Urząd Gminy w Nadarzynie

Aktualnie realizowane projekty unijne:

Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Aktualnie realizowane projekty krajowe:

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – edycja 2017” z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystki.

Projekt pn. "Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu" z Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”.

Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole” z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016, z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Baza projektów z otrzymanym dofinansowaniem

Programy, w ramach których Gmina Nadarzyn pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Znalezione obrazy dla zapytania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Instytucje, z którymi Gmina Nadarzyn współpracowała w celu pozyskania dotacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski Logo

Fundacja PZU

grafika,miniatura,64,-.jpg

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.