Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie LGD

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-42019/

Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w Walendowie przy ul. Nad Utratą w dniu 29 lipca w godzinach 9:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulic Łączności, Brzozowa, Stawowa, Sadowa i boczne w Walendowie.

Za niedogodności przepraszamy.

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA
Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Wolica.

We czwartek 1 sierpnia w godzinach 9:00-14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Zielonej (stacja 02-1456 Wolica Ogrodnicza).

Szczegółowe informacje na stronie PGE

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

UWAGA MATURZYŚCI

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.
Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości, z rodzin pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają w tym roku akademickim studia dzienne czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od X do VII roku akademickiego 2019/2020.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Aplikacje do składania wniosków będzie aktywna od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.

Zmiana rozkładu jazdy - zawieszenie kursów linii nr 733

W związku z remontem ulic Mazowieckiej i Młochowskiej w Młochowie od 23 lipca 2019 r. od początku kursowania do odwołania (na około 10 dni), wprowadza się następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

1. linie 703 i 711 kursować będą wg zmienionego rozkładu jazdy;
2. zawieszeniu ulega linia 733;
3. uruchamia się linię Z33

Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz.1000, 1349, 1432/ XII Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 25 lipca 2019 r. /czwartek/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad na żywo dostępnych na kanale YouTube Gminy Nadarzyn.

Czy i jak chcemy świętować?

Obchodzone od wielu lat Dożynki gminne potrzebują jeśli nie zupełnie nowej formuły, to przynajmniej odświeżenia dotychczasowej. Ponieważ jesteśmy gminą rolniczą, w tym roku zamiast niedzielnej imprezy na stadionie w Nadarzynie odbędzie się dziękczynna Msza św. polowa o godz. 14:00 i konkurs wieńców dożynkowych w parku w Młochowie. Zmieniony zostanie również termin, nie będzie to pierwsza niedziela września, lecz tym razem będzie to ostatnia sobota sierpnia (31.08).

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA
Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Strzeniówka.

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

K O M U N I K A T - szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, że 23 kwietnia 2019 roku, Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 97 powołał Komisję gminną w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Nadarzyn.

W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy, poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków o szacowanie szkód wraz z załącznikami:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty,
do dnia 19 lipca 2019 roku.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – pok. 222, I piętro lub na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl – baner: klęski żywiołowe - Rolnictwo straty.

SZACOWANIE OBEJMUJE TYLKO SZKODY W UPRAWACH ROLNICZYCH I SADOWNICZYCH.

 

Program współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.