Urząd Gminy w Nadarzynie

Uwaga Pszczelarze
Uwaga Pszczelarze

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z 7 października  2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, określa się obszar zapowietrzony w gminie Nadarzyn w m. Nadarzyn, Strzeniówka, Stara Wieś, Urzut, Kostowiec.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

  • przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
  • organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Treść rozporządzenia dostępna w załączniku.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
-

Strzeniówka

19 października w godzinach 8:30-12:30 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach:

- Kokosowa
- Miodowa
- Magnolii
- Komorowska
- Jodłowa
- Globusowa
- Lawendowa (stacja 02-0399 Strzeniówka 4).

Przypominamy: pogotowie energetyczne 991, numer dla aglomeracji warszawskiej 22 340 41 00.

Szczegółowe informacje na stronie dostawcy.

Kondolencje
-
Ref. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nie przyjmuje interesantów
Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem pracownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej informujemy, że referat do odwołania nie przyjmuje interesantów.
 
Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: 22 729 81 85 w. 151- 156, 161, 162
 
O sytuacji będziemy informowali na bieżąco.
14 października Dzień Edukacji Narodowej
Już jutro Dzień Edukacji Narodowej

Dołączamy się do najserdeczniejszych życzeń dla wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi oraz administracji placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!
Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!

W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku spisowego wsparł cię profesjonalny rachmistrz, zgłoś to jak najszybciej do naszego urzędu!

Szczegóły po kliknięciu "więcej".

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 09 października 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I – IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn 

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 09 października 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX

Koronawirus - od 10 października jesteśmy w żółtej strefie
Koronawirus - od soboty jesteśmy w żółtej strefie

Szanowni Mieszkańcy,

apeluję o rozsądek i rozwagę. Bądźmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, dezynfekujmy 
dłonie. Zadbajmy o osoby z mniejszą odpornością i o osoby starsze. 
Zachęcam, do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i innych jednostkach gminnych telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. 
Seniorki oraz seniorów proszę o szczególną rozwagę. W miarę możliwości o nie uczestniczenie w wydarzeniach, w których bierze udział więcej osób. 

Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn

 

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Nadarzyn
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Nadarzyn

Do 20 listopada 2020 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła, którą objęte są wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Nadarzyn.

Uchwała nr 115 /2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckiem, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu nałożyła na samorządy z terenu woj. mazowieckiego obowiązek wykonania inwentaryzacji do 31 grudnia 2021 roku.

Inwentaryzację rozpocznie umieszczona na stronie gminy Nadarzyn ankieta on-line (www.nadarzyn.pl/ankieta) do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika budynku. Można również wypełnić ankietę telefonicznie pod numerem tel. 722 027 400.

Nie wypełnienie ankiety on-line lub telefonicznie będzie równoważne z koniecznością przeprowadzenia wywiadu na terenie nieruchomości przez ankieterów terenowych.

Inwentaryzację na terenie gminy Nadarzyn przeprowadzi firma Energomix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, lok. 117, 02-456 Warszawa przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Podczas inwentaryzacji nie będą spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, gmina Nadarzyn będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Zgodnie z regulaminem MI WOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.