Urząd Gminy w Nadarzynie

 • Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński
  Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński

Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński

Urodził się w Toruniu, w 1967 r. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego  w Warszawie na kierunku pedagogiczno-trenerskim. Od 28 lat jako nauczyciel, trener, manager sportu, społecznik aktywnie uczestniczył w życiu Gminy Nadarzyn. Był między innymi współorganizatorem i wieloletnim prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Nadarzyn, wiceprezesem Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego, wychowawcą reprezentantów Polski w tenisie stołowym i piłce siatkowej, medalistów Mistrzostw Europy i Świata.

Za swoją działalność został odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz srebrną Odznaką „Za zasługi dla sportu” przez Ministra Sportu.

Przewodniczył „Społecznemu Komitetowi utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”.
W latach 2016 – 2018 był Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. 

Jest bezpartyjny, ma żonę i dorosłego syna.

Kompetencje wójta:

 • Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wójt odpowiada za całokształt realizacji zadań urzędu.
 • Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.
 • Wójt przedkłada radzie projekty uchwał, w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i w posiedzeniach komisji problemowych oraz składa radzie okresowe sprawozdania z pracy.
 • Wójt nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 • Wójt rozpatruje wnioski i interpelacje radnych, wystąpienia organów kontroli i prokuratury.
 • Wójt organizuje wykonanie zaleceń pokontrolnych organów kontroli.
 • Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • zastępcy wójta,
  • sekretarza,
  • skarbnika.
 • Wójt kieruje i koordynuje zadania obronne gminy.

Wójt Dariusz Zwoliński interesantów przyjmuje na bieżąco po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG. Ponadto na potrzeby Mieszkańców wójt dyżuruje w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn pokój 200 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 18:00 również po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG.

Kontakt telefoniczny: 22 729 81 85 w. 100 i 101,

Kontakt e-mail: sekretariat@nadarzyn.pl,

Wójt zaprasza również na swój oficjalny fanpage na Facebooku Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn.

 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.