Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Adres: ul. Warszawska 15; 05-830 Nadarzyn; tel.:(22) 729 81 83

Prezes: Mirosław Chilmanowicz

Naczelnik: Krzysztof Hamernik

Zastępca Naczelnika: Krzysztof Cieśla

Adres internetowy: www.osp.nadarzyn.pl

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie sięga początków XX wieku. W 1906 roku założona zostaje pierwsza jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej. Jej twórcami i fundatorami byli najbardziej zacni i wpływowi mieszkańcy Nadarzyna. Początkowo Staż mieściła się w drewnianej szopie obok domu organisty, przy nadarzyńskim kościele. Jednym z założycieli i pierwszym naczelnikiem był Filip Orlański, prezesem Józef Kotarski. Zorganizowani i umundurowana Straż liczyła w pierwszym etapie 36 członków i 42 sympatyków. W 1915 roku ustępujące wojska carskie zniszczyły remizę i sprzęt. Przystąpiono do ponownego organizowania straży, co udało się dzięki pomocy miejscowej społeczności. W 1918 roku członkowie straży brali udział w rozbrajaniu Niemców. W 1921 roku przystąpiono do budowy murowanej remizy, na Nadarzyńskim rynku. W 1938 roku Straż Pożarna otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Nadarzyna. Sztandar ten został zniszczony przez podczas II wojny światowej, a nowy ponownie ofiarowany przez mieszkańców, z wizerunkiem Św. Floriana przetrwał do dziś.

  • -

W latach okupacji hitlerowskiej strażacy działali w konspiracji. Narażając życie ukrywali sprzęt gaśniczy. Powojenną działalność Straż Pożarna rozpoczęła w 1947 roku. Powołano nowy zarząd, kompletowano i modernizowano sprzęt. W 1962 roku postanowiono zbudować w czynie społecznym nową, większą strażnicę. Nowy budynek oddano do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w 1972 roku.

W 1974 roku przystąpiono do organizowania młodzieżowych drużyn pożarniczych harcerskich, a organizatorem i opiekunem był Pan Leon Giżycki.

W 1981 roku Zarząd Główny ZOSP odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa OSP Nadarzyn, za 75-letnią chlubną i owocną działalność społeczną w służbie pożarniczej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie, od chwili powstania brała czynny i ofiarny udział zarówno w gaszeniu pożarów, jak i w życiu społecznym Nadarzyna.

OSP oprócz modernizacji sprzętu, szkolenia i działalności bojowej prowadzi też działalność kulturalno - oświatową, wspólnie z hufcem ZHP.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie powstała i dynamicznie rozwija się Gminna Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyrygentem niezmiennie od momentu powstania orkiestry w 1998 roku jest Mirosław Chilmanowicz. Obecnie liczy ona 45 muzyków. Orkiestra swoimi występami z wciąż poszerzającym się repertuarem uświetnia i tworzy oprawę muzyczną imprez gminnych, bierze udział w przeglądach i konkursach.

  • -

Straż posiada obecnie 3 samochody bojowe z osprzętem (w tym jeden do ratownictwa drogowego). Nadarzyńska OSP jest jednostka wchodzącą w skład krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. (kliknij na okladce - artykul w gazecie) W 2006 roku OSP Nadarzyn obchodziła 100-lecie swego istnienia, z tej okazji 11 czerwca 2006 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się otwarciem nowej strażnicy

Na przełomie roku 2008/2009 Gmina Nadarzyn uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Nadarzyn (w kwocie 845 514,00 zł.).

Rys historyczny OSP Nadarzyn kliknij!

W siedzibie OPS Nadarzyn mieści się Izba Tradycji miejscowej jednostki, w której oprócz eksponatów dotyczących dziejów OSP znajduje się wiele takich, które dotyczą historii Nadarzyna.

  • -

14 maja 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie obchodziła  jubileusz 110-lecie swojego istnienia, uroczystości rozpoczęto  Mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym pw. św. Klemensa. Z tej okazji powstała tablica pamiątkowa, którą możną podziwiać w Izbie Pamięci.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.