Urząd Gminy w Nadarzynie

Janusz Grzyb

Wójt Gminy Nadarzyn od 1998 roku

Wiek: 53, żonaty, troje dzieci

Wykształcenie i kwalifikacje:

Specjalista ds. samorządowego prawa europejskiego;
Podyplomowe Studium Samorządowego Prawa Europejskiego; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
Specjalista ds. zarządzania kryzysowego;
Podyplomowe Studium Zarządzania Kryzysowego w Przedsiębiorstwie i Administracji; Akademia Morska w Szczecinie;
Specjalista ds. Gospodarki Łowieckiej i Ochrony dzikich zwierząt w Polsce;
Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Instytut Biologii;
Podyplomowe - Psychologia Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Specjalista ds. administracji
Podyplomowe Studium Administracji; Uniwersytet Warszawski;

Specjalista ds. agroturystyki i rozwoju terenów wiejskich
Podyplomowe Studium na Wydziale Socjologii Wsi; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Magister inżynier rolnik
Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach;

Nauczyciel
Studium Pedagogiczne WSR-P w Siedlcach;

Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminne określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy m.in.: przygotowanie projektów uchwał rady gminy, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Działalność społeczna:

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP;
Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP;
Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie;
Członek Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP za zasługi w działalności samorządowej i społecznej;
Złoty Medal za zasługi dla LOK;
Srebrny Medal za zasługi dla LOK;
Brązowy Medal za zasługi dla LOK;
Medal za zasługi dla kombatantów;
Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa;
Brązowy Medal za zasługi dla Policji;
Brązowa Odznaka za zasługi dla Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN);
Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju (nadany przez Ministerstwo Obrony Narodowej);
Medal Prymasowski „Ecclesiae poppulovue servitium praestanti” - "Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu";
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.