Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Trevi nel Lazio http://www.comune.trevinellazio.fr.it/visualizzahp.php?Id=1

Idea nawiązywania bezpośrednich, stałych kontaktów pomiędzy miastami i gminami powstała krótko po zakończeniu II wojny światowej. Miała ona wówczas na celu jak najszybsze przełamanie barier pomiędzy narodami i ludźmi. Ruch miast bliźniaczych stał się wtedy naturalnym elementem życia samorządowego. Rozwijanie i zagęszczanie sieci bliźniaczych uważane było i jest za istotny element w procesie integracji europejskiej. Kontakty pomiędzy społecznościami zamieszkującymi różne państwa, budowanie wzajemnych, partnerskich relacji, różnorodne formy współpracy i często wzajemna pomoc stanowią bazę budowania wspólnej Europy. Również w gminie Nadarzyn podjęte zostały starania w celu nawiązania współpracy bliźniaczej.

  • -

Jesienią 2002 roku, we Włoszech (miasteczko Fiuggi w regionie Lazio - leżącym na południowy wschód od Rzymu) odbyło się seminarium, poświęcone problematyce Unii Europejskiej i bliźniaczeniu się gmin. Ze strony polskiej do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele podwarszawskich gmin i miast, a więc: Błonia, Leszna, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Michałowic, Pruszkowa, Milanówka oraz Nadarzyna. Ze strony włoskiej w seminarium uczestniczyło również osiem gmin z regionu Lazio. Tematyka seminarium dotyczyła w głównej mierze spraw Unii Europejskiej, europejskich programów finansowych oraz porozumień partnerskich pomiędzy miastami i gminami. Część teoretyczną zakończono wizytami w gminach włoskich, gdzie Polacy zapoznali się z funkcjonowaniem włoskiego samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym.

Gmina Nadarzyn, w wyniku uczestnictwa w seminarium nawiązała kontakt z Trevi nel Lazio – gminą leżącą w regionie Lazio, ok. 100 km na południowy wschód od Rzymu, w prowincji Frosinone. Obszar gminy wynosi 54,44 km2, a liczba ludności – 2 tys. 300.

Trevi nel Lazio składa się z dwóch części: starego średniowiecznego miasta z zamkiem w centrum oraz części letniskowej zamieszkałej przez 200 stałych mieszkańców, a w sezonie przez 15 tys. przyjezdnych, którzy posiadają tam swoje rezydencje letnie i apartamenty. W gminie funkcjonuje przedszkole, szkoła elementarna i gimnazjum. Dookoła gminy rozciągają się wzgórza Simbruni i Ernici, ich terytorium to parki narodowe. Dużo lasów, górzysty teren, w który wkomponowana jest miejscowość, nadaje Trevi malowniczy krajobraz.

W styczniu 2003 r. gmina Nadarzyn przyjęła trzyosobową delegację z Trevi nel Lazio. Wizyta była krótka, ale program napięty. Goście z Włoch obejrzeli gimnazjum w Nadarzynie wraz z halą sportową, szkołę podstawową w Młochowie, Nadarzyński Ośrodek Kultury, bibliotekę i świetlicę wiejską w Rozalinie. Byli honorowymi gośćmi konkursu piosenkarskiego „Śpiewający Nadarzyn” oraz turnieju halowego piłki nożnej, jaki odbył się w nadarzyńskiej hali sportowej.
Podczas tej wizyty wójt gminy i burmistrz Trevi podpisali List Intencyjny (przygotowany w języku polskim oraz włoskim) odnośnie nawiązania i kontynuowania współpracy gmin.

  • -

Przeprowadzono także wstępne rozmowy na temat wymiany młodzieży, która jest pierwszym, nieodłącznym elementem bliźniaczenia się gmin i wyrazem ich współpracy. Przedstawiciele z Włoch zostawili również zaproszenie do Trevi dla delegacji gminy Nadarzyn.

Podczas rewizyty, która odbyła się w końcu lutego 2003 r., przedstawiciele władz Nadarzyna mieli okazję obejrzeć tamtejsze obiekty placówek gminnych (szkoła, ośrodek pomocy społecznej). Również we Włoszech podpisany został list intencyjny o współpracy gmin. Ustalono również termin oficjalnego zawarcia porozumienia o współpracy bliźniaczej Trevi i Nadarzyna.

Termin podpisania porozumienia w Nadarzynie ustalono na maj 2003 roku.

17 maja, podczas uroczystej, X Sesji Rady Gminy Nadarzyn, radni podjęli jedyną uchwałę (X/168/2003) w sprawie współpracy Gminy Nadarzyn z Gminą Trevi nel Lazio. Rada Gminy mając na celu budowanie i rozwój współdziałania ze społecznością lokalną innego państwa, postanowiła nawiązać współpracę z gminą włoską.

Burmistrz Trevi i Wójt Nadarzyna podpisali akty zbliźniaczenia w obecności przedstawicieli z Włoch, radnych Gminy Nadarzyn, gości w osobach senatorów RP Andrzeja Wielowieyskiego i Roberta Smoktunowicza, posła RP Janusza Piechocińskiego oraz starościny powiatu pruszkowskiego, prezydenta Pruszkowa, burmistrzów i wójtów gmin sąsiednich i mieszkańców naszej gminy. Uroczystość uświetniła nadarzyńska Orkiestra Dęta wykonując hymny włoski i polski; delegacja z Włoch przywiozła na tę okoliczność sztandar. Odczytany został także list gratulacyjny od Dariusza Szymczychy - Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

  • -

Poza podpisaniem porozumienia podjęto również rozmowy o wakacyjnej wymianie młodzieży, w następstwie których w ostatnim tygodniu sierpnia 2003 r. grupa młodzieży ze szkół podstawowych z terenu całej gminy oraz gimnazjum w Nadarzynie przebywała w Trevi. Młodzież miała okazję m.in. zwiedzić Rzym i oddać hołd poległym w walce pod Monte Cassino, a także uczestniczyć w uroczystościach, jakie odbyły się w tym czasie w Trevi w związku z 850 rocznicą śmierci patrona gminy - św. Piotra Eremity. W uroczystościach uczestniczyła także oficjalna delegacja z gminy Nadarzyn. Program obchodów obejmował m.in. podpisanie porozumienia o współpracy obydwu gmin - podobnie jak w Polsce w maju.

W program współpracy z gminą włoską, wpisana została także wizyta przedstawicieli radnych gminy Nadarzyn, w maju 2004 r. Gmina Trevi nel Lazio wystosowała zaproszenie dla gminy Nadarzyn do wzięcia udziału w uroczystych obchodach sześćdziesiątej rocznicy Bitwy o Monte Casino. Dzięki temu grupa radnych mogła uczestniczyć w tak doniosłym patriotycznym przeżyciu.

  • -

W ramach współpracy z Trevi nel Lazio, w czerwcu 2004 r. gmina Nadarzyn gościła z rewizytą grupa 19 licealistów mieszkających w Trevi. Młodzi Włosi po raz pierwszy byli za granicą. Polska to dla nich dość odległy i mało znany kraj. Jednak ze względu na osobę Papieża byli bardzo zainteresowani Ojczyzną Wielkiego Polaka, naszą kulturą i tradycjami oraz tym jak żyją ich rówieśnicy w Polsce. W czasie pobytu Włosi zwiedzili Warszawę, Żelazową Wolę, Palmiry, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy włoskich poległych podczas I i II wojny światowej, Częstochowę oraz okolice Nadarzyna. W programie wizyty były odwiedziny siedziby “Mazowsza”, udział w próbie gminnej orkiestry dętej. Kilkoro uczestników wymiany również gra w orkiestrze dętej w Trevi, więc wspólnie odegrano hymn włoski. W trakcie ich pobytu odbył się “międzynarodowy” mecz Polska – Włochy, w którym zagrali goście i młodzi zawodnicy GLKS Nadarzyn.Wymiana służyła wzajemnemu poznaniu się i nawiązaniu kontaktów z młodzieżą polską. Odbywały się wspólne dyskoteki, ogniska i spotkania, barierą był język, ale młodzież doskonale radziła sobie we wzajemnym porozumiewaniu się.

O tym, że zawarte znajomości trwają i są kontynuowane świadczy fakt e-mailowej korespondencji dzieci ze szkoły podstawowej w Młochowie.

Również podczas ostatniego pobytu ponad 50-osobowej grupy mieszkańców na uroczystościach pogrzebowych papieża Jana Pawła II w Watykanie mogliśmy liczyć na przyjaciół z Trevi, którzy przyjęli pielgrzymów na nocleg. Idea nawiązywania bezpośrednich, stałych kontaktów pomiędzy miastami i gminami powstała krótko po zakończeniu II wojny światowej. Miała ona wówczas na celu jak najszybsze przełamanie barier pomiędzy narodami i ludźmi. Ruch miast bliźniaczych stał się wtedy naturalnym elementem życia samorządowego. Rozwijanie i zagęszczanie sieci bliźniaczych uważane było i jest za istotny element w procesie integracji europejskiej. Kontakty pomiędzy społecznościami zamieszkującymi różne państwa, budowanie wzajemnych, partnerskich relacji, różnorodne formy współpracy i często wzajemna pomoc stanowią bazę budowania wspólnej Europy.

Po ostatnich wyborach samorządowych w gminie Trevi nel Lazio współpraca został zawieszona.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.