Urząd Gminy w Nadarzynie

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu takie odpady, jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi. Należy je oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów. Odbiór jest bezpłatny.

Nie wykonywanie tych obowiązków jest zagrożone karą grzywny. (podstawa prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zlokalizowany w Zakładzie Usług Komunalnych w Nadarzynie, ul. Graniczna 4. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane, w środy, w godzinach 10.00 – 14.00, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. (22) 739 42 00.

Istnieje również możliwość bezpłatnego odbioru tego typu odpadów bezpośrednio z posesji przez uprawnioną firmę, po telefonicznym uzgodnieniu odbioru.

Wykaz firm odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) od klienta bezpłatnie:
1. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie
tel. 22 755 44 81, fax 22 205 04 06
www.remondis-electro.pl
2. MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o. o.
Al. Krakowska 29, 05 – 090 Raszyn
tel. 22 720 45 75
warszawa@megaservice.pl
3. EKOMYST Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 793 030 806
piotr.wlazlo@ekomyst.pl
4. PROeko Zakład Przetwarzania ZSEiE
ul. Kolejowa 46, 05-870 Błonie
tel. 22 725 17 60
fax. 22 725 23 12
www.proekoodpady.pl
biuro@proekoodpady.pl

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.