Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja o terminie składania wniosków ze świadczeń rodzinnych na okres 2017/2018

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja o terminie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Twoja krew może uratować komuś życie

Regionalne Centra Krwiodawstwa alarmują, w magazynach zaczyna brakować krwi. Potrzebne są wszystkie grupy. Deficyt tej ratującej życie substancji nasila się zwłaszcza podczas wakacji, gdy rośnie zapotrzebowanie, a maleje liczba krwiodawców.

Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. W Nadarzynie najbliższa akcja odbędzie się 3 września br. pod siedzibą OSP Nadarzyn ( ul. Warszawska 15) w godzinach 9:00-13:00.

Plan Akcji krwiodawstwa w woj. mazowieckim na stronie:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Zmiana w rozkładzie jazdy autobusu linii 733

Mieszkańcy Starej Wsi w tym m. in. Artur Kostecki wielokrotnie zgłaszali uwagi do kursów autobusowych linii 733 do tej miejscowości. Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców i zgłoszonym przez nich uwagom od 1 sierpnia br. pilotażowo autobus linii 733 odjeżdżający o godz. 19:35 z Okęcia zajeżdżał będzie dodatkowo na pętlę w Starej Wsi. Ponadto z uwagi na skrócenie czasu przejazdu autobusów linii 733 na odcinku S8 autobusy tej linii będą o 6 minut wcześniej przyjeżdżały i wyjeżdżały z przystanku w Młochowie.

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. informuje, że w związku z licznymi podtopieniami kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nadarzyn w okresach silnych opadów atmosferycznych, spowodowanymi nielegalnymi zrzutami wód deszczowych do przewodów kanalizacji sanitarnej, spółka będzie przeprowadzać kontrolę posesji.

Informujemy jednocześnie, iż stwierdzenie w/w praktyk w postaci nielegalnych podłączeń w myśl obowiązującego prawa stanowi przestępstwo oraz zostanie zgłoszone organom ścigania w związku z naruszeniem art. 8 ust 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

Następnie w trybie ustawowym, pracownicy spółki dokonają czynności związanych z odcięciem przyłącza kanalizacyjnego oraz wypowiedzeniem umowy na zrzut ścieków.

OZE W Gminie Nadarzyn

18 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”.
Gmina Nadarzyn otrzymała prawie 6 mln zł na blisko 300 instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Wartość całego przedsięwzięcia to 7,5 mln zł. W ramach projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na 2, 3 i 4 absorbery, panele fotowoltaiczne 3kW i 5kW orasz pompy ciepła do cwu i pompy ciepła do co.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

ŚCIEŻKI W GMINIE NADARZYN

Od czerwca br. rozpoczęła się budowa ścieżek na terenie naszej gminy w ramach unijnego projektu pn.  „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.

Budowę dróg rowerowych podzieliliśmy na cztery części. Część 1, 2 i 3 to w projekcie etap I oraz część 4 to w projekcie etap II.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Banery

  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.