Urząd Gminy w Nadarzynie

Program współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Odbiór śmieci - NOWE ZASADY

Gmina Nadarzyn informuje, że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z Uchwały Nr XI.128.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (tj. 19 zł za odpady zbierane w sposób selektywny, 38 zł za odpady zbierane w sposób zmieszany) będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2019 r.

Rachunek bankowy za wywóz odpadów: Bank Spółdzielczy w Piasecznie 20 8002 0004 0050 0193 2030 0006.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach dotyczących wysokości opłaty. Mieszkańcy, którzy opłacili odbiór odpadów za lipiec 2019 r. po „nowych” stawkach, będą mieli je rozliczone jako nadpłata na następny okres rozliczeniowy.
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca będzie zostawiał niezbędne worki do gromadzenia odpadów przed nieruchomościami przy najbliższych odbiorach zgodnie z harmonogramem.
Worki są również dostępne w Urzędzie Gminy.

Poszukiwany pracownik

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nadarzynie od 1 września br. zatrudni osobę do prac lekkich w wymiarze 3/4 etatu.

CV proszę kierować na e-mail: ppnadarzyn@nadarzyn.pl
Kontakt telefoniczny 227298170

Śmieci od sąsiadów
-

W niedzielę między g 15:00 a 18:00 mieszkaniec sąsiedniej miejscowości wyrzucił śmieci na chodnik przy szkole w Ruścu (skrzyżowanie ul. Osiedlowej z al. Kasztanową). Na podstawie monitoringu Straż Gminna postara się ustalić czyje to śmieci.

Przypominamy, że za zaśmiecanie grozi mandat do 500 zł. Kary będą bezwzględnie egzekwowane.
Jednocześnie apelujemy do Mieszkańców o czujność.

Zmiany w kursowaniu autobusów linii 703 i 711
-

W związku z nową organizacją ruchu i brakiem możliwości przejazdu ulicą Warszawską do al. Katowickiej w Nadarzynie (serwisówki) oraz brakiem przystanku CENTRUM SŁUCHU 01 we wprowadzanej stałej organizacji ruchu od 12.07.2019 r. wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii 703 i 711.

Odbiór śmieci - NOWE ZASADY
Odbiór śmieci - NOWE ZASADY

Od 1 lipca obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych, zmianie uległ także numer rachunku bankowego za wywóz odpadów.
Nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Piasecznie 20 8002 0004 0050 0193 2030 0006.


Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach dotyczących wysokości opłaty.
 

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020
-
Szanowni Rodzice,
wakacje roku szkolnego 2018/2019 dopiero się rozpoczęły, a tu przed nami dostępny jest Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020. Warto sprawdzić, kiedy wypadają przerwy świąteczne, ferie zimowe i letnie oraz kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym.
Informacja dotycząca podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że:

  1. Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji.
  2.  Ustala się następujące stawki za gospodarowanie odpadami,  od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:
    19 zł – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
    38 zł – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
  3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć worki do segregacji na nowych zasadach...
Planowane wyłączenia prądu
Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach Wola Krakowiańska oraz Młochów.

W czwartek 4 lipca w godzinach 8:00-11:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Transportowa, Pławska w Woli Krakowiańskiej.

W piątek 5 lipca w godzinach 9:00-15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ul. Kanarkowej w Młochowie.

Szczegółowe informacje na stronie PGE

 

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych - od lipca 2019 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych - od lipca 2019 r.

Podajemy do wiadomości harmonogramy wywozu odpadów dla nieruchomości mieszkalnych w Gminie Nadarzyn na II półrocze 2019. Prosimy o zapoznanie się z terminami dla Państwa rejonów odbioru. Szczegóły dostępne po kliknięciu "więcej".

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.