Urząd Gminy w Nadarzynie

Stronicowanie

Planowane wyłączenia prądu
Planowane wyłączenia prądu
Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.
Zajęcia piłki ręcznej w Szkole Podstawowej w Ruścu
Zajęcia piłki ręcznej w Szkole Podstawowej w Ruścu
Dyrektor SP w Ruścu oraz LKS "Orzeł" Nadarzyn zapraszają na zajęcia piłki ręcznej. Spotkanie organizacyjne i pierwszy trening odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. (środa) o godz. 15.00. Szczegóły na plakacie.
Planowane wyłączenia prądu
Planowane wyłączenia prądu
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.
Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.10.2016 r.

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn.

Informacja
Urząd Gminy w Nadarzynie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 3, pokój nr 201 (II piętro), w terminie od 17.10.2016 r. do 07.11.2016 r. w godzinach od 8:00 do 16:00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego pt. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Piastowa, gminy Nadarzyn i gminy Michałowice w zakresie budynków i użytków gruntowych, na podstawie dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.”.
PODZIĘKOWANIA
Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia uroczystości pogrzebowych mojego brata śp. por. Karola Łoniewskiego – Żołnierza Niezłomnego.
Wyniki naboru partnera w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn”
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 85/2016 z dnia 5 września 2016 roku Gmina Nadarzyn ogłasza wyniki partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przed „cichym zabójcą” – CZADEM
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przed „cichym zabójcą” – CZADEM
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn
Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn.
Ruszył nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Stronicowanie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.