Urząd Gminy w Nadarzynie

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu takie odpady, jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi.

Nie wykonywanie tych obowiązków jest zagrożone karą grzywny (podstawa prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  ul. Turystyczna 38 Nadarzyn.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:
- poniedziałek 12.00 - 17.00,
- środa 8.00 – 13.00,
- sobota 8.00 – 14.00.

W PSZOK odbierane są odpady komunalne ujęte w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.