Urząd Gminy w Nadarzynie

Stronicowanie

Informacja o projekcie WFOŚiGW
Informacja o projekcie WFOŚiGW
Gmina Nadarzyn zrealizowała projekt pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 41.304,60 zł.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.
Ogłoszenie o pracę
Gminny Żłobek Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu (ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn), pilnie zatrudni Intendenta, kontakt pod nr tel. 600 247 737

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.
Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA!!!
Planowane wyłączenia prądu
Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.
Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.01.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Głos poparcia gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące

Szanowni Mieszkańcy, na prośbę komitetu społecznego "Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie" oraz po spotkaniach informacyjnych z rodzicami, które odbyły się 25 stycznia tego roku przywracamy możliwość oddania głosu popierającego inicjatywę przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące.

Gmina Nadarzyn podjęła działania zmierzające do uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na powstanie na terenie gminy publicznego liceum ogólnokształcącego. Państwa głos w tej sprawie jest istotny, prosimy o poparcie naszej inicjatywy.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb

Chcąc oddać głos poparcia w tej sprawie proszę kliknąć "więcej" i wypełnić formularz.

Liceum ogólnokształcące – spotkanie informacyjne
25 stycznia odbędą się trzy spotkania:

- 16.30 w szkole podstawowej w Nadarzynie,

- 18.00 w budynku gimnazjum,

- 19.30 w szkole podstawowej w Ruścu.
Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Więcej informacji po kliknięciu "więcej".
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn
Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 25 stycznia 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.
List otwarty Wójta w sprawie liceum ogólnokształcącego
List otwarty Wójta w sprawie liceum ogólnokształcącego
.

Stronicowanie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.