Urząd Gminy w Nadarzynie

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, 2020 poz. 150 ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu (mogą to być zepsute lub niepotrzebne pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, żarówki, wiertarki itp. czyli sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym) w sklepach przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE.  Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi. Grozi za to kara pieniężna.

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 38, Nadarzyn prowadzonego przez firmę PU Hetman Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:
- poniedziałek 12.00 - 17.00,
- środa 8.00 – 13.00,
- sobota 8.00 – 14.00.

  • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.