powinno być determinowane od najmłodszych lat, dlatego konieczne jest objęcie szczególną opieką dzieci i młodzież. Kluczową rolę w tej kwestii, poza rodzicami odgrywa szkoła, która ma obowiązek i powinna wspierać zespoły specjalistów takich jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie oraz specjaliści zdrowia publicznego.

Aby wychowanie zdrowotne mogło być odpowiednio wdrażane i realizowane konieczne jest tworzenie programów diagnostycznych, profilaktycznych i edukacyjnych opartych również o badania przesiewowe.

Zadziwia postawa tych, którzy nie popierają badań przesiewowych, ponieważ to tak, jakby nie promowali zdrowia. Pozytywne jest to, że są takie osoby, które stuprocentowo popierają profilaktykę.

Dziękujemy za pomoc i współpracę przy realizacji programu, w szczególności rodzicom oraz dyrektorowi SP w Młochowie - Jarkowi Wołkowyckiemu.

Marzena Nowicka-Prusakiewicz

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-05

Będzie jaśniej

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z oświetleniem w Starej Wsi ul. Grodzka oraz w Rozalinie ul. Młochowska.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-06

Piknik rodzinny w Kostowcu

W dniu 7 czerwca 2014 r., w godz. 10.00-14.30 zapraszamy dzieci z rodzicami na Piknik Rodzinny w Kostowcu. Szczegóły poniżej:

Szkoła Podstawowa w Kostowcu

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-06
 • fot. arch. SP Kostowiec

Ćwierć wieku wolności, wystawa Fenomen „Solidarności” w UG

4 czerwca przypada 25. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, podczas których w 1989 r. Polacy wyłonili swoich reprezentantów: 460 posłów i 100 senatorów. Wybory te były rezultatem porozumienia zawartego podczas obrad Okrągłego Stołu. Kiedy to spotkali się przedstawiciele władzy komunistycznej z reprezentantami opozycji i Kościoła. Głosowanie przyniosło zwycięstwo solidarnościowej opozycji. 60 proc. wyborców oddało swój głos na kandydatów wystawionych przez Komitet Obywatelski "Solidarność".
W wyniku wyborów czerwcowych powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie. Wybory doprowadziły do fundamentalnych zmian i ukazały rzeczywisty układ sił w społeczeństwie oraz oczekiwania Polaków.
4 czerwca jest nie tylko początkiem przemian ustrojowych w naszym kraju, ale również zmian w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Za sprawą transformacji w Polsce runął Mur Berliński, zmianie uległa mapa geopolityczna Europy. Przy tej okazji warto pamiętać, że grunt do tych przemian przygotowała „Solidarność” i długoletnia walka opozycjonistów o wolność.
Do poniedziałku 9 czerwca w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn można oglądać wystawę fotograficzną zatytułowaną „Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski 1980 – 1981”.
Fotografie prezentowane na tej wystawie nie są jedynie dokumentacją ważnych w tamtym okresie wydarzeń jak przyjazd do Polski Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku, czy wprowadzenie stanu wojennego nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Zdjęcia oddają atmosferę i przybliżają realia tamtych czasów.
Zapraszamy od odwiedzenia wystawy „Fenomen „Solidarności””, którą przygotował i udostępnił Instytut Pamięci Narodowej. Autorem ekspozycji jest dr Łukasz Kamiński, prezes IPN.

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-04
 • -

V Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn znów pokazali klasę. Udowodnili, że nie tylko potrafią się bawić, wiedzą jak zachować zdrowie i utrzymać kondycję. Nadarzynianie biegają, biegają całymi rodzinami i sprawia im to radość! V Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn jest tego najlepszym dowodem.
Na starcie tłum ludzi w zielonych koszulkach. Biegacze niecierpliwie czekają na sygnał do rozpoczęcia biegu. Widać skupienie i radość; są gotowi, tryskają energią. Z przodu najmłodsi, za nimi rodzice. Przed nimi do przebycia trasa licząca 1100 metrów. Organizatorzy GODM „Tęcza”, UG Nadarzyn, przy współpracy z Jackiem Nowocieniem, trenerem sekcji biegowej GLKS Nadarzyn wyznaczyli szlak biegu ulicami Nadarzyna.
- Świetna impreza, wspaniałe emocje szkoda tylko, że ilość biegaczy jest ograniczona – mówi jeden z uczestników. – Biegniemy całą rodziną – dodaje drugi. – Ja biegnę trzeci raz, warto spróbować – zachęca ojciec trzymający za rękę synka. – Ja pierwszy raz pobiegnę – informuje chłopiec.
W niedzielę, pierwszego czerwca na terenie przykościelnym w Nadarzynie wystartował V Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. Wyścig był kluczowym punktem VI Pikniku Rodzinnego. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Z rodziną w każda pogodę”, a wydarzenie swoim patronatem objęła Para Prezydencka.
Wójt Gminy Nadarzyn dał sygnał; wystartowali w dwóch grupach. Dla wielu biegaczy była to czysta zabawa, forma wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu. Biegły całe rodziny, najliczniejsze dziesięcioosobowe. Dorośli wraz z pociechami, mamy i ojcowie, dziadkowie i wnuczęta. Bieg połączył pokolenia, najmłodszy zawodnik miał 2 lata, najstarszy 64. Mieszkańcy gminy pokazali jak się należy bawić, wypoczywać i żyć zdrowo.
Pierwsi biegacze na mecie pojawili się po ponad 3 minutach. Zwycięzca biegu Konrad Taber z Brwinowa 1100 metrów trasy przebiegł w 3,38,53. Wśród kobiet najszybciej ukończyła bieg Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi, z czasem 4,08,50. Najmłodsi uczestnicy klasyfikowani byli w trzech grupach wiekowych 0-III lat, IV do VI lat. Ostatnią grupę młodzieżową stanowili Gimnazjaliści.
Na mecie czekało na biegaczy gorące powitanie kibiców. Okrzyki tłumu dopingowały sportowców. Na najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach czekały puchary i medale. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostały: dwa rowery, kijki do nording walking, piłki oraz karnety do Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone mieszczącej się w Nadarzynie przy ul. Komorowskiej.

Wszystkim biegaczom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym biegu.

Szczegółowe wyniki dostępne są w pliku:

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-04
 • V Bieg Rodzinny – wystartowały Panie
 • V Bieg Rodzinny – wystartowali Panowie
 • -
 • -
 • V Bieg Rodzinny – gratulujemy najmłodszemu uczestnikowi...
 • -

Święto Szkoły

31 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Młochowie już po raz 12 uczniowie, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście spotkali się podczas Święta Szkoły. Tego dnia na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji:
- Kabaret „Świat bajek po latach”- kl. III,
- Występ laureatów konkursu piosenki angielskiej,
- Prezentacja utworów laureatów konkursu „O szkole wierszem”,
-  „Lekcja muzealna”- przedstawienie nauczycieli wg scenariusza pani Liliany Fabisińskiej,
- Mały Edison (doświadczenia fizyczno-chemiczne),
- Dino Świat (warsztaty z przyrody i paleontologii),
- Atrakcje przygotowane przez harcerzy (wykonywanie znaczków-buttony, animacje i pyszna grochówka),
- Dmuchany zamek,
- Przejażdżka amfibią wojskową,
- Rozgrywki rodzinne: mamy kontra córki w kwadranta, ojcowie z synami rozegrali mecz piłki nożnej,  rodzinne wyścigi w rzędach,
- Dla wszystkich dzieci lody!!!
- Kawiarenka multimedialna-ciasta własnego wypieku i świeże soki.

Dochód ze sprzedaży ciast oraz prac dzieci tradycyjnie został przekazany na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu.
Pogoda nas nie zawiodła, było bardzo wesoło, smacznie, prezentacje artystów wyjątkowe, rozgrywki sportowe niezwykle emocjonujące. Dziękujemy za hojność, dzięki Państwu dochód ze sprzedaży ciast to 700 zł!!!

                                                     Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Akram

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-04
 • fot. arch. SP Młochów
 • fot. arch. SP Młochów
 • fot. arch. SP Młochów
 • fot. arch. SP Młochów
 • fot. arch. SP Młochów

Z rodziną w każdą pogodę – piknik pod prezydenckim patronatem

W niedzielę, 1 czerwca w Nadarzynie na terenie przykościelnym odbył się szósty Piknik Rodzinny. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Z rodziną w każdą pogodę”. Wydarzenie patronatem objęła Para Prezydencka RP.

Patronat Anny i Bronisława Komorowskich objął cykl trzech imprez organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn przez GODM „Tęcza”: Dzień Rodziny w Młochowie w dn. 15.05.2014 r., Dzień Rodziny w Nadarzynie w dn. 16.05.2014 r. oraz właśnie Piknik Rodzinny.

Kluczowym punktem Pikniku był V Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oprócz pucharów i medali dla najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach wśród wszystkich uczestników biegu  rozlosowano nagrody: dwa rowery, kijki do nording walking, piłki oraz karnety do Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie przy ul. Komorowskiej.

W programie były między innymi gry i zabawy sportowe, strefa plastyczna, dmuchany zamek, malowanie buziek oraz loteria CARITAS. Gwoździem programu był występ Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn.

Organizatorami imprezy byli między innymi: Gminne Ognisko Dziecięco- Młodzieżowe „Tęcza”, Urząd Gminy Nadarzyn, parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Straż Gminna, GKRPA, Hetman, CARITAS, Gminny Ośrodek Sportu, animatorzy NOK, harcerze.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-03
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • fot. arch. Wola Krakowiańska

Piknik Rodzinny

W dniu 7 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, odbędzie się Piknik Rodzinny, na który serdecznie  zapraszamy, w godz. 10.00 -13.00.

Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-06

Przypominamy

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek). Urząd Gminy Nadarzyn będzie nieczynny. Dzień ten jest wolny od pracy dla pracowników UG w zamian za dzień 3 maja br. (święto, przypadające w sobotę).

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-03
 • -

„W oparach absurdu" – Salon Poezji

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski i Stowarzyszenie K40 zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na ostatnie przed wakacjami spotkanie z poezją, które odbędzie się 15 czerwca 2014 r., o godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41.

W programie „W oparach absurdu" usłyszmy wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, które przeczytają Bartłomiej Nowosielski i Tadeusz Borowski. Znane piosenki z tego okresu zaśpiewa Karolina Skrzyńska przy akompaniamencie Moniki Zaborowskiej.

                                                     Wstęp wolny!!!

źródło: http://www.powiat.pruszkow.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-05
 • fot. www.koloroweboiska.pl

Uwaga !!!!

Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej wystartowała w konkursie „KOLOROWE BOISKA… CZYLI SZKOLNA PIERWSZA LIGA” i zwraca się z serdeczną prośbą o oddanie głosu na wideoklip, który zmontowali jej uczniowie. Należy wejść na stronę http://koloroweboiska.pl/, zrejestrować się i głosować raz dziennie. Główną wygraną jest budowa boiska szkolnego typu Orlik. Pomóżcie !!!! Dzieci liczą na wasze wsparcie!!!

link do profilu: http://koloroweboiska.pl/?p=2289

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-06

Podziękowanie

Rodzina z Krakowian, która ucierpiała w pożarze w miesiącu maj, składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-03

Profesor Henryk Skarżyński „Człowiekiem Wolności”

- Wszyscy mieliśmy szansę być tam, gdzie chcemy, robić to, co możemy i pokazywać to, co potrafimy. Myślę, że wielu z nas, w obszarze nauki wykorzystało tę szansę – powiedział profesor Henryk Skarżyński podczas uroczystej gali ogłoszenia wyników plebiscytu „Ludzie Wolności”.

Kandydatów mógł zgłosić każdy. Spośród nadesłanych propozycji kapituła wybrała 25 osób, które walczyły o zwycięstwo w pięciu kategoriach: nauka, kultura, społeczeństwo, sport i biznes. W każdej dziedzinie nominowanych było po pięć osób. Widzowie i czytelnicy głosowali wysyłając smsy. Wybierali tych, którzy są symbolem wolności, demokracji i rozwoju.
Zwycięzców ogłoszono w niedzielę na uroczystej gali prowadzonej przez Kingę Rusin i Bogusława Lindę. Wzięli w niej udział m.in. Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa i Donald Tusk.
W kategorii „Nauka” laureatem został Henryk Skarżyński. Profesor pokonał między innymi Huzara - robota księżycowego i transplantologa z Instytutu Onkologii w Gliwicach, który przeprowadził pierwszy w kraju przeszczep twarzy.
Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W Kajetanach stworzył, niemal od zera, Światowe Centrum Słuchu. W tym ośrodku wykonuje się obecnie najwięcej na świecie zabiegów poprawiających słuch.
Nagrodę specjalną “Gazety Wyborczej” dla Człowieka 25-lecia – z rąk Adama Michnika – odebrał b. prezydent Lech Wałęsa.

Źródło: tvn24.pl, fot: Cezary Piwowarski, TVN

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-03
 • Gala plebiscytu "Ludzie Wolności" fot. Cezary Piwowarski,...
  Gala plebiscytu "Ludzie Wolności" fot. Cezary Piwowarski, TVN

Dzień Dziecka w Wolicy

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Sołtys i Rada Sołecka Wolicy zapraszają wszystkie dzieci z Wolicy w dniu 7. czerwca 2014 r., o godz. 14.00 z okazji Dnia Dziecka do świetlicy Nok w  Wolicy. Szczegóły poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-06
 • fot. arch. www.nok.pl
 • fot. arch. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym

W rozgrywanych w Radomiu finałach wojewódzkich  Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym  zespół dziewcząt z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie wywalczył I miejsce , a ekipa chłopców zajęła II miejsce.  Nadarzyn reprezentowali : Weronika  Bożek i Wiktoria Ziemkiewicz , Patryk Bożek i Adrian Szeliga oraz trener Piotr Napiórkowski. Niestety nie popisał się  Szkolny Związek województwa mazowieckiego i Warszawy, który finały mazowieckie ustalił na dzień 2 czerwca , czyli w przeddzień finałów ogólnopolskich. Te z kolei rozpoczynają się od 3 czerwca w Drzonkowie ...... bagatela tylko  400 km dalej o czym uczestnicy zostali poinformowani po turnieju w Radomiu.

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie

 

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-03

Konkurs fotograficzny „Nadarzyn – Nasza Mała Ojczyzna”

W środę, 28 maja odbyło się oficjalne zakończenie Konkursu Fotograficznego oraz rozdanie nagród. Konkurs, będący częścią obchodów 560. rocznicy nadania praw miejskich Nadarzynowi, był wspaniałą okazją aby zaprezentować piękno i wyjątkowość naszej okolicy.

Uczestnicy konkursu udowodnili, że nawet na najbardziej utartych szlakach można znaleźć całkowicie pomijane, bądź traktowane dotychczas marginalnie „perełki”, które godne są tego, by je pokazać. Spośród 56 prac, które zgłoszono do udziału w konkursie, jury wybrało zdjęcie autorstwa Marleny Massalskiej zatytułowane „Sowa”.

Wszystkie zgłoszone prace prezentowały wysoki poziom artystyczny i realizowały założenia konkursu – pokazały najpiękniejsze miejsca Nadarzyna i całej gminy.

Zapraszamy do Biblioteki oraz na stronę internetową biblioteki do obejrzenia galerii prac konkursowych.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-02
 • Jury wybrało zdjęcie autorstwa Marleny Massalskiej...
  Jury wybrało zdjęcie autorstwa Marleny Massalskiej zatytułowane „Sowa”

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek 3 czerwca br. w godzinach 8.00 -13.00 planowane jest wyłączenie prądu przy ul. Błońskiej do numeru 56, ul. Platanowej, Żółwińskiej oraz Granicznej.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-02

Gminne zmagania matematyczne w roku szkolnym 2013/1014

W SP Nadarzyn odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn na poziomach klas IV – VI. W zmaganiach matematycznych brali udział reprezentanci ze szkół:

SP Nadarzyn, SP Rusiec, SP Kostowiec, SP Młochów i SP Wola Krakowiańska (ogółem 24 uczniów). Uczestnicy rozwiązywali po 5 zadań tekstowych. Wszyscy dzielnie walczyli przez 60 min, żaden z uczestników nie poddał się co zadowoliło nauczycieli. Po zakończeniu GKM uczniowie mogli przekąsić „małe co nieco” , a nauczyciele zabrali się do sprawdzania zadań,  aby wyłonić najlepszych matematyków z naszej gminy. Tak też  się stało. Komisja w składzie: p.Małgorzata Nowak, p.Mariola Duda, p.Olga Woś,p.Agnieszka Adamiec, p.Ewa Kowalczyk, p.Aneta Kowalczyk, p.Anna Batory i p.Beata Sacharczuk dokonała oceny, a lista najlepszych przedstawia się tak: klasa VI- laureatem został Jakub Knyspel (SP Kostowiec), na wyróżnienie zasłużyli: Weronika Szczepańska (SP Młochów) i Paulina Dąbrowska (SP Nadarzyn), klasa V –wyróżnienie: Kamil Nawara (SP Nadarzyn) i Andrzej Bęza (SP Rusiec), klasa IV – laureat to Jan Knyspel (SP Kostowiec),a wyróżnieni to Jakub Januszkiewicz (SP Nadarzyn), Bartłomiej Bartosik (SP Nadarzyn).

Zwycięzcom gratulujemy i w przyszłym roku widzimy się na takim konkursie w SP Młochów.
 

Małgorzata Nowak – nauczyciel

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-02
 • fot. M. Nowak
 • fot. M. Nowak
 • fot. M. Nowak

Rodzinny wyścig rowerowy „Ojcowie na start”

Na nadarzyńskim stadionie Gminnego Ośrodka Sportu w sobotnie przedpołudnie 31 maja, rodzinne drużyny kolarskie zmierzyły się w wyścigu rowerowym. Sygnał do startu dał zastępca wójta Gminy Nadarzyn Tomasz Muchalski.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Rodziców “Na Fali”. Dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim zawodnicy. Na starcie stawili się rodzice wraz z pociechami w sumie 405 osób. W wyścigu udział wzięło także 50 maluszków. W zawodach startowały drużyny w składzie rodzic lub rodzice oraz ich dzieci. Drużyny rodzinne konkurowały w 4 kategoriach wiekowych. Trasa wyścigu przebiegała ścieżkami Lasów Młochowskich i wynosiła 7,5 km.

Była to 4 edycja imprezy. Wyścigi odbywają się dwa razy do roku, wiosną oraz jesienią. Z każdą edycją cieszą się większym zainteresowaniem.

Relacja z imprezy znajduje się również na stronie organizatora:  http://nafali.org.pl/inicjatywy/ojcowie-na-start/ojcowie-na-start-2014-relacja-z-wydarzenia/


 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • fot. arch. mazowiecka straż pożarna
 • fot. arch. mazowiecka straż pożarna

STOP pożarom w lasach!!!

Mazowiecka Straż Pożarna ostrzega mieszkańców naszego województwa. To właśnie ludzie odpowiadają za powstanie ponad 90% pożarów lasów.

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-02

Rodzinny Dwudniowy Rajd Rowerowy

Zapraszamy na Rodzinny Dwudniowy Rajd Rowerowy w dniach 21-22 czerwca 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca br. pod numerem tel.: (46) 858 91 51 oraz ardesem e-mail: biuro@ziemiachelomskiego.pl

więcej informacji na plakacie poniżej.

LGD

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-06-02
 • fot. arch. LGD

Piknik w Ruścu

W sobotnie popołudnie 31 maja, na Orliku w Ruścu odbył się piknik integracyjny. W imprezie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Ruśca. Wśród wielu atrakcji były m.in. mecze piłki nożnej dzieci kontra rodzice, zawody sportowe, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek oraz słodkości  dla najmłodszych. Były także przysmaki z grilla. O oprawę muzyczną pikniku zadbali muzycy z Orkiestry OSP Nadarzyn. Chętni mogli zwiedzić budowę pobliskiego kompleksu oświatowego, pod przewodnictwem kierownika budowy.

Organizatorami pikniku było Stowarzyszenie Mieszkańców Ruśca, Radny Marcin Karczmarczyk, LKS Orzeł Nadarzyn oraz animator sportu z Orlika w Ruścu Zbigniew Siwiec. Przekąski oraz atrakcje były darmowe dzięki sponsorom w tym: DB Schenker, InCubi, Flesch, Polska, Mago, Hetman, Royal Events, Rosa Bud.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-06-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.