Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Gmina Nadarzyn
jest dynamicznie rozwijającą się gminą, docenianą od lat na forum ogólnopolskim. Od 1999 roku uczestniczy w ogólnokrajowych rankingach gmin, przeprowadzanych między innymi przez „Rzeczpospolitą”, dwutygodnik samorządowy „Wspólnota” oraz Centrum Badań Regionalnych. Gmina obecna jest w „Złotej Setce Samorządów”, a wysokie miejsca zajmowane w tych rankingach i podsumowaniach świadczą o jej stabilnym i trwałym rozwoju.

Rankingi:

10. miejsce w kraju (3. miejsce na Mazowszu) w rankingu „Najlepszych Samorządów” (ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą”). W tym samym rankingu Gmina Nadarzyn otrzymała tytuł „Najlepszej Gminy w dziedzinie ochrony środowiska”- za zajęcie III miejsca w kraju i drugiego na Mazowszu - spośród gmin, które poniosły największe wydatki na ochronę środowiska.(2005 r.).
22. miejsce w kraju (2. miejsce na Mazowszu) w zestawieniu miast, gmin i powiatów o najwyższych i najniższych dochodach („Wspólnota” nr 15, z 23 lipca 2005 r.).
7. miejsce w skali kraju w rankingu poziomu życia w miastach wojewódzkich, powiatach, małych miasteczkach i gminach wiejskich („Wspólnota” 18 września 2005 r.).
7 miejsce w skali kraju (2. w woj. mazowieckim) w rankingu ogólnopolskiego tygodnika samorządowego „Wspólnota” (nr 33/831 z 18 sierpnia 2007 r.) na najzamożniejsze polskie samorządy.
4. miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów ze względu na ich nadwyżkę operacyjną w 2006 r. (marzec 2008 r.). Wyniki rankingu zostały przedstawione w tygodniku samorządowym „Wspólnota” (nr 9/859).
5. miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów za lata 2007 - 2009 w kategorii gminy wiejskie – przeprowadzonym przez pismo „Wspólnota” (Nr 41/995, 9 października 2010 r.).

  • -

Dyplomy, Wyróżnienia i Certyfikaty:

"Dyplom Mistrza Zrównoważonego Rozwoju" – za pięcioletnią obecność w Złotej Setce (2004 r.).
Wizerunek Orła Białego za „Najlepszy Samorząd na Mazowszu” – 2003 r.,
„Gmina Fair Play”Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - 2004, 2005, 2006, 2011, W 2006 r. - za trzykrotne uzyskanie tego wyróżnienia Gmina Nadarzyn otrzymała tytuł "Złotej Lokalizacji Biznesu".
„Przejrzysta Polska” (2006 r.) - gmina Nadarzyn znalazła się w gronie samorządów, które zrealizowały sześć zadań obligatoryjnych i otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie akcji społecznej, której celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
„Najlepsza Gmina Wiejska” oraz 16. miejsce w kraju (4. miejsce na Mazowszu) w ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” rankingu. Pod względem dochodów własnych nasza gmina uplasowała się na 1. miejscu w kraju w swojej kategorii i 2. miejscu w kraju jeśli weźmiemy pod uwagę także miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
„Mazowiecka Gmina Roku” - II miejsca: listopad 2008 r., październik 2010 r.; wyróżnienia: listopad 2009, październik 2011 r.
"Modernizacja Roku 2009" - Gmina uzyskała wyróżnienie za udział w I etapie Konkursu - za restaurację Zespołu Pałacowo- Parkowego w Młochowie.
„Teraz Polska” - 8. miejsce w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin wiejskich w 2008 roku. Ranking Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. (listopad 2008 r.)
„Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej” (kwiecień 2008 r.) - Gminie Nadarzyn przyznano certyfikat z tytułu uczestnictwa w programie pilotażowym.
„Najpiękniejsze Parki Mazowsza” (listopad 2009 r.) - wyróżnienie za park w Młochowie w kategorii Park Duży.
Nagroda „Białego Kruka” – Fundacji Promocja Zdrowia dla Wójta Gminy – p. Janusza Grzyba. (wrzesień 2009).
„Samorząd Przyjazny Szkole Uczącej się” (październik 2010 r.) - Gmina Nadarzyn znalazła się w gronie 15 wyróżnionych gmin z całej Polski.
„Sukces mijającej kadencji 2006-2010” ( październik 2010 r.) - Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz Grzyb zajął IV miejsce w kategorii gminy wiejskie, przeprowadzonym przez pismo „Wspólnota” (Nr 43/997, 23 października 2010 r.).
„Europejska Gmina, Europejskie Miasto” (3 listopada 2010 r.) - 2. miejsce w woj. mazowieckim w kategorii gmina wiejska (organizatorami rankingu byli między innymi: Dziennik „Gazeta Prawna”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
"Sportowa Gmina Roku 2011" – lipiec 2011 r. - Gmina Nadarzyn została wyróżniona za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

  • -

"Sportowa Gmina Roku 2013" - 23 maja 2013 r. Gmina Nadarzyn została uhonorowana wyróżnieniem „Sportowa Gmina” – przyznawanym w ramach programu „Budujemy sportowa Polskę” - dla samorządów, umiejętnie łączących budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.

- 2014 rok Gmina Nadarzyn w czołówce gmin efektywnie wykorzystujacych fundusze unijne;
- 2014 rok - w ogólnopolskim rankingu gazety samorządu terytorialnego Wspólnota - ,,sukces mijającej kadencji 2010-2014'' Gmina Nadarzyn zajęła zaszczytne 4 miejsce (na 1566 gmin wiejskich w Polsce - stan na 1 stycznia 2014 r. );
- 2014 rok została wyróżniona tytułem ,,sportowa Gmina 2014 '' za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozowju sportu i rekreacji w gminie.

  • -

-2015 rok - Gmina  Nadarzyn ,,sportową gminą 2015'',

-2015 rok - I nagroda Mazowiecka Gmina Roku 2015 w plebiscycie ,,Orły Polskiego Samorządu'',

  • -

- 2017 - Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji przyznany w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.