Urząd Gminy w Nadarzynie

Informacja - składanie wniosków
Informacja - składanie wniosków

Wójt Gminy Nadarzyn z uwagi na liczne błędy proceduralne przy składaniu wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych oraz w nawiązaniu do informacji o możliwych ulgach w spłacie podatków lokalnych, informuje:

1. Z wnioskiem o uzyskanie ulgi może zwrócić się jedynie właściciel nieruchomości bądź w jego imieniu pełnomocnik po uprzednim przedstawieniu pełnomocnictwa (na druku Ministerstwa Finansów PPS-1) oraz dokonaniu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.;
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej można złożyć dopiero po upływie terminu płatności raty:
- w przypadku osób fizycznych:
II rata po dniu 15 maja,
III rata po dniu 15 września,
- w przypadku osób prawnych - po 15-tym dniu każdego miesiąca,
3. W przypadku wniosków o częściowe umorzenie zaległości, Podatnik jest zobowiązany do wskazania, w jakiej części wnosi o umorzenie, np. umorzenie 50 % zaległości.

Bezpłatna infolinia dla głuchych
Bezpłatna infolinia dla głuchych

Polski Związek Głuchych w związku z zagrożeniem Covid-19 utworzył bezpłatną infolinię dla głuchych dostępną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa ma ułatwić kontakt i uzyskanie pomocy w obszarze medycznym – także tym związanym z koronawirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.pzg.org.pl/

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich
-

W związku z obowiązującym na obszarze kraju stanem epidemii koronawirusa, w okresie od 11 kwietnia do 3 maja 2020 r. w dalszym ciągu będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.
Przypominamy również że w dniach 15-30 kwietnia w dni robocze, w związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki wybrane pociągi KM nie będą zatrzymywały się na przystankach osobowych Parzniew, Brwinów oraz Milanówek.

Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej
-

PGE informuje o wyłączeniu prądu w dniu 16.04.2020 r. (czwartek) w Nadarzynie na ul. Pruszkowskiej oraz ulicach przyległych. Wyłączenie ma związek z koniecznością usunięcia gałęzi zlokalizowanych zbyt blisko linii napowietrznej.

Kondolencje
-
-
Uchwały - zniżki dla Mieszkańców
Uchwały - zniżki dla Mieszkańców

Podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy Nadarzyn podjęto uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf cen wody obowiązujących w PKN oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za gminny żłobek.2Q==

Godziny pracy UG przed świętami Wielkanocnymi

Szanowni Państwo,

informujemy, że w czwartek, 9 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Nadarzyn (w tym kancelaria), będzie obsługiwał Mieszkańców do godz.12.00; w piątek 10 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy nie będzie prowadził obsługi Mieszkańców.
Korespondencję prosimy kierować drogą elektroniczną (e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub przez ePUAP).
W sprawie sporządzenia aktu zgonu kontakt pod nr tel. 505 651 460.

Ochrona zdrowia Mieszkańców
Ochrona zdrowia Mieszkańców

Do 9 kwietnia, do każdego gospodarstwa domowego w całej gminie powinien dotrzeć zestaw maseczek z ulotkami informacyjnymi. Jeśli okaże się, że ktoś zostanie pominięty i do czwartku nie otrzyma zestawu z góry przepraszamy i prosimy o kontakt e-mail: gmina@nadarzyn.pl z podaniem dokładnego adresu. Niezwłocznie brakujący zestaw przekażemy do dostarczenia.
Dotąd przygotowaliśmy i rozdaliśmy Mieszkańcom blisko 6 tysięcy takich zestawów. Pamiętaliśmy również o domach opieki społecznej i domu dziecka z terenu gminy oraz o pracownikach nadarzyńskiej poczty, którzy otrzymali płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki i 10 przyłbic dla listonoszy. Komplety maseczek medycznych i po 40 przyłbic przekazaliśmy również do dwóch pruszkowskich szpitali. Osobiście zawiózł je zastępca wójta Janusz Rajkowski. Systematycznie pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn uzupełniają płyn dezynfekujący w dozownikach umieszczonych w miejscach, z których Mieszkańcy najczęściej korzystają (bankomaty, sklepy). Przeszło 20 zestawów składających się z kilku przyłbic ochronnych oraz maseczek na twarz przekazaliśmy sprzedawcom naszych lokalnych sklepików. W ramach kompleksowej walki z epidemią zleciliśmy także dezynfekcję wiat autobusowych, pomieszczeń Poczty i Urzędu Gminy, remizy i pojazdy OSP. Przygotowujemy się do kolejnej akcji odkażania przestrzeni publicznej w tym gminnych placówek oświatowych. Strażacy ochotnicy zaangażowani są w akcję informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Nadal czekamy na odpowiedź w sprawie darmowych maseczek w ramach ogólnopolskiej akcji „Maseczki dla Polski” https://maseczkidlapolski.pl. Jednocześnie informujemy, że każdy z nas może wesprzeć tę akcję.

GOPS - informacja o wypłatach!!!

Szanowni Mieszkańcy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od 8 kwietnia 2020 r. realizowane będą wypłaty świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z pomocy społecznej w formie wypłaty gotówkowej. Prosimy, aby osoby, które obierają świadczenia w takiej formie zgłosiły się po ich odbiór do Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Fila w Nadarzynie, pl. Poniatowskiego 3. Jednocześnie Ośrodek informuje, że 10 kwietnia 2020 r. (piątek) Bank będzie nieczynny.
Świadczenia w formie przelewu na konto bankowe wypłacone zostaną 9 kwietnia 2020 r.(czwartek).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.