Urząd Gminy w Nadarzynie

Utrudnienia Stara Wieś
Utrudnienia Stara Wieś

Jak nas poinformował wykonawca przebudowy DK8, jutro rozpoczną się prace bitumiczne w obrębie skrzyżowania ulicy Grodziskiej i Południowej (budowa ronda). Wzmożone prace będą trwały ok. 3 dni. W związku z tym utrudnienia w ruchu będą większe niż do tej pory. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Uwaga!!! objazd autobusu numer 733

W związku z przebudową al. Kasztanowej z ulicami Osiedlowa i Młodości w m. Rusiec i związanym z tym wyłączeniem z ruchu w/w ulicy od dnia 24.06.2019 od początku kursowania do odwołania (około 2 tygodnie) linia 733 zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową (tylko w kierunku krańca P + R AL. KRAKOWSKA):
MŁOCHÓW – Mazowiecka – Kanarkowa – zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu z ul. Platanową i al. Kasztanową (w wybranych kursach przez PAROLE) – Kanarkowa – Młochowska – RUSIEC: Przemysłowa – Ekologiczna – południowa jezdnia techniczna trasy S8 – al. Kasztanowa – … – P + R AL. KRAKOWSKA.

Zawiesza się funkcjonowanie przystanku 4294 OS. BELINA.

Deklaracje i informacje podatkowe od lipca 2019

Od 1 lipca 2019r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych a więc:
- informacja o gruntach
- deklaracja na podatek rolny
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- deklaracja na podatek od nieruchomości
- informacja o lasach
- deklaracja na podatek leśny

Nowe wzory będą miały zastosowanie, gdy obowiązek podatkowy powstanie po 1 lipca 2019.
Jednocześnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym( Dz.U z 2019, poz. 2244) wprowadzono możliwość przesyłania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP
Informacje i deklaracje należy opatrywać:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2) podpisem osobistym, albo
3) podpisem zaufanym.

Wzory informacji deklaracji podatkowych będą zamieszczone na stronie: www.bip.nadarzyn.pl
(karta usług – podatki i opłaty lokalne)

Referatu Realizacji Podatków i Opłat

Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz.1000, 1349, 1432/ XI Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 19 czerwca 2019 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad na żywo dostępnych na kanale YouTube Gminy Nadarzyn.

Awaria wodociągu

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z awarią wodociągu w ul. Mszczonowskiej w dniu 17 czerwca do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulic Mszczonowskiej i przyległych w miejscowości Nadarzyn.

 

Zapraszamy 16 czerwca do Nadarzyna