Urząd Gminy w Nadarzynie

Stronicowanie

Projekt organizacji ruchu ul. Główna i Osiedlowa w Ruścu
Projekt organizacji ruchu ul. Główna i Osiedlowa w Ruścu
Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Główna i Osiedlowa w Ruścu.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 27 stycznia br.
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony
Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 910 o powierzchni 569 m2 opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00026728/4.
Planowane wyłączenia prądu
Planowane wyłączenia prądu
Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.
UWAGA! Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców gminy Nadarzyn
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił program: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Nr programu: 2017-OA-8

Gmina Nadarzyn w lutym planuje złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych – mieszkańców naszej gminy, na wymianę kotła węglowego lub palenisk węglowych na piec gazowy lub olejowy.

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ PIECÓW.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.
Tylko dobra wola powiatu dzieli nas od powstania ogólniaka!!!
Od połowy ubiegłego roku staramy się o zgodę na przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące. Wydanie takiej decyzji leży w gestii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
„Orszak Trzech Króli” - zmiany w komunikacji
„Orszak Trzech Króli” - zmiany w komunikacji
W dniu 6 stycznia 2017 w godz. 11:00 - 15:00 w związku ze zgromadzeniem publicznym o charakterze religijnym „Orszak Trzech Króli” zamknięta dla ruchu zostanie część Placu Poniatowskiego przy Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.
Kolejna możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji OZE
Gmina Nadarzyn informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zakupów kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje po kliknięciu w więcej.
Poszukiwany nauczyciel angielskiego
Pełniąca obowiązki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostowcu zatrudni nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin od 1 lutego 2017 r. na czas określony.

Stronicowanie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.