Urząd Gminy w Nadarzynie

Możliwość zakupów spożywczych
Możliwość zakupów spożywczych
W związku z wieloma pytaniami miejscowych producentów żywności oraz Mieszkańców, gmina Nadarzyn podjęła decyzję o umożliwieniu wystawienia stoisk (bezpłatnie) z artykułami spożywczymi i rolnymi, z możliwością handlu w najbliższy piątek i sobotę 10 i 11 kwietnia, na terenie Parkuj i Jedź (Nadarzyn ul. Graniczna) w godzinach 5:00 – 12:00.
Zainteresowanych rolników i producentów z terenu Gminy Nadarzyn prosimy o zgłaszanie się do 8 kwietnia (środa) tel. 22 729 81 85 wew. 146. Sprzedawcy jak i kupujący zobowiązani są posiadać maseczki i rękawiczki na użytek własny.
Targowisko zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń (m.in. wyznaczone ciągi komunikacyjne, odpowiednie odległości między kupującymi, porządku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pilnowała będzie Straż Gminna). Zmiana miejsca targowiska wynika z większych możliwości jakie daje ten teren do zorganizowania bezpiecznego handlu z zachowaniem wytycznych SANEPIDU.
Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się!
Maseczki dla Mieszkańców
Szanowni Państwo jak wcześniej informowaliśmy maseczki zamawialiśmy od różnych dostawców w ilościach jakimi dysponowali. Zamówienia przychodzą do nas w różnych terminach, rodzaje maseczek także się różnią. Staramy się –i dotąd nam się to udaje – aby jeszcze w dniu otrzymania zamówienia, zestawy przygotowane w sterylnych warunkach były rozwożone do mieszkańców kolejnych sołectw. Sytuacja rozwija się dynamicznie i nie sposób przygotować harmonogramu, gdyż dostarczane zamówienia rozkładane są na partie.
 
Dotąd osoby dystrybuujące maseczki (radni, sołtysi, wolontariusze i strażacy OSP) dostarczyli w sumie ponad 2 300 zestawów. Jeden zestaw na gospodarstwo domowe. Obecnie maseczki w swoich skrzynkach pocztowych powinni mieć wszyscy mieszkańcy Strzeniówki, Parol, Krakowian i Woli Krakowiańskiej. Natomiast w Nadarzynie, Kajetanach i Walendowie nadal trwa dystrybucja. Dziś maseczki zostały przekazane do sołectwa Urzut. Kolejną partię otrzymamy w sobotę i wtedy zestawy trafią do kolejnych sołectw. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy otrzymali maseczki do końca przyszłego tygodnia.
Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Mieszkańców z sołectw, w których zakończono dystrybucję, a nie otrzymali zestawów prosimy o kontakt e-mail: gmina@nadarzyn.pl z podaniem dokładnego adresu.
Oprócz zamówień płatnych ubiegamy się także o maseczki darmowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Maseczki dla Polski” https://maseczkidlapolski.pl. Czekamy na odpowiedź. Jednocześnie informujemy, że każdy z nas może wesprzeć tę akcję.
Główny Inspektor Sanitarny – zalecenia dotyczące wyrzucania odpadów osób przebywających na izolacji

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby:

  •  chora osoba wyrzucała śmieci do plastikowego worka (chora osoba powinna poprosić o zawieszenie pustego worka na klamce drzwi wejściowych do mieszkania), a kiedy worek będzie zapełniony, wystawiła go za drzwi, tak aby inna osoba mogła wyrzucić go do śmietnika;
  • osoba wyrzucająca śmieci z domu/mieszkania, w którym przebywa osoba chora odbiera worek spod drzwi w gumowych rękawiczkach, pakuje go w drugi worek i wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic osoba ta wyrzuca je i myje lub dezynfekuje ręce.

Należy uznać, że odpady wytwarzane przez osoby chore przebywające w izolacji domowej klasyfikuje się jako odpady komunalne, dla których przewiduje się wyłącznie specjalny sposób gromadzenia, tak aby zabezpieczyć innych domowników i odbierających odpady przed ewentualnym zarażeniem się koronawirusem SARC-CoV-2.

Informacja od Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
-

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. „Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19” w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub w ściekach.

Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

Szczegóły na stronie Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

PODATKI WAŻNE!!!

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, iż dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy odczuli negatywne skutki epidemii COVID-19, może zgodnie z art. 67a w powiązaniu z art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2. odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku wystąpienia możliwości prawnych

Wykaz dokumentów i informacji niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych po kliknięciu w więcej.

III edycja Gali Sportu Gminy Nadarzyn

W związku ze stanem epidemii w kraju III edycja Gali Sportu Gminy Nadarzyn została odwołana. Na podstawie wniosków za osiągnięte wyniki sportowe, które wpłynęły do Urzędy Gminy przyznano nagrody i wyróżnienia dla 180 osób. Pamiątkowe dyplomy z gratulacjami będą wysłane drogą pocztową. Wszystkim sportowcom, trenerom, a także rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przerwa w dostawie wody!!!
-

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w Starej Wsi, w dniu 26 marca w godzinach 9:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulic Brwinowskiej i bocznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

UWAGA!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Szczegółowe informacje po kliknięciu w więcej.

Dezynfekcja wiat autobusowych
-

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Nadarzyn zleciła akcję odkażania wiat przystanków autobusowych. W dniach 25 -26 marca br. w godzinach wieczornych pracownicy specjalistycznej firmy rozpylą na wiatach przystankowych środki dezynfekujące. Odkażanie ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni publicznej. Prosimy o nieprzebywanie w wiatach przez dwie godziny po odkażaniu. Informacje o porze odkażania będą wywieszone w wiatach.

Dyżur wakacyjny 2020
-

Szanowni Rodzice, dyżur wakacyjny dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, (w tym dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych skierowanych przez Wójta Gminy Nadarzyn), w bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 pełnić będą:

od 1 do 17 lipca 2020 r.:

  • Publiczne Przedszkole w Młochowie
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Młochowie

od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r.:

  • Publiczne Przedszkole w Wolicy,
  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu.

Wnioski dostępne w ww. placówkach oraz pod linkiem:

https://bip.nadarzyn.pl/plik,7056,zarzadzenie-31-2018-zalaczniki-pdf.pdf

Gminny Zespół Oświatowy

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.