Urząd Gminy w Nadarzynie

Utrudnienia w ruchu - Nadarzyn
-

Jak informuje wykonawca remontu nawierzchni ul. Wierzbowej w Nadarzynie, 28 kwietnia (wtorek) przewidywane jest układanie nawierzchni bitumicznej, co spowoduje wyłączenie z ruchu tej ulicy między godziną 7:00 a 17:00. Prosimy o pozostawienie aut poza zakresem robót.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Utrudnienia w ruchu

Jak informuje wykonawca, w piątek 24.04.2020 r., na ul. Wierzbowej w  Nadarzynie będą prowadzone prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni. W związku z tym mogą występować utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Wójt Gminy Nadarzyn przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Nadarzyn o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona, co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

Informuje również, że zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Targowisko w Nadarzynie

Targowisko w Nadarzynie (w stałym miejscu, pomiędzy ul. Błońską, a Żółwińską) czynne będzie w sobotę w godz. 6.00 - 12.00, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa. Stanowiska handlowe jedynie dla wystawców artykułów rolno – spożywczych z terenu Gminy Nadarzyn. Bez opłaty targowej.

Informacja - składanie wniosków
Informacja - składanie wniosków

Wójt Gminy Nadarzyn z uwagi na liczne błędy proceduralne przy składaniu wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych oraz w nawiązaniu do informacji o możliwych ulgach w spłacie podatków lokalnych, informuje:

1. Z wnioskiem o uzyskanie ulgi może zwrócić się jedynie właściciel nieruchomości bądź w jego imieniu pełnomocnik po uprzednim przedstawieniu pełnomocnictwa (na druku Ministerstwa Finansów PPS-1) oraz dokonaniu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.;
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej można złożyć dopiero po upływie terminu płatności raty:
- w przypadku osób fizycznych:
II rata po dniu 15 maja,
III rata po dniu 15 września,
- w przypadku osób prawnych - po 15-tym dniu każdego miesiąca,
3. W przypadku wniosków o częściowe umorzenie zaległości, Podatnik jest zobowiązany do wskazania, w jakiej części wnosi o umorzenie, np. umorzenie 50 % zaległości.

Bezpłatna infolinia dla głuchych
Bezpłatna infolinia dla głuchych

Polski Związek Głuchych w związku z zagrożeniem Covid-19 utworzył bezpłatną infolinię dla głuchych dostępną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa ma ułatwić kontakt i uzyskanie pomocy w obszarze medycznym – także tym związanym z koronawirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.pzg.org.pl/

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich
-

W związku z obowiązującym na obszarze kraju stanem epidemii koronawirusa, w okresie od 11 kwietnia do 3 maja 2020 r. w dalszym ciągu będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.
Przypominamy również że w dniach 15-30 kwietnia w dni robocze, w związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki wybrane pociągi KM nie będą zatrzymywały się na przystankach osobowych Parzniew, Brwinów oraz Milanówek.

Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej
-

PGE informuje o wyłączeniu prądu w dniu 16.04.2020 r. (czwartek) w Nadarzynie na ul. Pruszkowskiej oraz ulicach przyległych. Wyłączenie ma związek z koniecznością usunięcia gałęzi zlokalizowanych zbyt blisko linii napowietrznej.

Kondolencje
-

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.